In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sosiaali- ja terveysala

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Koulutusalat > Sosiaali- ja terveysala

Osaajaksi sosiaali- ja terveysalalle!

Sosiaali- ja terveysalan tutkinnolla voit edistää asiakkaiden tai potilaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä, ehkäistä terveys- ja sosiaalisia haittoja sekä lisätä ihmisten turvallisuutta.

Haussa olevat koulutukset

Perustutkinnot

Ammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnot

Pätevyys- ja korttikoulutukset

  • EA1 (16 h)
  • EA2 (16 h)
  • Hätäensiapu (4 h)
  • Sosiaali- ja terveysalan turvallisuuskorttikoulutus

Katso seuraavat koulutukset!

Lue lisää sosiaali- ja terveysalasta

Opintopolku.fi

Katso myös: siunedu.fi

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään hakuvaiheessa arvioimaan ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon olet hakeutumassa. Siksi sinulta voidaan pyytää tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Lue lisää

Opintopolku.fi > Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Riveria: Opiskelijavalintaja ja terveydelliset vaatimukset

Menestystarinat eivät synny yksin.