Oppisopimusopiskelijalle - Riveria

Oppisopimusopiskelijalle

Oppisopimusopiskelijaksi hakeutuminen

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun tavoitteena on 

 • Vaihtaa alaa tai aloittaa uusissa työtehtävissä
 • Lisätä ammatillista osaamista
 • Vahvistaa ammatillista osaamista ja saada puuttuva todistus ammattitaidosta

Opiskelijaksi hakeutuva etsii itselleen työpaikan, jossa voi aloittaa oppisopimuskoulutuksen. Oppisopimustyöpaikan voi löytää eri tavoin:

 • Ottamalla yhteyttä suoraan haluamiinsa työpaikkoihin ja kysymällä työnantajalta mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen. Työpaikassa tulee päästä tekemään tutkinnon mukaisia monipuolisia työtehtäviä ja hankkimaan uutta osaamista työtä tekemällä
 • Nykyisestä työpaikasta, kun haluaa laajentaa ja syventää osaamista
 • Kysymällä työnantajalta oppisopimuksen mahdollisuutta määräaikaisen työtehtävän (esimerkiksi kesätyö, työkokeilu, palkkatukityö, koulutussopimus) jälkeen
 • Ottamalla yhteyttä TE-palveluihin ja tutkimalla avoimia työpaikkoja, joissa mainitaan oppisopimuskoulutuksen mahdollisuus

Oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut henkilö ja työnantaja kartoittavat ensin koulutuksen edellytyksiä ja mahdollisuutta. Riverian oppisopimustoimijat ovat käytettävissä aina kaikissa oppisopimukseen liittyvissä asioissa. He huolehtivat sopimuksen laatimisesta, joten oppisopimuksen solmiminen on helppoa ja vaivatonta sekä työnantajalle että opiskelijalle.

Oppisopimuksella voi suorittaa osaamistarpeen mukaisesti eritasoisia ammatillisia tutkintoja tai tutkinnon osia:

Perustutkinto
Perustutkinto suoritetaan yleensä silloin, kun ei ole aikaisempaa osaamista alalta. Joissain tutkinnoissa tulee suorittaa aina ensin perustutkinto. Perustutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin kaksi vuotta sen mukaan, kuinka paljon uutta osaamista tarvitaan.

Ammattitutkinto
Ammattitutkintoa suoritettaessa tulee olla alan perusosaaminen hallinnassa ja mielellään myös työkokemusta. Ammattitutkinto syventää jo aiemmin hankittua osaamista. Ammattitutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5 vuotta sen mukaan, kuinka paljon uutta osaamista tarvitaan.

Erikoisammattitutkinto
Erikoisammattitutkinnoissa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa ja ne soveltuvat esimerkiksi työnjohto- ja asiantuntijatehtäviin. Erikoisammattitutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 1,5 vuotta sen mukaan, kuinka paljon uutta osaamista tarvitaan.

Kaikki ammatilliset tutkinnot antavat hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Aiemmin suoritettu ammatillinen tutkinto tai korkea-asteen tutkinto ei ole este oppisopimuskoulutukselle.

Oppisopimusopiskelija on työ- tai virkasuhteessa oleva työntekijä, joka saa vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Lähi- tai etäopetuspäivät voivat olla palkallisia tai palkattomia. Jos opetuspäivät ovat palkattomia ja opiskelijalle syntyy ansionmenetystä, hän voi hakea Riverialta seuraavia opintososiaalisia etuuksia:

 • Päiväraha 15 euroa opetuspäivältä
 • Perheavustus 17 euroa opetuspäivältä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotias huollettava lapsi


Lisäksi opiskelijalla voi olla oikeus seuraaviin opintososiaalisiin etuihin:

 • Matkakorvaus, kun yhdensuuntainen matka kotoa tai työpaikalta opetuspaikalle on yli 10 kilometriä (oppivelvollisella oppisopimusopiskelijalla yli 7 km). Matkakorvauksena maksetaan 0,33 €/km tai julkisten kulkuneuvojen matkalippujen hinnan mukaisesti. Perättäisiltä opetuspäiviltä maksetaan yksi meno-paluukorvaus.
 • Majoituskorvaus 8 euroa/yö, jos opetuspäivä(t) järjestetään opiskelijan kotipaikkakunnan ulkopuolella yli 100 kilometrin etäisyydellä. Majoituskorvaus edellyttää yöpymistä opetuspaikkakunnalla.

Oppisopimusopiskelija on työ- tai virkasuhteessa oleva työntekijä, joten hän ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin (esimerkiksi VR:n opiskelija-alennus) tai Kelan opintoetuuksiin. Oppisopimusopiskelijan vuosilomat määräytyvät työehtosopimuksen ja työlainsäädännön mukaisesti kuten muillakin työntekijöillä.

Hae oppisopimukseen