Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään pääasiassa valintahaastattelusta saadun pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin perusteella.

Poikkeuksellisesti opiskelijavalinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella seuraaviin tutkintoihin:

Soveltuvuusarviointi on psykologinen arviointi, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä sekä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, ml. ongelmanratkaisutaidot.  

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.   

Jos hakija ei osallistu kokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi koulutukseen. Hakija voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on 0 pistettä, tai hän ei osallistu kaikkiin testeihin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät

 • 22. tai 23.5.2023
 • 11. tai 12.12.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan metsäalan perustutkintoon metsäkoneenkuljettajaksi hakeneet.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osiot

 1. esitietolomake
 2. haastattelu
 3. matematiikka
 4. hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
 5. motoriikka

Sisältö ja pisteytys

 • esitietolomake – 1 piste
 • haastattelu – 2 pistettä
 • hahmottaminen ja tarkkaavaisuus – 3 pistettä
 • motoriikka – 2 pistettä
 • matematiikka (laskinta ei saa käyttää) – 2 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi. Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät

 • 22. tai 23.5.2023

Soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Kokeessa arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja motivaatiota. 

Soveltuvuuskokeen pisteytys

Soveltuvuuskoe arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä:

 • oppimisvalmius (nettitesti + peruslaskutoimitusten hallitsemista mittaava testi) 0-5 pistettä
 • vuorovaikutustaidot (haastattelu ja muut testit) 0-5 pistettä.

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.  

Jos hakija ei osallistu kokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi koulutukseen.  Hakija voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai hän ei osallistu kaikkiin testeihin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät

 • 22. tai 23.5.2023
 • 7. tai 8.8.2023
 • 9. tai 10.10.2023
 • 11. tai 12.12.2023

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala

 • 4. tai 5.9.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osiot

 1. haastattelu – 6 pistettä
 2. tietotekniikan ja tiedonhaun tehtävä – 2 pistettä
 3. kädentaitoja mittaava käytännön työtehtävä – 2 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi. Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät

 • 22. tai 23.5.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys

 • ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu – 0-6 pistettä
 • muotoilu- ja suunnittelutehtävä – 0-4 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi.

Hakija saa hakemuksella antamaansa sähköpostiosoitteeseen:

 • ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
 • kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä oppilaitoksessa toteutettavaan muotoilu- ja suunnittelutehtävään.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivä

 • 8.5.2023
 • 8.8.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osiot

 1. ennakkotehtävä
 2. haastattelu

Hakija saa hakemuksella antamaansa sähköpostiosoitteeseen:

 • ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
 • kutsun henkilökohtaiseen haastattelun.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät

 • 5.5.2023 tai 8.5.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen osiot

1 Ennakkotehtävä

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ensimmäinen vaihe toteutetaan ennakkotehtävinä. Ohjeet tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen lähetetään sähköpostitse kaikille määräaikaan mennessä hakeneille. Ennakkotehtävä on karsiva, ja vain jatkoon päässeet hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ja jatkoon pääsystä informoidaan kaikkia hakijoita.

2–3 Oppilaitoksen tiloissa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toinen ja kolmas vaihe järjestetään 22.–23.5.2023 oppilaitoksen tiloissa Outokummussa. Kokeet ovat kaksipäiväiset ja niiden aikana tapahtuu 1-2 karsintaa.

Kokeeseen sisältyy nykytanssin eri tekniikoita, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä haastattelu. Tehtäviin ei tarvitse varautua etukäteen eikä valinnalle ole esteenä, jos jokin tanssitekniikoista on hakijalle vieras. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat:

 • liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
 • musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito

Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat:

 • tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä)
 • ilmaisuvalmiudet
 • työskentelytaidot
 • fyysinen soveltuvuus
 • alalle soveltuvuus

Kukin kriteeri arvioidaan prosentein 0-100%. Prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0-10 (ilman desimaaleja).

Valinnat tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelussa selvitetään hakijan opiskelumotivaatiota ja opiskeluvalmiuksia. Kaikki hakijat haastatellaan. Mikäli hakija ei osallistu haastatteluun, hän ei voi tulla valituksi koulutukseen. 

Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, hänen kielitaito arvioidaan haastattelussa. Tällöin valinta tehdään haastattelun ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin perusteella.  

Hakija saa kutsun pääsy-ja soveltuvuuskokeeseen hakemuksella antamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos sähköpostiosoite muuttuu hakuaikana, tulee uusi osoite ilmoitaa hakuneuvonta@riveria.fi

Hakuneuvonta

Kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan soveltuvuuskokeen tulos on voimassa vuoden.