In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Yrittäjän oppisopimus

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Oppisopimus > Yrittäjän oppisopimus

Yrittäjä – nosta osaamisesi uudelle tasolle oppisopimuksella!

Olitpa aloittava tai jo paljon kokemusta kerännyt yrittäjä, oppisopimuksella suoritettu tutkinto tai lisäkoulutus tuo varmuutta yrittäjyyteen ja monipuolistaa yritystoimintaasi. Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja oppisopimustoimijan väliseen sopimukseen.

Mies ja nainen katsovat yhdessä kansiossa olevia tietoja.

Suoritat koulutuksesta suurimman osan omassa yrityksessäsi töitä tehden ja osan oppilaitoksessa, verkossa tai etänä. Oppisopimusopiskelulla laajennat verkostoasi ja saat uusia ideoita menestyksekkääseen yrittäjyyteen. Koulutuksen tarkoitus on aina kehittää yritystä ja sen toimintaa. Opiskele oppisopimuksella ammattialasi tutkinto tai yrittäjyyteen liittyvä tutkinto.

Oletko yrittäjä? Voit opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessäsi, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • yritysmuoto: tmi, oy, osuuskunnan jäsen, ay, ky
 • yel-vakuutus on kunnossa
 • Yritykselläsi on Y-tunnus
 • yrityksessäsi on riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa sekä tarpeelliset työvälineet
 • työtä yrittäjänä oman yrityksesi toimintaan ja koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä tehtävissä on min. 25 h/vko, että koulutuksen tavoitteen mukainen tarvittava osaaminen pystytään hankkimaan
 • työpaikkaohjaaja (mentori)

Yrittäjä tarvitsee mentorin

Oppisopimuksella opiskelevan yrittäjän tulee löytää itselleen mentori. Työpaikkaohjaajaksi/mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Apuna voi käyttää esimerkiksi valtakunnallista mentoripankkia. Mentorin ei tarvitse toimia samalla toimialalla.

Oppisopimuksella opiskeleva yrittäjä vastaa yhteydenpidosta mentorin kanssa. Tapaatte tarpeiden ja tavoitteiden mukaan, yleensä noin 4–6 viikon välein. Yhteydenpito mentoriin kannattaa myös tapaamisten välillä. Mentori jakaa sinulle tietotaitoaan ja kokemustaan sekä kannustaa sinua eteenpäin. Suhde on luottamuksellinen.

Mentorisi sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan sinua tavoitteissasi ja tapaamaan sinua säännöllisesti koko tutkinnon suorittamisen ajan eli noin 1,5 vuotta. Hän arvioi kehittymistäsi ja oppimistasi sekä toimii yhteistyössä oppilaitoksesi ja alueesi oppisopimustoimijan kanssa.

Voit suorittaa oppisopimuksella perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon, jotka antavat saman pätevyyden kuin ammattikoulu ja saman jatko-opintokelpoisuuden kuin lukio tai ammattikoulu. Suorita halutessasi esimerkiksi vain yksi tutkinnon osa, jolla täydennät aikaisempaa koulutustasi. Voit valita esimerkiksi yrittäjyyteen painottuvan tutkinnon tai omaa ammattiosaamistasi syventävän tutkinnon.

Yrittäjyyteen painottuvat tutkinnot:

Ammattialaan painottuvat tutkinnot

Yli 160 vaihtoehtoa:

Perustutkinto, ammatti- ja erikoisammattitutkinto

Ammatillisen perustutkinnon (PT) laajuus on 180 osaamispistettä eli kolme vuotta. Perustutkinnossa osoitetaan ammatillinen valmius. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa oppilaitosmuotoisena tai näyttötutkintona. Tutkinnot ovat samanarvoiset suoritustavasta riippumatta. Oppisopimusopiskelijat suorittavat perustutkinnot pääsääntöisesti näyttötutkintoina, jolloin perustutkinnon suorittaminen kestää noin 1,5–2 vuotta. Näyttötutkinnon suorittajan aikaisempi osaaminen huomioidaan. Perustutkinnot arvioidaan asteikolla 1–3.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot (AT, EAT) ovat näyttötutkintoja, joissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa oman alan työ- ja palvelutilanteissa riippumatta siitä, miten ammattitaito on hankittu. Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon kesto on noin 1–1,5 vuotta riippuen opiskelijan aiemmasta osaamisesta. Tutkintojen laajuutta ei arvioida osaamispisteissä. Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan oman alan vaativimpien työtehtävien hallinta ja syvällisempi ammatinhallinta. Erikoisammattitutkintojen tarkoituksena on usein pätevöittää henkilö johto- ja esimiestehtäviin.

Oppisopimuksella suoritettu ammatillinen perustutkinto, joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä sekä hyväksytysti suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot antavat yleisen kelpoisuuden hakea ammattikorkeakouluun ja ylipisto-opintoihin.

YRITTÄJILLE Tyypillisiä tilanteita aloittaa oppisopimus

 • Yritys on juuri perustettu
 • Markkinoiden muutos tuo tarvetta kehittää tai monipuolistaa palveluita
 • Yritys on kasvussa ja yrittäjä haluaa kehittää johtamistaitojaan
 • Tarvitaan tukea yrityksen ostamiseen tai myymiseen
 • Halu tai tarve päivittää ammattiosaamista

Mentori

Oppisopimuksella opiskelevaa yrittäjää ohjaa mentori.

Mentoriksi sovitaan joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa työskentelevä tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö. Apuna mentorihaussa voi käyttää mentoripankkia.

Myös yrittäjän oppisopimuksessa voidaan koulutuskorvausta maksaa tietyin edellytyksin, mutta vain oman yrityksen ulkopuoliselle mentorille.

Tietopuoliset opinnot

Oppisopimusopiskelija-yrittäjänä saat 1–4 päivänä kuussa tutkintoalaasi opetusta tarjoavasta oppilaitoksesta opetusta. Saat siis opetusta ja tukea kahdelta taholta (mentori ja oppilaitos) ja sen myötä uusia taitoja, verkostoja, toimintatapoja sekä pätevyyttä hoitaa yrityksesi toimintaa entistä paremmin.

Tutkintojen suorittaminen

Osaamisesi osoitat tutkintotilaisuuksissa työpaikalla. Hyväksytysti suoritetut tutkintotilaisuudet johtavat lopulta tutkintoon.

Oppisopimuksen kustannukset yrittäjälle

Ansiomenetykseen oppilaitoksen opintoihin osallistumisen osalta (1–4 päivänä kuukaudessa) voi hakea korvausta alueesi oppisopimistoimijalta opintososiaalisina etuina (päiväraha ja perheavustus).

Oppisopimusopiskelija voi myös hakea matka- ja majoittumiskorvausta. Etuudet ovat lakisääteisiä ja verovapaita.

Perustutkinnot ovat aina ilmaisia opiskella opiskelijalle, mutta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista saatetaan peria maksuja.

Lähde: www.oppisopimus.fi/yrittajalle/

Lisätietoja

Oppisopimus Riveriassa