Oppivelvollinen nuori

Laajennetun oppivelvollisuuden tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Laajennettu oppivelvollisuus koskee nuoria, jotka

 • ovat syntyneet vuonna 2005 tai sen jälkeen ja
 • ovat päättäneet peruskoulun Suomessa keväällä 2021 tai sen jälkeen.

Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai suorittaa ammatillisen tutkinnon.

Laajennettu oppivelvollisuus tarkoittaa, että

 • Peruskoulun päättävällä nuorella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa opiskelua perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.
 • Jokaiselle nuorelle turvataan parhaiten soveltuva opiskelupaikka. Perusopetus ja tarvittaessa asuinkunta ohjaa ja valvovat nuoren hakeutumista ja opintojen aloittamista.
 • Oppilaitoksella on velvollisuus ohjata ja tukea oppivelvollisuuden suorittamista yhdessä huoltajan kanssa. Katso tarkemmin Riverian toimintatavat kohdasta Riverian tarjoama tuki ja ohjaus.

Laajennetun oppivelvollisuuden tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Oppivelvolliselle maksuttomia ovat

 • opetus 
 • päivittäinen ruokailu
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat oppikirjat ja muut materiaalit
 • osaamisen hankkimiseksi tarvittavat oppilaitoksen osoittamat työvälineet, -asut ja -aineet 
 • tietokone
 • vähintään 7 kilometrin pituiset päivittäiset koulumatkat Kelan koulumatkatukijärjestelmän kautta
 • kahta tutkintoa suorittaville ylioppilastutkinnon edellytettävät 5 koetta sekä hylättyjen kokeiden uusiminen.

Maksuton koulutus päättyy, kun oppivelvollinen on suorittanut toisen asteen koulutuksen, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jona opiskelija täyttää 20 vuotta.

Oppivelvollinen ja huoltaja voivat keskustella ja sopia opiskelusta, opintojen etenemisestä, tarjottavista tukitoimista ja oppimisympäristöjen valinnasta omavalmentajan, opinto-ohjaajan tai erityisopettajan kanssa. Oppilaitoksessa opiskelijan tukena ovat myös terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi. Jos opiskelija on aikeissa keskeyttää opinnot, hän saa ohjausta muiden opiskeluvaihtoehtojen pohdintaan ja muuhun koulutukseen hakeutumiseen. Oppivelvollinen voidaan katsoa eronneeksi oman ilmoituksen perusteella vain silloin, jos hän on aloittanut uuden koulutuksen. Oppivelvollisuutta voi suorittaa myös työpaikalla oppisopimuskoulutuksena.

Omavalmentaja on huoltajaan yhteydessä, jos poissaoloja kertyy tai opinnot eivät muutoin edisty henkilökohtaisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti. Myös huoltaja voi milloin vain ottaa yhteyttä opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Huoltaja saa myös henkilökohtaisen käyttöoikeuden Wilmaan, jossa voi seurata opintojen edistymistä, tarkistaa työjärjestyksen, lukea oppilaitoksen tiedotteita ja lähettää viestejä.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot
Erityisopettajien yhteystiedot

Jos oppivelvollinen ei vapaaehtoisesti hakeudu koulutukseen tai ei saa opiskelupaikkaa, voi asuinkunta osoittaa hänelle opiskelupaikan.

Lisätietoja ja hakeminen

Hakijan opas 2024

Peruskoulun päättävä, oppivelvollinen ja ilman toisen asteen koulutusta oleva hakija – näin haet Riveriaan kevään 2024 yhteishaussa!

Hakijan oppaasta löydät haussa olevat tutkinnot, tietoa hakemisesta ja infoa Riveriassa opiskelusta.

Hakijan opas 2024

Peruskoulun päättävä, oppivelvollinen ja ilman toisen asteen koulutusta oleva hakija – näin haet Riveriaan kevään 2024 yhteishaussa!

Hakijan oppaasta löydät haussa olevat tutkinnot, tietoa hakemisesta ja infoa Riveriassa opiskelusta.

Löydä ammatti

Löydä sopiva vaihtoehto –

yli 100 tutkintoa tarjolla!

Perustutkinto on paras valinta ensimmäiseksi tutkinnoksi tai haettaessa kokonaan uudelle alalle.

Ammattitutkinto syventää aiemmin hankittua osaamista ja ammattitaitoa.

Erikoisammattitutkinto sopii vaativissa ja vastuullisissa tehtävissä toimiville.

Löydä sopiva vaihtoehto –

yli 100 tutkintoa tarjolla!

Perustutkinto on paras valinta ensimmäiseksi tutkinnoksi tai haettaessa kokonaan uudelle alalle.

Ammattitutkinto syventää aiemmin hankittua osaamista ja ammattitaitoa.

Erikoisammattitutkinto sopii vaativissa ja vastuullisissa tehtävissä toimiville.