Usein kysyttyä oppisopimuksesta

Yleistä oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota täydennetään oppilaitosopinnoilla.

Oppisopimuksella voi opiskella ja suorittaa perustutkinnon, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon sekä muuta lisäkoulutusta. Tutkintovaihtoehtoja on noin 160.

Oppisopimuksen kesto vaihtelee riippuen opiskelijan edellisistä opinnoista ja työkokemuksesta sekä oppisopimuskoulutuksen tavoitteesta.

Oppisopimuksen voi purkaa koeaikana (0–6 kuukautta) kumpi osapuoli tahansa. Koeajan jälkeen oppisopimuksen voi purkaa yhteisellä sopimuksella tai yksipuolisesti tietyin laissa määritellyin edellytyksin. Määräaikaista työsopimusta koskevat tiukemmat purkamisehdot.

Oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Yläikärajaa ei ole.

Kyllä voi. Ammattitaitoa voi kehittää opiskelemalla esimerkiksi ensin perustutkinnon ja jatkaa sitten myöhemmin ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla.

Toista ammatillista koulutusta ei voi opiskella samanaikaisesti, mutta esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa voi opiskella.

Kyllä, koko tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Kyllä, Kelan tai vakuutusyhtiön päätöksellä.

Hakeutumisesta

Ei ole.

Työnantajan sekä opiskelijan tarpeiden mukaan, mihin aikaan vuodesta tahansa.

Ei tarvitse.

Ei ole.

Opintojen rahoituksesta

Oppisopimusopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Opiskelijalle maksetaan palkattomilta opiskelupäiviltä päivärahaa 15 € päivässä ja lisäksi perheavustusta 17 € päivässä, jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi(a). Päiväraha ja perheavustus edellyttävät ansionmenetystä.

Jos matka opiskelijan kotoa oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä suuntaansa (oppivelvollisilla vähintään 7 kilometriä), maksetaan julkisen kulkuneuvon mukainen korvaus tai 0,33 €/km. Jos oppilaitos on kauempana ja lähipäivät edellyttävät yöpymistä, opiskelijalle maksetaan meno-paluumatkoilta korvaus sekä lisäksi 8 € vuorokaudessa majoituskorvausta.

Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa, joten hän ei saa näitä etuuksia.

Työsuhteesta

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuva hankkii itse koulutukseen soveltuvan työpaikan tai sopii oman työnantajansa kanssa mahdollisuudesta aloittaa oppisopimuskoulutus.

Ei tarvitse.

Työpaikan soveltuvuus tarkistetaan oppisopimustoimijan toimesta.

Riverian oppisopimustoimijaan tai sähköpostitse oppisopimus@riveria.fi

Kyllä voi.

Kyllä, työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijalle vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Riverian maksamaa harkinnanvaraista koulutuskorvausta ja mahdollisesti palkkatukea sekä kuntalisää, jos opiskelijaksi hakeva on työtön työnhakija.

Yleensä normaali työaika, mutta vähintään 25 tuntia viikossa.

Työnantaja arvioi opiskelijan osaamista ja sen perusteella päättää työtehtävistä. Osaava ja kokenut oppisopimusopiskelija suoriutuu tehtävistä opintojen edetessä yhä itsenäisemmin, mutta saa työpaikkaohjaajalta ohjausta aina tarvittaessa.

Kyllä, mutta vaihto edellyttää vanhan sopimuksen purkamista ja uuden oppisopimuksen solmimista uuden työnantajan kanssa.

Kyllä, opiskelijalle kuuluvat vuosilomalain ja työehtosopimuksen mukaiset vuosilomat. Oppilaitosopinnot kerryttävät myös vuosilomaa.

Oppisopimus on määräaikainen koulutussopimus, joka ei sido määräajan päätyttyä kumpaakaan osapuolta. Osapuolet sopivat keskenään jatkosta.

Opinnoista

Koulupäivät voivat olla palkallisia tai palkattomia – opiskelija ja työnantaja sopivat sopimusta tehdessä asian.

Oppisopimusopiskelijalle tehdään opintojen alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aiemmin alalta hankittu osaaminen (koulutus, työkokemus ja muu osaaminen). Tämä vaikuttaa opintojen sisältöön ja kestoon.

Pääsääntöisesti koulutus järjestetään Riveriassa, mutta tarvittaessa koulutus hankitaan muusta oppilaitoksesta (laajennettu oppisopimus).

Lähipäiviä oppilaitoksessa on tutkinnosta riippuen noin 1–5 kuukaudessa.

On mahdollista.