In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Jaa
< Takaisin Etusivu > Hakijalle > Kansanopisto > Hyvinvointivalmentajan koulutus

Liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaiseksi!

Hyvinvointivalmentajan koulutus (37 ov) valmistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ohjauksen monipuoliseksi osaajaksi.

Koulutus antaa kattavat valmiudet erilaisten liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.

Opintojen aikana on mahdollista tehdä liikunta- ja hyvinvointialan asiakastöitä ja saada kokemusta yrittäjänä toimimisesta.

Mitä?

 • kesto: 17.8.2020–29.5.2021
 • valmentavaa koulutusta liikunta, sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan opintoihin tai esimerkiksi liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjänä toimimiseen
 • 37 0v kansanopisto-opintoja
 • opintoihin on mahdollista saada opintotukea, asumistukea tai aikuiskoulutusrahaa opiskelijan tilanteesta riippuen.

Kenelle?

 • peruskoulun ja lukion päättäneille jatko-opintoihin
 • ammattiin valmentavaksi koulutukseksi työelämässä oleville ohjaajille, sekä hoito-, terveys- ja ravitsemusalan henkilöstölle
 • ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi
 • ammatinvaihtoa suunnitteleville tai välivuotta viettäville
 • kaikille hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille
HYVINVOINNIN PERUSTA7,5 ov
Hyvinvointi, liikunta ja terveys 1
Perehdyt hyvinvoinnin, liikunnan ja terveyden edistämisen käsitteisiin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön näkökulmasta Tutustut lasten, työikäisten sekä ikääntyvien liikunta- ja ravitsemussuosituksiin ja hyvinvoinnin kartoituksiin ja neuvonnan antamiseen. Kurssi sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä. Lopuksi osaaminen varmistetaan kokeella tai lopputehtävällä.
Ryhmädynamiikka ja ryhmäytyminen0,5
Syvennyt turvallisen ja menestyvän ryhmän tekijöihin ja rakentamiseen ja ryhmädynaamisiin prosesseihin. Tarkastelemme vuorovaikutusta ja sen merkitystä ryhmätoiminnalle sekä ryhmäytymisen vaiheita. Ryhmäyttävät harjoitteet toimivat sekä tämän aloittavan ryhmän käynnistäjinä että työkaluina tulevaisuuden tarpeisiin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot asiakastyössä0,5
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja valmentajan hyvinvoinnin tekijänä sekä valmennuksen edistäjänä. Lisäämme itsetuntemusta ja tarkastelemme erilaisuutta ja sen vaikutusta vuorovaikutukseen. Perehdymme tunteiden tunnistamiseen, ilmaisun merkitykseen sekä kuuntelun taitoon. Lisäksi katsomme vuorovaikutusta palautteen ja korjaamisen näkökulmista ja hankimme eväitä ristiriitatilanteisiin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Työhyvinvointi 0,5
Etsimme vastauksia mm. kysymyksiin ’Mitä on työhyvinvointi?’ ja ’Ketä se koskee ja mihin se vaikuttaa?’ Tutustut työprosessien merkitykseen työhyvinvoinnin osana, työn imuun, mutta myös uneen ja palautumiseen työhyvinvoinnin osana. Tarkastelemme stressiä ja työuupumusta, työuupumuksen hoitoa sekä kiusaamista. Lisäksi tutustumme työturvallisuuden ja työsuojelun huolehtimiseen.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Kehonhuolto2
Tutustut erilaisiin kehonhuoltotekniikoihin ja -menetelmiin, joilla tuetaan kokonaisvaltaista kehon hyvinvointia. Perehdyt ryhtiin ja ergonomiaan sekä harjoittelet erilaisia venyttely- ja rentoutusmenetelmiä sekä kehonhuollollisten jumppien ohjaamista, kuten esim. taukoliikuntaa ja niska-hartiaseudun jumppaa. Lisäksi tutustumme mm. joogaan ja Kato Shiki Seitai Undo -hierontatekniikkaan, jossa tehdään perushieronnat ja –käsittelyt mm. jaloille, käsille, selälle, niskalle, hartioille ja päälle. Pääset sekä itse tekemään, että vastaanottamaan shiatsu-hieronnan. Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä.

Kurssin lopuksi ohjausnäyttö yhdestä kehonhuoltomenetelmästä.

 
Hyvinvointia luonnosta 2
Opintojakso sisältää kolme luontoperustaista kokonaisuutta: 1. Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen –koulutus, 2. elämysliikunta sekä 3. järvimelontaretki.

Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen –koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus sisältäen seuraavat käsiteltävät teemat:

 • Asiakkaiden tarpeen tunnistaminen
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset
 • Palveluiden rakenne
 • Ohjaajana toimiminen
 • Palveluiden toteuttaminen (Green Care, metsämindfullness, ym.)
 • Ohjaajana ja tuottajana kehittyminen

Elämysliikuntaan tutustumme korikiipeilyn, kiipeilyn, köysitoiminnan, jousiammunnan, lumikenkäretken, 12-24-tunnin kävelyn sekä olosuhteiden salliessa myös kirkkovenesoudun avulla.

Järvimelontaretki sisältää retkeen valmistautumiseen liittyvän ohjauksen, melonnan opetuksen sekä 2-3-päiväisen melontaretken Koloveden kansallispuistossa.

Opintokokonaisuus suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen sekä tekemällä harjoitustehtävät.

 
Ryhmän- ja opintojen ohjaus1
Ryhmän- ja opintojen ohjaus toimii osana oman hyvinvoinnin ylläpitoa opiskelijana sisältäen elämänpolun rakentamista ja itsetuntemuksen edistämistä. Aloitamme opiskelun oppimistyylien tunnistamisella ja jatkamme laatimalla henkilökohtaisen opinto- ja tulevaisuussuunnitelman. Käymme tunneilla myös opiskeluun liittyviä yleisiä ja ajankohtaisia asioita sekä koulutuksen toteutussuunnitelmaa. Lisäksi aloitamme ryhmänohjaustunneilla työssäoppimisjakson valmistelun. 
VALMENTAJANA TOIMIMINEN8,5 ov
Kunnon ja liikehallinnan kehittäminen1,5
Perehdyt kunnon ja liikehallinnan perustana oleviin toimintajärjestelmiin. Opettelemme tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta ja toimintaa (luut, lihakset, hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta) sekä kuormitusfysiologiaa (hengitys- ja verenkiertojärjestelmä, energia-aineenvaihdunta ja kuormituksen vaikutus em. sekä hormonien vaikutus).

Lisäksi tarkastelemme kuormituksen ja palautumisen tekijöitä kataboliaa sekä anaboliaa ja liikunnan, ravitsemuksen ja levon tasapainotilaa. Tutustumme kunto- ja liikehallintatekijöihin ja niiden harjoittamiseen sekä toiminnallisen harjoittelun perusteisiin ja 368-malliin. Käsittelemme myös lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitystä ja käytännön toteutusta.

Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä, lopuksi teoriakoe.

 
Valmentamisen ja ohjelmoinnin perusteet 1
Pohdimme valmentajuutta, valmentajan roolia sekä valmentajan etiikkaa ja moraalia. Tarkastelemme kokonaisvaltaisen valmennuksen käsitettä. Opettelemme ja harjoittelemme tavoitelähtöisen harjoittelun suunnittelua ja ohjelmointia (rytmittämistä, kausi- ja jaksosuunnittelua sekä harjoitusohjelmien laatimista). Lisäksi tarkastelemme asiakkaan muutosprosessia ja kuinka voimme tukea sitä valmennuksellisin keinoin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Hyvinvoinnin ja kunnon testaustoiminta2
Perehdyt testaustoiminnan hyviin käytänteisiin. Perehdymme kartoittamisen, arvioinnin ja testauksen tavoitteisiin ja käyttöön hyvinvointivalmennuksen tukena. Käsittelemme mm. palautumista, lihaskuntoa, liikehallintaa ja liikkuvuutta sekä aerobista kestävyyttä ja kehonkoostumusta mittaavia testejä.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja opettelemalla testejä omatoimisesti, lopuksi testausnäyttö.

 
Kestävyyskunnon harjoittaminen – kävelykunnosta juoksukuntoon 1
Tutustut aerobisen liikunnan muotoihin ja kestävyyskunnon kehittämiseen. Opit kävely-, sauvakävely- ja juoksutekniikkaa ja perehdyt kestävyysharjoittelun oheisharjoitteluun. Lisäksi tutustutaan ns. sykeharjoitteluun ja sykemittareiden käyttöön ja osallistutaan oman kunnon kehittämiseen juoksukoulussa. Kurssin aikana jokainen laatii itselleen kestävyyskuntoa kehittävän harjoitusohjelman.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja tekemällä harjoitustyön.

 
Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosaliohjaus3
Perehdyt tavoitteellisen lihaskuntoharjoittelun suunnitteluun ja ohjaamiseen. Tutustumme voiman lajeihin ja niiden harjoittamiseen sekä lihaskuntoharjoittelun aineksiin, välineisiin ja menetelmiin. Käymme läpi lihaskuntoharjoitteita kehonpainolla ja eri välineillä, ohjaamista sekä lihashuoltoa ja lihaskuntoharjoittelijan ravitsemusta. Opettelemme lihaskuntoharjoittelun suunnittelua ja ohjausta aloittelevalle sekä kokeneelle asiakkaalle.

Kurssin päätteeksi teoriakoe ja harjoitustyö asiakkaan kanssa.

Kuntosaliohjauksesta voi saada myös erillistodistuksen suorittamalla hyväksytysti Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosaliohjaus – kurssin sekä ’Kunnon ja liikehallinnan kehittäminen’ –kurssin.

 

 
Psyykkinen valmennus1
Tutustut psyykkisen valmennuksen perusteisiin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia; kokonaiselämäntilanteen ja hyvinvointiin vaikuttavien osatekijöiden huomioiminen sekä yksilön kehittymisen ja elämänhallinnan tukeminen. Tarkastelemme itseluottamusta ja itsetuntemusta, tavoitteenasettelua, motivaatiota ja motivoitumista sekä rentoutumista. Teemme kurssilla sekä ryhmä- että yksilöharjoitteita.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Ravinto-ohjaus3
Tutustut tieteellisesti tutkittuihin ja todistettuihin ravitsemussuosituksiin, joiden pohjalta ravinto-ohjausta toteutetaan. Perehdyt terveyttä edistävän ravinnon merkitykseen hyvinvoinnille ja kansanterveydelle ja tutustut energia- ja suojaravintoaineisiin sekä nestetasapainoon. Opit laskemaan oman ja harjoitusasiakkaan energiankulutuksen ja -tarpeen sekä tekemään ravitsemustilan arvioinnin ruokapäiväkirjan ja ravintoainelaskurin avulla. Lisäksi tarkastelemme ravitsemusta lihavuuden ja painonhallinnan, kuntoilijan ja erityisryhmien näkökulmista.

Kurssi sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustyön asiakkaan kanssa. Kurssin lopuksi osaaminen varmistetaan kokeella tai lopputehtävällä.

 
LIIKUNNAN OHJAAMINEN9 ov
Liikunnan ohjauksen perusteet1
Tutustut liikunnan ohjaukseen taitojen oppimista, mm. nykyaikaisen rajoitelähtöisen taitojen oppimisen mallia. Käsittelemme liikunnan ohjaustilanteiden suunnittelua (turvallisuuden varmistamista, liikuntatuokion rakennetta sekä tavoitelähtöistä kausi- ja tuntisuunnittelua). Tutustut erilaisiin ohjausmenetelmiin sekä eriyttämiseen ja henkilökohtaistamiseen ja toiminnan arviointiin. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen. 
Ryhmäliikunnan ohjaus2
Perehdyt käytännössä musiikillisen ryhmäliikunnan ohjaukseen sekä muihin ryhmäliikunnan muotoihin ja välineisiin. Käymme läpi liikepankkia mm. kepillä, gymstickillä, jättipallolla ja kuminauhalla. Lisäksi opintojaksoon kuuluu erilliskurssit (sis. todistukset) kahvakuulan sekä sisäpyöräilyn ohjauksesta.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja suorittamalla ohjausnäytöt kahvakuulasta ja sisäpyöräilystä.

 
Vesitreenin ohjaus1
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toteuttama koulutus, josta osallistujan on mahdollista saada erillinen todistus. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisena vesiliikunnan ohjaajana. Koulutuksessa tutustutaan itse harjoitellen eri vesitreenimuotoihin, mm. perustreeni, aquakikckbox, vesijuoksu, intervallitreeni, vesirentoutus ja vesitreenin ohjaaminen musiikin kanssa. Koulutus suoritetaan tekemällä omatoiminen ennakkotehtävä ja osallistumalla teoriaopetukseen ja harjoituksiin. Lopuksi koe ja ohjausnäyttö. 
Uinti ja uimaopettajan tutkinto2
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toteuttama koulutus, josta osallistujan ona mahdollista saada erillinen todistus. Koulutuksen aikana opiskellaan eri uintilajien tekniikoita ja niiden opettamisen metodeja aina alkeisuimataidosta eri uintilajeihin ja -tekniikoihin.
Opiskelija voi joko•       osallistua opetukseen ja suorittaa uimaopettajan tutkinnon (sisältää teoriakokeen, etätehtäviä sekä uintisuoritus- ja ohjausnäyttöjä). Tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan henkilö täyttää viranomaisohjeiden mukaiset minimipätevyysvaatimukset uimaopettajan toimeen. Uimaopettajan tutkintoa tavoittelevilta peritään materiaalimaksu 70 euroa / henkilö.tai•       osallistua opetukseen ja kehittää omia uimataitojaan opintojakson aikana.
 
Lasten liikunnan ohjaus0,5
Liikunnan ohjauksen erityiskysymyksiä ohjattavien ollessa lapsia: tavoitteet, kasvun tekijät ja niiden toteuttaminen (sosiaaliset, psyykkiset, kognitiiviset, fyysiset ja motoriset), liikuntatuokion rakenne, leikki ja pelit. Tarkastelemme edellä kuvattua teoriaa demonstraatioiden ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen. 
Ikääntyvien liikunnan ohjaus0,5
Liikunnan ohjauksen erityiskysymyksiä ohjattavien ollessa korkeassa iässä. Tarkastelemme ikääntymiseen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä sairauksia ja niiden vaikutusta liikuntaan. Opettelemme huomioimaan toimintakyvyn ikääntyvien liikunnan ohjauksessa toimintakykyisten ja toimintakykyään jo menettäneiden osalta tutustumalla senioreiden kuntojumppaan ja tuolijumppaan. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen. 
Lajitutustumiset 1
Tutustut eri terveysliikuntalajeihin. Liikuntalajit valitsemme ryhmän kesken tarjolla olevasta valikoimasta. Liikuntalajien valinnassa ja ohjaajina voidaan käyttää osallistujien omaa harrastustaustaa. Esim. sauvakävely, kuntonyrkkeily, aikido, sulkapallo, lentopallo, hiihto, tanssi, ultimate, frisbeegolf, crossfit, parkour ja voimistelu. 
Liikunnan ohjaaminen1
Liikunnan ohjaamisen harjoittelua käytännössä. Seuraat ja ohjaat liikuntatuokioita ohjaajatiimissä ja itsenäisesti. Ohjattavat liikuntaryhmät suunnitellaan ja järjestetään itse syksyn alkaessa. Järjestämisessä hyödynnetään ’Palveluiden kehittäminen ja tuottaminen’ – opintojaksoa.

Kurssi suoritetaan osallistumalla edellä kuvattuihin osioihin. Lopuksi ohjausnäyttö valitsemassaan kohderyhmässä.

 
HYVINVOINTI AMMATTINA8 ov
Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen3
Tutustut hyvinvointipalveluiden innovointiin ja kehittämiseen sekä harjoittelet erilaisten hyvinvointipalveluiden tuottamista käytännössä. Duunnittelemme ja järjestämme ohjatusti omat ohjausharjoitusryhmät liikunnanohjauksen harjoitteluun. Järjestämme työhyvinvointitapahtuman sekä työstämme henkilökohtaista hyvinvointipalvelutuotetta. Kurssi suoritetaan osallistumalla kaikkiin edellä kuvattuihin palveluiden tuottamisprosesseihin. 
Yritystoiminnan suunnittelu1
Laitamme alulle oman yritystoiminnan valmistelun. Käymme läpi liiketoiminnan suunnittelussa vastaan tulevia haastavia käsitteitä ja tärkeitä, aloittavalle yrittäjälle tärkeitä muistettavia asioita. Teemme aloittavan yrittäjän laskelmia ja tutustumme tärkeimpiin taloushallinnon käsitteisiin. Käsittelemme myös yrityksen myynnin ja markkinoinnin suunnittelua.

Kurssi suoritetaan osallistumalla harjoituksiin ja työstämällä omaa liiketoimintasuunnitelmaa.

 
Työpaikalla oppiminen4
Tutustut itse valitsemassasi sopivassa työssäoppimispaikassa työpaikan toimintaan ja työntekijöiden tehtäviin. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tutustuminen yrittäjyyteen, liikuntatuokioiden seuraamista ja ohjaamista, henkilökohtaisia valmennusta, tapahtumien järjestämistä jne. Jakson aikana opiskelija pitää työssäoppimispäiväkirjaa ja arvioi omaa oppimisprosessiaan. Työpaikkaohjaaja arvioi ja antaa palautteen työssäoppimisjaksosta. 
yht. 37 ov

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa pätevyyksiä, joista on hyötyä niin opiskeluissa kuin työelämässäkin – esimerkiksi pelkällä SUH:n uimaopettajan tutkinnolla voit työllistyä. Hyväksytysti suoritetuista koulutuksista saat opintojen aikana erillisen todistuksen. Mm. seuraavat koulutukset sisältyvät opintoihin:

 • Hyvinvointia luonnosta- koulutus
 • Kuntosaliohjaaja- koulutus
 • Sisäpyöräilyohjaaja- koulutus
 • Vesitreeniohjaaja- koulutus (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH)
 • Uimaopettajan tutkinto (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH)

Hakeutuminen

Hakuaika on 3.2.2020–31.7.2020.

HAE KOULUTUKSEEN

Koulutukseen valitaan haastattelun perusteella. Koulutukseen kevätkaudella hakeneet hakijat haastatellaan kevään aikana, kesällä hakeneet elokuun alussa. Haettuasi saat kutsun henkilökohtaiseen haastatteluun.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärän suorittaminen, yhteistyötaidot sekä kiinnostus ja motivaatio hyvinvointia sekä liikuntaa kohtaan. Kaikilta hakemuksen jättäneiltä tarkastetaan luottotiedot.

Kustannukset

Opinnoista peritään vuosittain vahvistettava opintomaksu, joka on opetuksen osalta 65 €/viikko. Opetus, asuminen ja ruokailut 150 €/viikko (ruokailut sisältävät aamupalan, lounaan ja päivällisen). Opinnoista laskutetaan 4-5 viikon jaksoissa. Opinnot kestävät 37 viikkoa

Lisäksi opiskelijalle voi syntyä kustannuksia mahdollisista työssäoppimisjaksoon liittyvistä matkoista. Uimaopettajan tutkintotodistuksesta peritään 70 € (sis. materiaalit).

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan myöntämää opintotukea ja asumiseen asuntolassa asumistukea. Aikuisopiskelijat voivat hakea myös aikuiskoulutusrahaa.

Fit young woman with her personal fitness trainer in the gym exercising with gymnastic rings