In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Irma Lehikoinen
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Irma Lehikoinen
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Irma Lehikoinen
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Jaa
Etusivu > Hakijalle > Kansanopisto > Hyvinvointivalmentajan koulutus

Liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaiseksi!

Hyvinvointivalmentajan koulutus (56 op) valmistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ohjauksen monipuoliseksi osaajaksi.

Koulutus antaa kattavat valmiudet erilaisten liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.

Opintojen aikana on mahdollista tehdä liikunta- ja hyvinvointialan asiakastöitä ja saada kokemusta yrittäjänä toimimisesta.

Mitä?

 • kesto: 10.8.2022–26.5.2023
 • valmentavaa koulutusta liikunta, sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan opintoihin tai esimerkiksi liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjänä toimimiseen
 • 56 0p kansanopisto-opintoja
 • opintoihin on mahdollista saada opintotukea, asumistukea tai aikuiskoulutusrahaa opiskelijan tilanteesta riippuen.

Kenelle?

 • Jatko-opinnoiksi lukion tai peruskoulun päättäville (ei oppivelvollisille).

 • ammattiin valmentavaksi koulutukseksi työelämässä oleville ohjaajille, sekä hoito-, terveys- ja ravitsemusalan henkilöstölle
 • ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi
 • ammatinvaihtoa suunnitteleville tai välivuotta viettäville
 • kaikille hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille
MODUULI 1: JOHDATUS HYVINVOINNIN PERUSTEISIIN 16 opintopistettä
Oma hyvinvointi 5
Rauhoitutaan oman hyvinvoinnin äärelle. Hyvinvointia tarkastellaan sosiaalisen, emotionaalisen, kognitiivisen ja fyysisen osa-alueen näkökulmista. Tavoitteena on edistää henkilökohtaista hyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä antaa ajattelun näkökulmia omaan valmennustyöhön. Kokoontumisilla syvennetään itsetuntemusta ja työstetään hyväksyvää lähestymistapaa toteuttaa muutoksia omien arvojen suunnassa. Kartoitetaan oman hyvinvoinnin tilaa ja tehdään hyvinvointi- ja seurantasuunnitelma. Harjoituksia hyvinvoinnin eri osa-alueilta (ryhmäytyminen, liikunta, tunnetaidot, keskittyminen jne.)
Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky 1
Tutustut keskeisiin hyvinvointivalmennuksen toimintakentän käsitteisiin sekä toimintakentän kokonaisuuteen erityisesti yhteiskunnan ja kansanterveyden näkökulmista. Lisäksi tutustut kartoituksiin, testaustoiminnan hyviin käytänteisiin sekä hyvinvointineuvontaan.
Ryhmäilmiöiden perusteet 0,5
Syvennyt turvallisen ja menestyvän ryhmän tekijöihin ja rakentamiseen ja ryhmädynaamisiin prosesseihin. Tarkastelemme vuorovaikutusta ja sen merkitystä ryhmätoiminnalle sekä ryhmäytymisen vaiheita. Ryhmäyttävät harjoitteet toimivat sekä tämän aloittavan ryhmän käynnistäjinä että työkaluina tulevaisuuden tarpeisiin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 0,5
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja valmentajan hyvinvoinnin tekijänä sekä valmennuksen edistäjänä. Perehdymme tunteiden tunnistamiseen, ilmaisun merkitykseen sekä kuuntelun taitoon. Lisäksi katsomme vuorovaikutusta palautteen ja korjaamisen näkökulmista ja hankimme eväitä ristiriitatilanteisiin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Palautuminen ja kehonhuolto 3
Perehdymme kehon, mielen ja aivojen voimavaroja lisääviin tekijöihin eli palautumiseen ja kehonhuoltoon. Tarkastelemme rasituksen ja levon rytmittämistä valmennuksessa. Tutustut palauttaviin rentoutus-, hengitys- ja keskittymisharjoituksiin sekä erilaisiin kehonhuoltotekniikoihin ja -menetelmiin, joilla tuetaan kokonaisvaltaista kehon hyvinvointia. Perehdyt ryhtiin ja ergonomiaan sekä harjoittelet ohjaamaan erilaisia venyttely-, kehonhuolto- ja rentoutustuokioita. Lisäksi tutustumme mm. Kato Shiki Seitai Undo -hierontatekniikkaan, jossa tehdään perushieronnat ja –käsittelyt mm. jaloille, käsille, selälle, niskalle, hartioille ja päälle. Pääset sekä itse tekemään, että vastaanottamaan shiatsu-hieronnan. Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä.

