Jatkuvan haun valintaperusteet

Valintakriteerit Riverian jatkuvassa haussa:

  • Hakijalla on riittävät edellytykset alan opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen.​
  • Hakijalla on todennettu koulutustarve.​
  • Hakijalla on ensisijaisena tavoitteena työllistyä alalle.​
  • Hakijalla on alalla vaadittava terveys- ja toimintakyky (SORA-lainsäädäntö).​
  • Hakijalla on riittävä suomen / englannin kielen taito.​
  • Lisäksi joissakin ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa voidaan edellyttää aiempaa osaamista alalta, kuten suoritettua tutkintoa ja/tai työkokemusta.​​

Soveltuvuuden arviointi tehdään kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hakijan motivaatiota sekä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia verkkotestillä. Toisessa vaiheessa arvioidaan hakijan soveltuvuutta ja uravalinnan osuvuutta haastattelun keinoin. Soveltuvuuden arvioinnista hakija voi maksimissaan 10 pistettä.

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen saakka, kunnes aloittavan opiskelijan henkilöllisyys ja hakemuksessa annetut tiedot on tarkistettu. Nämä tarkistetaan viimeistään henkilökohtaistamiskeskustelussa opintojen alussa. Opiskelijavalinta voidaan perua, jos hakija on antanut virheellistä tietoa ja ei ole itse tehnyt soveltuvuusarviointia.