In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Irma Lehoikoinen
Miten rahoitan opintoni?

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Miten rahoitan opintoni?

Miten rahoitan opintoni?

Siihen, mitä tukea voit opintoihisi saada, vaikuttaa moni asia:

  • koulutusmuoto eli se, opiskeletko omaehtoisesti, oppisopimuksella vai työvoimakoulutuksessa.
  • opiskelumuoto eli onko opiskelu päätoimista vai sivutoimista
  • työmarkkina-asema: oletko koulutuksen alkaessa työtön työnhakija vai työsuhteessa
  • palkkatulot ja muut etuudet

Jos opiskelet perustutkintoa tai tutkinnon osaa omaehtoisesti oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa, opiskelu on aina päätoimista. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelu voi olla sivutoimista riippuen suoritettavien opintojen laajuudesta ja opiskeluajasta. Tukimuotoon vaikuttaa myös työmarkkina-asemasi eli se, oletko opintojen alkaessa työttömänä työnhakijana vai työsuhteessa. Saamasi tuen määrään vaikuttaa se, onko sinulla palkkatuloja tai saatko muita etuuksia.

Selvitä etukäteen viranomaisilta, esimerkiksi Kelalta tai TE-palveluilta, mahdollisuutesi tukeen. Jos sinulla on mahdollisuus uudelleenkoulutukseen ammatillisena kuntoutuksena, ole yhteydessä vakuutus- tai eläkeyhtiöösi.

Opinnot ovat maksuttomia oppivelvollisille

Opiskelu on sinulle maksutonta, jos olet päättänyt peruskoulun 1.1.2021 tai sen jälkeen eikä sinulla ole ammatillista tutkintoa. Oppilaitos tarjoaa sinulle opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä tarvittavat työvälineet,
-asut ja -aineet.  Koulumatkoihin voit saada Kelan koulumatkatukea ilman omavastuuosuutta, jos koulumatkasi on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan.

Opintojen maksuttomuus päättyy, kun täytät 20-vuotta tai suoritat tutkinnon.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Päätoimisesti toisella asteella, kuten ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa, opiskelevana voit saada Kelan maksamaa opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Oppivelvollisena voit saada opintotukea vasta, kun lapsilisien maksu on loppunut.

Asumiseen voit hakea yleistä asumistukea Kelalta samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat. Opintotuen asumislisään ovat oikeutettuja vain kansanopiston opiskelijat, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Kela korvaa tietyin edellytyksin myös päivittäisestä koulumatkastasi syntyviä kustannuksia, jos opiskelet perustutkinnossa tai tutkintoon valmentavassa koulutuksessa (Tuva). Jos olet oppivelvollinen, voit saada tukea myös ammattitutkintoon. Sen sijaan kansanopistossa opiskelevana et ole oikeutettu koulumatkatukeen.

Jos olet oikeutettu työttömyysetuuteen, sinun voi tietyin edellytyksin olla mahdollista opiskella työttömyysetuudella lyhytkestoisesti tai sivutoimisesti. Päätoimisiin opintoihin voit hakea työttömyysetuutta enintään kaksi vuotta opintokokonaisuutta kohden. Ennen tuen myöntämistä TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle. Sovi asiasta oman TE-toimistosi kanssa hyvissä ajoin ennen opintojesi alkamista.

TE-palvelujen järjestämällä ammatillisella työvoimakoulutuksella voit lisätä ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi saada työtä. Työvoimakoulutuksessa saat samaa etuutta kuin työttömänä ollessasi.

Jos olet opintojen alkaessa kokoaikaisessa työsuhteessa, voit saada opintojen aikana palkansaajan aikuiskoulutustukea työllisyysrahastosta. Huomaa kuitenkin, että kansanopisto-opintoihin aikuiskoulutustukea on mahdollista saada vain sellaisiin opintoihin, jotka kehittävät nykyistä ammatillisista osaamistasi. Kokoaikaisessa työsuhteessa olevana voit saada myös vuorottelukorvausta omasta työllisyyskassastasi tai Kelalta.

Osa-aikaisessa työsuhteessa olevan on mahdollista opiskella sovitellulla työttömyysturvalla. Jos sinut on lomautettu, olet oikeutettu opiskeluun työttömyysetuudella.

Ammatillisena kuntoutuksena järjestettävässä uudelleenkoulutuksessa vakuutus- tai eläkeyhtiö maksaa opiskelijalle kuntoutusrahaa opintojen ajan. Yrittäjänä voit rahoittaa opintosi tulojen, työttömyysetuuden ja uudelleenkoulutustuen lisäksi Työllisyysrahaston yrittäjän aikuiskoulutustuen turvin.

Kaikki tutkinnot ja tutkinnon osat on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jos sinulla on koulutukseen soveltuva työpaikka. Oppisopimusopiskelijana saat työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos työantajasi ei maksa palkkaa lähiopetuspäiviltä, voit saada opintososiaalisia etuja, esimerkiksi päivärahaa ja matkakorvauksia. Oppisopimuksella voit suorittaa tutkintoa tai hankkia lisäkoulutusta työn ohessa myös omassa yrityksessäsi, olitpa sitten aloittava tai jo paljon kokemusta kerryttänyt yrittäjä.

Kelan kuntoutuspäätöksen tai vammaistuen perusteella voit saada tukea koulutukseen, joka mahdollistaa osallistumisen työelämään huolimatta sairaudesta tai vammasta. Kela tukee koulutuksen kautta myös nuorten ammatillista kuntoutumista.

Työntekijänä tai yrittäjänä voit saada Työeläkelaitoksen (TELA) maksamaa kuntoutusrahaa uudelleenkoulutukseen (ammatillinen kuntoutus), jos et pysty sairauden tai vamman vuoksi palaamaan entiseen työhösi.

Maahanmuuttajana voit osallistua TE-palvelujen järjestämään kotoutumiskoulutukseen, jossa opit suomen tai ruotsin kieltä ja tutustut suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin.

Jos opiskelet tutkintoon johtavassa tai TUVA-koulutuksessa, voit hakea maksutonta asuntolapaikkaa Kiteeltä, Lieksasta, Nurmeksessa, Valtimolta ja Joensuusta. Asuntolavalinnoissa etusijalla ovat alle 18-vuotiaat, ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, joilla on pitkä koulumatka tai huonot kulkuyhteydet. Kansanopisto-opiskelijoille taataan aina asuntolapaikka, mutta asuminen on maksullista. Myös työvoimakoulutuksessa opiskelevalle asuminen on maksullista.

Perustutkinnossa opiskeleville (ei koske oppisopimus- tai työvoimakoulutusta) ja TUVA-koulutuksessa oleville Riveria tarjoaa aamupuuron sekä yhden maksuttoman aterian päivässä.