In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sarianna Ikonen
Logistiikka-ala

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Koulutusalat > Logistiikka-ala

Osaajaksi logistiikka-alalle!

Logistiikka-alalla työskennellään koneiden ja laitteiden huoltojen, korjausten, myynnin, varastoinnin tai tavaroiden ja ihmisten kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä. Alan ammattilaiset sijoittuvat esimerkiksi kuljetusliikkeiden, kaupan tai teollisuuden palvelukseen.

Keskeistä työssä on työn ja palvelujen tehokkuus, turvallisuus, luotettavuus ja palvelujen laatu.

Haussa olevat koulutukset

Logistiikan perustutkinto, tutkinnon osat

Tutkinnon osat

Katso myös

Työvoimakoulutukset

Lue lisää Logistiikka-alasta

Opintopolku.fi

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään hakuvaiheessa arvioimaan ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon olet hakeutumassa. Siksi sinulta voidaan pyytää tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Lue lisää

Opintopolku.fi > Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Riveria: Opiskelijavalintaja ja terveydelliset vaatimukset

Logistiikka-alan videoita

Kyllä Riveria opettaa