In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Joensuu
Piia Kinnunen
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Joensuu
Piia Kinnunen
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Joensuu
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Joensuu
Jaa
Etusivu > Hakijalle > Perustutkinnot > Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala

Metsänhoito- ja puunkaatotöiden sekä metsien monikäytön osaajaksi!

Seuraava aloitus 4.8.2022
Haku päättyy kesäkuun 2022 ensimmäisellä viikolla. Sen jälkeen opintojen aloitus on mahdollista jättämällä avoin hakemus.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja työskentelee pääasiassa metsänraivaus-, taimikonhoito- ja metsänviljelytöissä sekä puutavaran hakkuussa lähinnä erikoiskohteisissa metsässä ja taajama- sekä virkistysalueilla. Sen lisäksi metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi esimerkiksi

 • tuottaa metsien monikäytön palveluja (mm. metsästys ja riistanhoito, virkistysalueiden rakenteet, retkeilypalvelut, luonnontuotteiden keruu, kenttäsahaus)
 • suorittaa puutavaran lähikuljetusta metsätraktorilla
 • toimia vaikka ”mökkitalkkarina” riippuen kiinnostuksesta ja valituista valinnaisista tutkinnon osista.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi rakentaa palveluvalikoimansa/työtehtänsä monipuolisiksi oman kiinnostuksensa ja palvelujen kysynnän mukaan.

Kenelle?

Sinulle, joka haluat työskennellä itsenäisesti ulkona metsäluonnossa. Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tarvitsee hyvän fyysisen kunnon sekä kiinnostusta yrittäjyyteen.

Koulutus sopii myös metsänomistajille, jotka kaipaavat lisätietoa metsien hoidosta ja puunkorjuusta sekä haluavat oppia tekemään itse metsänhoito- ja puunkorjuutöitä.

Mihin työllistyn?

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana työskentelet työsuhteisena työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä metsänhoito- ja puunkorjuupalveluja tarjoavassa organisaatiossa tai yrityksessä. Itsenäisenä yrittäjänä voit tarjota palvelujasi myös suoraan asiakkaille.

Koulutukseen sisältyvistä vapaavalinnaisista opinnoista riippuen työtehtävänä voi olla myös puutavaran lähikuljetus, erikoispuiden kaato, puuenergiapalvelut tai metsien monikäytön tehtävät. Työt vaihtelevat vuodenaikojen mukaan.

Sovellunko alalle?

Työ edellyttää hyvää terveyttä ja kuntoa sekä halua työskennellä kokopäiväisesti ulkona useimmiten yksin. Työssä tarvitaan oman työn suunnittelutaitoa ja kykyä oman työn laadunvalvontaan. Ajokortti on välttämätön sekä  oma auto tai auton käyttömahdollisuus. Itsenäinen työskentely muiden metsäomaisuuden parissa vaatii myös vastuullisuutta.

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään hakuvaiheessa arvioimaan ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon olet hakeutumassa. Siksi sinulta voidaan pyytää tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Lue lisää

Opintopolku.fi > Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Riveria: Opiskelijavalintaja ja terveydelliset vaatimukset

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Haastattelusta voit saada 0 – 10 pistettä. Hylätyn tuloksen (0) saanutta ei voida valita koulutukseen.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielellisiä edellytyksiäsi arvioidaan kielitestillä. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos arvioimme, ettei sinulla ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Koulutuksen sisältö

 • metsätalouden perusteet
 • metsänhoitotyöt
 • puunkorjuutyöt
 • työmaiden suunnittelu, hinnoittelu ja omavalvonta
 • yritystoiminnan suunnittelu
 • valinnaisina aineina valittavissa mm.
  – metsätraktorin käyttö
  – metsien monikäyttö (vaihtoehtoina: riistanhoito ja metsästys, retkeilyrakenteet, retkeilypalvelujen tuottaminen, luonnontuotteiden keruu, kenttäsahaus)
  – lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
  – piha- ja ulkoalueiden hoitaminen (”mökkitalkkari”)
  – pienkoneiden korjaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutus koostuu teoriaopetuksesta etä- ja lähiopetuksena, itsenäisesti suoritettavista tehtävistä, ohjatusta maasto-opetuksesta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, jota on merkittävästi koulutuksen aikana.

Opiskelija voi halutessaan suorittaa Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osan jo opintojen alkuvaiheessa ja suorittaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista kyseisen tutkinnonosan aikana perustetun oman yrityksensä nimissä.

Opiskelet yksilöllisesti oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmasi mukaisesti. Tutkinnon suoritusaikaan vaikuttaa aiempi osaaminen. Voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuksella.

Etäopetus tapahtuu pääsääntöisesti arki-iltoina ja lähi- sekä maasto-opetus arkisin päivällä.

Opintojen kustannukset

Opiskelukustannuksia tulee koulumatkoista ja muutaman opiskelukirjan hankinnasta. Opiskelijalla tulee olla maastokelpoinen vaatetus, tietokone ja älypuhelin. Lisäksi on mahdollisuus opintojen alussa lunastaa itselleen opiskelussa tarvittavat pakolliset turvavarusteet, jolloin niistä tarvitsee maksaa vain puolet alkuperäisistä kuluista.

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu koulutuskalenterin kautta.

Haettavissa olevat metsäalan koulutukset

Lisätietoja

Marja-Leena Annala
tuntiopettaja, päätoiminen +358505220471 marja-leena.annala@riveria.fi
Hakuneuvonta
Hakuneuvonta 0132443000 hakuneuvonta@riveria.fi