Oppivelvollinen nuori

Oppivelvollinen nuori

Oppivelvollisuuden tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon. Ja löytää oman polkunsa työelämään.

Oppivelvolliset hakevat Riveriaan pääsääntöisesti kevään yhteishaussa. Tältä sivulta löydät tarvittavaa tietoa hakemisesta ja oppivelvollisuudesta.

Laajennettu oppivelvollisuus koskee nuoria, jotka

 • ovat syntyneet vuonna 2005 tai sen jälkeen ja
 • ovat päättäneet peruskoulun Suomessa keväällä 2021 tai sen jälkeen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa ammatillisen tutkinnon.

Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa, että

 • Peruskoulun päättävällä nuorella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa opiskelua perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.
 • Jokaiselle nuorelle turvataan parhaiten soveltuva opiskelupaikka. Perusopetus ja tarvittaessa asuinkunta ohjaa ja valvovat nuoren hakeutumista ja opintojen aloittamista.
 • Oppilaitoksella on velvollisuus ohjata ja tukea oppivelvollisuuden suorittamista yhdessä huoltajan kanssa. Katso tarkemmin Riverian toimintatavat kohdasta Riverian tarjoama tuki ja ohjaus.

Laajennetun oppivelvollisuuden tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Oppivelvolliselle maksuttomia ovat

 • opetus 
 • päivittäinen ruokailu
 • opiskelussa tarvittavat oppilaitoksen osoittamat oppikirjat ja muut materiaalit
 • välttämättömät työvälineet, -asut ja -aineet 
 • tietokone
 • vähintään 7 kilometrin pituiset päivittäiset koulumatkat Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta
 • kahta tutkintoa suorittaville ylioppilastutkinnon edellytettävät 5 koetta sekä hylättyjen kokeiden uusiminen.

Maksuttomuus kestää sen ikävuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän sitä ennen ole suorittanut toisen asteen tutkintoa.

Yhteishaku on väylä peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen. Yhteishaussa voi hakea Riverian ammatillisiin perustutkintoihin ja tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolussa. Tutustu tarkemmin yhteishakuun!

Harkintaan perustuva valinta yhteishaussa

Harkinnanvaraista valintaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa silloin, kun hakijan koulutodistusta ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen tai kun hakijalla on jokin erityinen syy tulla huomioiduksi pistevalinnan ohessa.

Harkintaan perustuvassa valinnassa oppilaitos arvioi hakijan koulutustarpeen ja edellytykset suoriutua opinnoista. Arviointi tehdään hakijan toimittamien asiakirjojen ja haastattelun perusteella. Joillakin aloilla on lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskoe. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakija kutsutaan myös kielitestiin.

Jos oppivelvollinen jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, hän voi hakea jatkuvassa haussa. Ohjausta opiskelupaikan hakemiseen saa oman koulun opinto-ohjaajalta ja tarvittaessa Riverian hakuneuvonnasta.

Opiskelupaikkaa kannattaa hakea heti valintatulosten julkaisun jälkeen 13.-18.6.2024. Tarkemmat hakuohjeet ja haussa olevat koulutukset on koottu sivulle Jäitkö yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa.

Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai hänelle ei löydy soveltuvaa opiskelupaikkaa, voi asuinkunta osoittaa hänelle opiskelupaikan. Tarvittava lomake löytyy koulutussivulta opiskelupaikan osoittaminen.

Tuemme opiskelijoidemme opintojen suorittamista monella tavoin.

Oppivelvollinen ja huoltaja voivat keskustella ja sopia opiskelusta, opintojen etenemisestä, tarjottavista tukitoimista ja oppimisympäristöjen valinnasta omavalmentajan, opinto-ohjaajan tai erityisopettajan kanssa. Oppilaitoksessa opiskelijan tukena ovat myös terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi.

Jos opiskelija on aikeissa keskeyttää opinnot, hän saa ohjausta muiden opiskeluvaihtoehtojen pohdintaan ja muuhun koulutukseen hakeutumiseen.

Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos hän on aloittanut uuden koulutuksen. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös työpaikalla oppisopimuskoulutuksena.

Omavalmentaja on huoltajaan yhteydessä, jos poissaoloja kertyy tai opinnot eivät muutoin edisty henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Myös huoltaja voi milloin vain ottaa yhteyttä opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Huoltaja saa käyttöoikeuden Wilmaan, jossa voi seurata opintojen edistymistä, tarkistaa työjärjestyksen, lukea oppilaitoksen tiedotteita ja lähettää viestejä.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot
Erityisopettajien yhteystiedot

Hakijan opas 2024

Peruskoulun päättävä, oppivelvollinen ja ilman toisen asteen koulutusta oleva hakija – näin haet Riveriaan kevään 2024 yhteishaussa!

Hakijan oppaasta löydät haussa olevat tutkinnot, tietoa hakemisesta ja infoa Riveriassa opiskelusta.

Hakijan opas 2024

Peruskoulun päättävä, oppivelvollinen ja ilman toisen asteen koulutusta oleva hakija – näin haet Riveriaan kevään 2024 yhteishaussa!

Hakijan oppaasta löydät haussa olevat tutkinnot, tietoa hakemisesta ja infoa Riveriassa opiskelusta.

Löydä ammatti

Löydä sopiva vaihtoehto –

yli 100 tutkintoa tarjolla!

Perustutkinto on paras valinta ensimmäiseksi tutkinnoksi tai haettaessa kokonaan uudelle alalle.

Ammattitutkinto syventää aiemmin hankittua osaamista ja ammattitaitoa.

Erikoisammattitutkinto sopii vaativissa ja vastuullisissa tehtävissä toimiville.

Löydä sopiva vaihtoehto –

yli 100 tutkintoa tarjolla!

Perustutkinto on paras valinta ensimmäiseksi tutkinnoksi tai haettaessa kokonaan uudelle alalle.

Ammattitutkinto syventää aiemmin hankittua osaamista ja ammattitaitoa.

Erikoisammattitutkinto sopii vaativissa ja vastuullisissa tehtävissä toimiville.