Kurssin lopuksi ohjausnäyttö yhdestä kehonhuoltomenetelmästä.

 
Toiminnallisen kehon perusteet 1
Perehdyt kunnon ja liikehallinnan perustana oleviin toimintajärjestelmiin. Opettelemme tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta ja toimintaa (luut, lihakset, hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta) sekä kuormitusfysiologiaa (hengitys- ja verenkiertojärjestelmä, energia-aineenvaihdunta ja kuormituksen vaikutus em. sekä hormonien vaikutus).

Lisäksi tarkastelemme kuormituksen ja palautumisen tekijöitä kataboliaa sekä anaboliaa ja liikunnan, ravitsemuksen ja levon tasapainotilaa.

Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä, lopuksi teoriakoe.

Toimintakyvyn kehittämisen perusteet 1
Sovellamme tietoa kunnon ja liikehallinnan perustana olevista toimintajärjestelmistä harjoittelun näkökulmasta. Tutustumme kunto- ja liikehallintatekijöihin ja niiden harjoittamiseen sekä toiminnallisen harjoittelun perusteisiin (mm. 368-malliin) ja menetelmiin. Käsittelemme myös lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitystä ja käytännön toteutusta.

Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä.

 
Valmentamisen ja ohjauksen perusteet 3
Pohdimme valmentajuutta ja ohjaajuutta, valmentajan ja ohjaajan roolia sekä etiikkaa ja moraalia. Tarkastelemme kokonaisvaltaisen valmennuksen käsitettä. Opettelemme ja harjoittelemme tavoitelähtöisen turvallisen harjoittelun ja liikuntatuokion suunnittelua ja ohjelmointia (rytmittämistä, kausi- ja jaksosuunnittelua sekä harjoitusohjelmien laatimista).

Tutustut erilaisiin ohjausmenetelmiin sekä eriyttämiseen ja henkilökohtaistamiseen ja toiminnan arviointiin. Lisäksi tarkastelemme asiakkaan muutosprosessia ja kuinka voimme tukea sitä valmennuksellisin keinoin.

Kurssi sisältää kontaktiopetusta ja harjoitustehtäviä.

 
Ryhmän- ja opintojen ohjaus 1
Ryhmän- ja opintojen ohjaus toimii osana oman hyvinvoinnin ylläpitoa opiskelijana sisältäen elämänpolun rakentamista ja itsetuntemuksen edistämistä. Aloitamme opiskelun oppimistyylien tunnistamisella ja jatkamme laatimalla henkilökohtaisen opinto- ja tulevaisuussuunnitelman. Käymme tunneilla myös opiskeluun liittyviä yleisiä ja ajankohtaisia asioita sekä koulutuksen toteutussuunnitelmaa. Lisäksi aloitamme ryhmänohjaustunneilla työssäoppimisjakson valmistelun.  
MODUULI 2: HYVINVOINTIVALMENNUS 13 opintopistettä
Kestävyyskunnon harjoittaminen – kävelykunnosta juoksukuntoon 1
Perehdyt kestävyyskunnon mittaamiseen ja tutustut aerobisen liikunnan muotoihin ja kestävyyskunnon kehittämiseen. Opit kävely-, sauvakävely- ja juoksutekniikkaa ja perehdyt kestävyysharjoittelun oheisharjoitteluun. Lisäksi tutustutaan ns. sykeharjoitteluun ja sykemittareiden käyttöön ja osallistutaan oman kunnon kehittämiseen. Kurssin aikana jokainen laatii itselleen kestävyyskuntoa kehittävän harjoitusohjelman.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja tekemällä harjoitustyöt.

 
Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosaliohjaus 3
Perehdyt tavoitteellisen lihaskuntoharjoittelun suunnitteluun ja ohjaamiseen. Tutustumme voiman lajeihin ja niiden harjoittamiseen sekä lihaskuntoharjoittelun aineksiin, välineisiin ja menetelmiin. Käymme läpi lihaskuntoharjoitteita kehonpainolla ja eri välineillä, ohjaamista sekä lihashuoltoa ja lihaskuntoharjoittelijan ravitsemusta. Opettelemme lihaskuntoharjoittelun suunnittelua ja ohjausta aloittelevalle sekä kokeneelle asiakkaalle.

Kurssin päätteeksi teoriakoe ja harjoitustyö asiakkaan kanssa.

Kuntosaliohjauksesta voi saada myös erillisen Kuntosaliohjaajan todistuksen suorittamalla hyväksytysti Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosaliohjaus – kurssin, laajennetun asiakasprojektin sekä Toiminnallisen kehon harjoittelun perusteet’ – ja Kunnon ja hyvinvoinnin mittaaminen – kursseista määritellyt osiot.

 
Psyykkinen valmennus 1
Tutustut psyykkisen valmennuksen perusteisiin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia; kokonaiselämäntilanteen ja hyvinvointiin vaikuttavien osatekijöiden huomioiminen sekä yksilön kehittymisen ja elämänhallinnan tukeminen. Tarkastelemme itseluottamusta ja itsetuntemusta, tavoitteenasettelua, motivaatiota ja motivoitumista sekä rentoutumista. Teemme kurssilla sekä ryhmä- että yksilöharjoitteita.

Kurssi suoritetaan osallistumalla ryhmävalmennukseen.

 
Ravitsemus 4
Ravitsemuksen kurssi toteutetaan yhteistyössä Riverian kesäyliopiston sekä Itä-Suomen yliopiston (UEF) kanssa. Oppiminen tapahtuu UEF:n avoimen yliopiston ravitsemustieteen perusopintoja opiskelemalla. Kansanopisto-opinnoissa saat lisäksi kontaktissa tapahtuvaa ohjausta ja tutorointia. Opiskelusuunnitelmaan kuuluvat opintojaksot ovat 1. Ravitsemustieteen perusteet, 2. Ravitsemus ja liikunta sekä 3. Ravitsemus ja ruokavaliot. Suorittamalla avoimen yliopiston tehtävät hyväksytysti, on mahdollista saada yht.12 op yliopisto-opintoja (25 op perusopintokokonaisuudesta).  
Työhyvinvointi 1
Etsimme vastauksia mm. kysymyksiin ’Mitä on työhyvinvointi?’ ja ’Ketä se koskee ja mihin se vaikuttaa?’ Saat työkaluja suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Tutustut yksilön tarpeisiin työhyvinvoinnin taustalla sekä hyvinvoivan organisaation tekijöihin työntekijän, yhteisön, ympäristön ja prosessien näkökulmista.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja tekemällä etätehtävä työssäoppimisjakson / yrittäjänä toiminnan aikana.

 
Hyvinvointiretkeily 1 – Retkeilyn perusteet 0,5
Tutustumme turvallisen luontoretken järjestämiseen ja toteuttamiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen luontoympäristössä.

Kurssi suoritetaan osallistumalla retken suunnitteluun ja valmisteluun sekä itse retkelle.

 
Ecotraining 1 0,5
Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen –koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus sisältäen seuraavat käsiteltävät teemat:

 • Asiakkaiden tarpeen tunnistaminen
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset
 • Palveluiden rakenne
 • Ohjaajana toimiminen
 • Palveluiden toteuttaminen (Green Care, metsämindfullness, ym.)
 • Ohjaajana ja tuottajana kehittyminen
 
Hyvinvointiretkeily 2 – Melontaretki 2
Opettelemme melontaa sekä ns. inkkarikanootilla että kajakilla. Tutustutaan retkeilyyn vesillä 3 päivän retkellä.

Kurssi suoritetaan osallistumalla melontaretken valmisteluihin ja retkelle sekä jälkitöihin.

 
MODUULI 3: LIIKUNNAN OHJAAMINEN 9 opintopistettä
Kahvakuulaohjaus 0,5
Perehdyt kahvakuulaan välineenä, kahvakuulaharjoittelun hyötyihin, harjoittelet suoritustekniikkaa ja kerrytät kahvakuulan harjoitepankkia. Lisäksi tutustut erilaisiin kahvakuulaharjoituksiin ja opettelet kahvakuulaharjoituksen suunnittelua ja ohjaamista.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja suorittamalla ohjausnäyttö.

 
Sisäpyöräilyn ohjaus 0,5
Perehdytään hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoittamiseen sisäpyöräilyn avulla. Tutustut sykealueisiin harjoittelussa sekä rasituksen ja palautuksen rytmittämiseen. Opit pyörän säädöt ja harjoittelet pyöräilytekniikoita. Lisäksi tutustut sisäpyöräilytuntien rakenteisiin ja opettelet sisäpyöräilytunnin suunnittelua ja ohjaamista. Opintojakso suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja suorittamalla ohjausnäyttö.  
Vesitreenin ohjaus 1
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toteuttama koulutus, josta osallistujan on mahdollista saada erillinen todistus. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisena vesiliikunnan ohjaajana. Koulutuksessa tutustutaan itse harjoitellen eri vesitreenimuotoihin, mm. perustreeni, aquakikckbox, vesijuoksu, intervallitreeni, vesirentoutus ja vesitreenin ohjaaminen musiikin kanssa. Koulutus suoritetaan tekemällä omatoiminen ennakkotehtävä ja osallistumalla teoriaopetukseen ja harjoituksiin. Vesitreeniohjaajan todistuksen saadaksesi teet lisäksi kokeen ja ohjausnäytön.  
Uinti ja uimaopetus 2
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toteuttama koulutus, josta osallistujan on mahdollista saada erillinen todistus. Koulutuksen aikana opiskellaan eri uintilajien tekniikoita ja niiden opettamisen metodeja aina alkeisuimataidosta eri uintilajeihin ja -tekniikoihin.
Opiskelija voi joko•       osallistua opetukseen ja suorittaa uimaopettajan tutkinnon (sisältää teoriakokeen, etätehtäviä sekä uintisuoritus- ja ohjausnäyttöjä). Tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan henkilö täyttää viranomaisohjeiden mukaiset minimipätevyysvaatimukset uimaopettajan toimeen. Uimaopettajan tutkintoa tavoittelevilta peritään materiaalimaksu 70 euroa / henkilötai•       osallistua opetukseen ja kehittää omia uimataitojaan opintojakson aikana.
 
Lasten liikunnan ohjaus 0,5
Liikunnan ohjauksen erityiskysymyksiä ohjattavien ollessa lapsia: tavoitteet, kasvun tekijät ja niiden toteuttaminen (sosiaaliset, psyykkiset, kognitiiviset, fyysiset ja motoriset), liikuntatuokion rakenne, leikki ja pelit. Tarkastelemme edellä kuvattua teoriaa demonstraatioiden ja käytännön harjoitusten avulla.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Ikääntyvien liikunnan ohjaus 1
Tarkastelemme liikunnan ohjaamista ikääntyvien kohderyhmälle. Perehdymme ikääntyvien liikkumista koskeviin erityiskysymyksiin; fysiologisiin muutoksiin ja sairauksiin, miten ohjaamisessa huomioidaan toimintakykyiset ja toimintakykyään menettäneet. Harjoitellaan tuolijumpan ja senioreiden kuntojumpan ohjaamista. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.
Soveltava liikunnan ohjaus 0,5
Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Soveltava liikunta -käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa. Opettelemme huomioimaan toimintakyvyn rajoitteita tutustumalla soveltavan liikunnan lajeihin. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.  
Liikunnan ohjaaminen 3
Liikunnan ohjaamisen harjoittelua käytännössä. Sovellat ryhmäilmiöiden ja liikunnan ohjauksen perusteita sekä vuorovaikutustaitoja aidoissa harjoitustilanteissa. Harjoittelet ohjaustilanteiden suunnittelua ja ohjaamista sekä arviointia. Lopuksi ohjausnäyttö.  
MODUULI 4: HYVINVOINTI AMMATTINA 18 opintopistettä
Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen 9
Hankit harjoitusta tuotekehittelyn prosessista sekä liikunta- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisesta, teet ravinto-ohjausta, kuntosaliohjausta sekä muita hyvinvointivalmennuksen projekteja. Kurssi sisältää sekä ryhmävalmennusta, yksilöohjausta että yksilö- ja tiimityöskentelyä.  
Yritystoiminnan perusteet 5
Osallistumme Vuosi Yrittäjänä -ohjelmaan ja yritystoiminnan perusteet -opintojakson aikana perehdyt yritystoiminnan järjestämisen osa-alueisiin liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaan. Toteutat pienissä määrin omaa palveluiden tuottamista.  
Valinnainen: Yrittäjänä toimiminen 4
Neljän viikon ajan sinun on mahdollista syventyä oman yritystoiminnan pyörittämiseen ohjatussa ja tuetussa ympäristössä. Vahvistat omaa palvelu- ja liiketoimintaosaamistasi. Jakson aikana pidät oppimispäiväkirjaa.  
Työpaikalla oppiminen 4
Neljän viikon ajan tutustut itse valitsemassasi sopivassa työssäoppimispaikassa työpaikan toimintaan ja työntekijöiden tehtäviin. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tutustuminen yrittäjyyteen, liikuntatuokioiden seuraamista ja ohjaamista, henkilökohtaisia valmennusta, tapahtumien järjestämistä jne. Jakson aikana pidät työssäoppimispäiväkirjaa ja arvioit omaa oppimisprosessiasi.  
yht. 56 op

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa pätevyyksiä, joista on hyötyä niin opiskeluissa kuin työelämässäkin – esimerkiksi pelkällä SUH:n uimaopettajan tutkinnolla voit työllistyä. Hyväksytysti suoritetuista koulutuksista saat erillisen todistuksen. Mm. seuraavat koulutukset on mahdollista suorittaa koulutuksen aikana:

 • Ecotraining 1 – Hyvinvointia luonnosta- koulutus
 • Kuntosaliohjaaja- koulutus
 • Kahvakuulaohjaaja- koulutus
 • Sisäpyöräilyohjaaja- koulutus
 • Vesitreeniohjaaja- koulutus (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH)
 • Uimaopettajan tutkinto (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH)
 • Mahdollisuus suorittaa UEF ravitsemustieteen perusopintoja 15 op

Lyhytkurssit
Voit suorittaa myös osia Hyvinvointivalmentajan koulutuksesta lyhytkursseina!

Tutustu lyhytkursseihin

Väyläopinnot

 • Väyläopintomahdollisuus Kajaanin ammattikorkeakoulun liikunnanohjaajaopintoihin
 • Kesäyliopiston ja Itä-Suomen Avoimen yliopiston kanssa toteutettavat Ravitsemustieteen perusopintojen opintojaksot Ravitsemustieteen perusteet 5 op, Ravitsemus ja elintavat 5 op sekä Syömisen sosiokulttuuriset muutokset 5 op

Hyvinvointivalmentajan koulutus vahvistuu koulutusyhteistyön kautta

Hakeminen

Hae koulutukseen tästä
Hakuaika: 1.2. – 31.8.2022

Hyvinvointivalmentajan koulutus 56 op, 10.8.2022–26.5.2023

Hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun. Haastatteluja järjestetään joustavasti kevään aikana ja elokuun alussa.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärän suorittaminen, yhteistyötaidot sekä kiinnostus ja motivaatio hyvinvointia sekä liikuntaa kohtaan.

Kustannukset

Opinnoista peritään vuosittain vahvistettava opintomaksu, joka on opetuksen osalta 67,50 €/viikko. Opetus, asuminen ja ruokailut 152,50 €/viikko (ruokailut sisältävät aamupalan, lounaan ja päivällisen). Opinnoista laskutetaan 4-5 viikon jaksoissa. Kaikilta hakemuksen jättäneiltä tarkastetaan luottotiedot. Opinnot kestävät 37 viikkoa

Lisäksi opiskelijalle voi syntyä kustannuksia mahdollisista työssäoppimisjaksoon liittyvistä matkoista. Uimaopettajan tutkintotodistuksesta peritään 70 € (sis. materiaalit).

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan myöntämää opintotukea ja asumiseen asuntolassa asumistukea. Aikuisopiskelijat voivat hakea myös aikuiskoulutusrahaa.

Fit young woman with her personal fitness trainer in the gym exercising with gymnastic rings