Henkilöstötarina

Jorma Käyhkö: Työssä viihtymisessä on iso merkitys kollegoilla, yksin ei tätä työtä pysty tekemään.

Riverian perustehtävä on kouluttaa tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa. Tällä tehtävällä on iso merkitys paitsi opiskelijalle itselleen, myös koko yhteiskunnalle.

Jo kolmas vuosikymmen hyvällä alulla ammatillisen koulutuksen tehtävien parissa. Mikä saa kiinnittymään samaan työnantajaan näinkin pitkäksi putkeksi, tätä on aika ajoin tullut mielessä pohdiskeltua.

Ehkä vastaus löytyy ura-ankkuriteoriasta, jonka Edgar H. Schein (1987) aikoinaan kehitteli. Siinä on esitetty kahdeksan ura-ankkuria, yksi näistä on palvelu ja omistautuminen, jonka koen itselleni läheiseksi. Tätä ankkuria kuvataan mahdollisuutena omistautua työlle, jolla on oikeasti merkitystä esimerkiksi ihmisille tai ympäristölle.

Riverian perustehtävä on kouluttaa tulevaisuuden osaajia yhdessä työelämän kanssa. Tällä tehtävällä on iso merkitys paitsi opiskelijalle itselleen, myös koko yhteiskunnalle. Kun meille tullut opiskelija on saanut opintonsa päätökseen ja onnistunut sijoittumaan työelämään, voi olla ylpeä työnsä lopputuloksesta. Opiskelija on työllistynyt ja työnantaja on löytänyt tarvitsemansa tekijän.

On myös niitä opiskelijoita, joilla ura opinnoissa ei kanna maaliin saakka. Tyytyväinen pitää kuitenkin olla, jos on onnistunut tarjoamaan opiskelijalle joitain eväitä elämässä eteenpäin menemiselle. Palaute tästä voi tulla vuosien jälkeen, kun kohtaat entisen opiskelijan, joka kiittää aikoinaan annetusta kannustuksesta.

Työssä viihtymisessä on ollut iso merkitys kollegoilla, yksin ei tätä työtä pysty tekemään. Se, että asioita pyritään viemään eteenpäin rakentavasti keskustelemalla ja yhdessä sopimalla, on auttanut itseäni työssä jaksamisessa.

Jorma Käyhkö

Ura-ankkurin palvelu-termiin liittyy myös esimiehen rooli toimia mahdollistajana. Tiimin kollegat eivät ole esimiestä varten, vaan esimiehen tehtävä on palvella tiiminsä jäseniä niin, että heillä on mahdollisuus onnistua työssään. Tämä palvelutehtävä ei tule koskaan valmiiksi, joten sopivasti haasteita työssä tulee jatkossakin riittämään.

Riveria on iso työnantaja, jossa tehtävänimikkeitä on runsaasti. Organisaatiouudistuksiakin toteutetaan säännöllisin väliajoin ja tämä avaa mahdollisuuksia sijoittua uusiin tehtäviin, myös työkiertoa kannustetaan. Koulutusorganisaationa oman osaamisen kehittäminen katsotaan myönteisenä asiana ja siihen tarjotaan mahdollisuutta myös työn ohessa.

Kyllä näillä työnantajan ominaisuuksilla voi suositella Riveriaa myös muille.

Jorma Käyhkö
koulutuspäällikkö

Jaa somessa: