Opetus ja kasvatus, Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointiala

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op) // kesäyliopisto

Koulutuksen tiedot

Aika ja paikka:

27.3.2024–4.2.2025 (yht. 10 koulutuspäivää), Joensuu

Kouluttaja:

Voimauttavan valokuvan menetelmän kehittäjä, sosiaali- ja taidekasvattaja Miina Savolainen

Hinta:

2100 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

05.02.2024

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt, tiedustele vapaita paikkoja.

Kenelle

Koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa.

VIELÄ EHDIT HAKEA KOULUTUKSEEN MUKAAN!

Koulutuksessa on vielä tilaa ja otamme edelleen hakemuksia vastaan.

Laita ilmoittautumisesi sekä hakemuskirjeesi mahdollisimman pian. Tarkemmat ohjeet tämän sivun alaosassa.

Sisältö

Voimauttavan valokuvan menetelmä parantaa tunnetaitoja ja on parhaimmillaan ihmisten välisen kiintymyksen, luottamuksen ja arvostuksen vahvistamisessa. Menetelmä sopii siksi erinomaisesti perhetyöhön tai emotionaalisesti turvallisen kouluyhteisön tai työyhteisön rakentamiseen sekä kiusaamiskäyttäytymisen tai jännitteiden purkamiseen.

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet on moniammatillisille, sosiaali-, terveydenhuolto-, opetus- ja työyhteisön kehittämisen ammattilaisille suunnattu vuoden mittainen täydennyskoulutus 10 op 

Voiko sote-alojen työ olla rakkaudellista, vaikka se on ammatillista? Sama auttamistyö voi olla vaikuttavampaa ja merkityksellisempää, kun ammattilaisen ja asiakkaan suhde ajatellaan dialogisemmin ja kohtaamisen tunnemerkitykset nostetaan keskeiseksi työvälineeksi, ohi verbaalisen kielen. 

Voimauttavan valokuvan menetelmä perustuu tietoiseen viattomaan ja rakkaudelliseen tapaan katsoa, myös silloin, kun syyt ihmisten väliseen epäluottamukseen ovat ilmeisiä tai työn perustehtävään sisältyy paljon asiakkaan rajaamista. Juuri silloin menetelmän työote voi olla erityisen vaikuttavaa. 

Menetelmässä valokuvat ja valokuvaaminen ovat konkreettinen apuväline katsomisen tavan muuttamiselle. Voimauttavassa valokuvaprosessissa rakennetaan korjaavan katseen kokemuksia toisten ihmisten silmissä ja ihmisen omissa silmissä. Uudelleenmäärittelyllä ja toisin katsomisella on valtavasti uudistavaa voimaa, jota voidaan käyttää ihmisten välisten vaikeiden tilanteiden ja jumittuneiden asetelmien muuttamiseen. 

Hinta

2100 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston koulutus. Koulutusmaksu on mahdollista maksaa 1-6 erässä. Ensimmäinen erä laskutetaan ennen koulutuksen aloitusta ja viimeinen ennen koulutuksen päättymistä.

Koulutuksen ajankohdat

 1. työpaja: ke 27.3.2024 klo 9–18
 2. työpaja: ma-ti 13.–14.5.2024, ensimmäinen päivä klo 9 alkaen kuvauspäivä ja toinen päivä klo 9–18
 3. työpaja: ke 12.6.2024 klo 9–18
 4. työpaja: ke-to 14.–15.8.2024 klo 9–17
 5. työpaja: ma-ti 21.–22.10.2024, ensimmäinen päivä klo 9 alkaen kuvauspäivä ja toinen päivä klo 9–18
 6. työpaja: ma-ti 3.–4.2.2025 klo 9–17

Huom! muutokset kellonajoissa mahdollisia.

Koulutuksen kohderyhmät

 • Menetelmä soveltuu laajasti käytettäväksi sosiaali- ja terveysalan, järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden työssä
 • Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet-koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille.
 • Menetelmä sopii kaiken ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville asiakkaille, oppilaille ja potilaille, eikä se ole ristiriidassa minkään olemassa olevan hoidon kanssa.
 • Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa (koulutuksessa ei tarvitse välttämättä olla omaa kameraa lainkaan). Koulutuksen aikana toteutettavat kuvausretket tehdään koulutuksen järjestäjän kautta tulevilla filmikameroilla. Koulutukseen liittyvät muut harjoitustehtävät voi toteuttaa hyvin esim. omalla puhelimen kameralla tai millä tahansa muulla kameralla, jota haluaa käyttää.

Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen:

 • Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan.
 •  Opiskelija oppii luomaan herkistymistä ja pehmenemistä ja herkistymistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. Opiskelija harjoittelee koulutuksen aikana mentalisaatiotaitojaan, kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation taidot auttavat säätelemään omia tunnetiloja ja vahvistavat mahdollisuuksia hyvälle vuorovaikutukselle.
 • Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakasta ja hänen tilannettaan kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. Esimerkiksi päihdekuntoutujan voimauttavat kuvat eivät välttämättä käsittele lainkaan päihteettömyyttä, vaan saattavat palauttaa jotain hänen omaa ydinitseä, joka on kadonnut elämän rikkovissa tapahtumissa ja näkymättömyyden kokemuksessa.
 • Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. Valokuva itsessään ei ole terapeuttinen väline, vaan sillä voidaan myös haavoittaa ja rikkoa ihmisen omaa itsemäärittelyn oikeutta.
 • Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa voimavaroja työn tekemiseen. Voimauttavan valokuvan prosessissa työntekijän tunnesuhde asiakkaaseen lähenee ja asiakas antaa työntekijälle välineet olla asiakkaan ehdoitta hyväksyvä katse ja korjaava peili. Samalla työntekijän oman työn merkityksellisyyden kokemus vahvistuu.

Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää omassa työyhteisössään:

 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut nähdyksi muiden silmissä. Menetelmäkoulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä.
 • Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa, sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa.
 • Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta projektien purkutilanteissa. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön.
 • Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista

Kouluttaja

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lasten kulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla ja Lasten kulttuurin valtionpalkinnolla 2006 sekä Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009.

Haku koulutukseen 5.2.2024 mennessä

1. Täytä ensin nettisivujemme ilmoittautumislomake Ilmoittaudu koulutukseen -kohdasta 5.2.2024 mennessä.

2. Lähetä lisäksi hakemus kesäyliopistolle sähköpostitse (kesayliopisto@riveria.fi) 5.2.2024 mennessä. Kerro vapaamuotoisessa hakemuksessa seuraavat tiedot:

 • Omat yhteystietosi (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Koulutustausta, jolla haet koulutukseen
 • Työkokemus
 • Nykyinen työyhteisö
 • Ammattinimike
 • Miten toivot voivasi soveltaa menetelmää omassa työyhteisössäsi
 • Mitä odotat koulutukselta

Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan enintään 14 henkilöä. Opiskelijavalinnat tehdään viimeisen hakupäivän jälkeen. Koulutushakemukset muuttuvat sitoviksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen osallistumista ei voi peruuttaa maksutta. Kaikille hakemuksen jättäneille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu opiskelijavalintojen jälkeen. Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen sähköpostitse, kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Maksaminen ja peruutusehdot

Kesäyliopiston koulutusten peruutusehdot

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen | minna.karjalainen@riveria.fi | p. 050 430 4519

Apua ilmoittautumiseen

Kesäyliopisto
013 244 2540
kesayliopisto@riveria.fi

Tulosta