In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ammatillinen tutkinto valmiiksi

Joensuu
Jaa
Etusivu > Hakijalle > Työvoimakoulutus > Ammatillinen tutkinto valmiiksi

Valmistu ammattiin!

Jos sinulta on jäänyt ammatillinen tutkinto kesken, tämä yksilöllisesti suunniteltava ja toteutettava koulutus on sinua varten!

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu yli 20-vuotiaille työnhakijoille, joiden ammatillisen tutkinnon suorittaminen on keskeytynyt ja joiden

  • tutkinto-opintojen aloittamisesta on kulunut enintään 10 vuotta
  • tutkinnosta on suoritettuna vähintään puolet eli 60 ov / 90 osp ammatillisista opinnoista

Tavoiteammatteina ovat mm. toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät, palvelu- ja myyntityöntekijät, maa- ja metsätyöntekijät, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät, prosessi- ja kuljetustyöntekijät ja muut työntekijät. Koulutuksen toteutus suunnitellaan hakijan tavoitteiden ja toteutustavan mukaisesti (ml. koulutuspaikkakunta).

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena ja sen kesto on yksilöllinen – enintään 12 kk opiskelija. Koulutus voidaan aloittaa vuoden 2019 aikana nonstop-tyyppisesti.

Opiskelu koostuu työssäoppimisesta ja tietopuolisista opinnoista. Opiskelija hankkii työssäoppimispaikan kouluttajan ohjauksessa. Opintosuoritusote kesken jääneistä opinnoista tulee esittää valintahaastattelun yhteydessä!

Koulutus alkaa yksilöllisellä ohjaavalla jaksolla (enintään 20 pv/opiskelija), jonka aikana selvitetään osallistujan mahdollisuudet, motivaatio ja sitoutuneisuus tutkinnon suorittamiseen. Jakson aikana tehdään:

  • Osaamiskartoitus
  • LuKiMa-testi
  • ATK-taitotesti
  • Oppimistyylitesti
  • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
  • Työllistymissuunnitelma
  • Opinto-ohjausta koulutusalalle ja tutkinnon suorittamiseen

Koulutus voidaan päättää ohjaavan jakson jälkeen, jos jatkopolkua ei saada rakennettua tai opiskelijalla ei ole motivaatiota opintojen loppuun suorittamiseen. Ohjaavan jakson ja tutkintokoulutuksen välissä voi myös olla tauko.

Tutkinnon suorittaminen toteutetaan yksilöllisesti (enintään 220 pv/opiskelija). Voit suorittaa tutkinnon tai osatutkinnon. Opetussuunnitelma perustuu alakohtaisiin tutkinnon perusteisiin. Suoritettavan tutkinnon tutkintotilaisuudet järjestetään työssäoppimispaikalla. Kouluttaja selvittää tietopuoliset koulutukset ja tutkinnon suorittamisen käytännöt.

Hakeutuminen

Koulutukseen haetaan osoitteesta: www.te-palvelut.fi > kurssinro. 683052

Koulutusvalinnan etenemistä voit seurata hakuajan päättymisen jälkeen www.te-palvelut.fi > asioi verkossa /oma työnhaku henkilöasiakkaalle/työvoimakoulutus

LISÄTIETOJA koulutukseen hakeutumisesta ja opintojen rahoituksesta saat Työlinjan koulutusneuvonnasta 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Lisätietoja

hakuneuvonta@riveria.fi tai p. 013 244 3000