In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Irma Lehikoinen
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Irma Lehikoinen
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Irma Lehikoinen
Hyvinvointivalmentajan koulutus

Niittylahti
Jaa
Etusivu > Hakijalle > Kansanopisto > Hyvinvointivalmentajan koulutus

Liikunta- ja hyvinvointialan ammattilaiseksi!

Hyvinvointivalmentajan koulutus (37 ov) valmistaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ohjauksen monipuoliseksi osaajaksi.

Koulutus antaa kattavat valmiudet erilaisten liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.

Opintojen aikana on mahdollista tehdä liikunta- ja hyvinvointialan asiakastöitä ja saada kokemusta yrittäjänä toimimisesta.

Mitä?

 • kesto: 16.8.2021–31.5.2022
 • valmentavaa koulutusta liikunta, sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan opintoihin tai esimerkiksi liikunta- ja hyvinvointialan yrittäjänä toimimiseen
 • 37 0v kansanopisto-opintoja
 • opintoihin on mahdollista saada opintotukea, asumistukea tai aikuiskoulutusrahaa opiskelijan tilanteesta riippuen.

Kenelle?

 • peruskoulun ja lukion päättäneille jatko-opintoihin
 • ammattiin valmentavaksi koulutukseksi työelämässä oleville ohjaajille, sekä hoito-, terveys- ja ravitsemusalan henkilöstölle
 • ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi
 • ammatinvaihtoa suunnitteleville tai välivuotta viettäville
 • kaikille hyvinvoinnista ja terveydestä kiinnostuneille
MODUULI 1: JOHDATUS HYVINVOINNIN PERUSTEISIIN 10 ov
Hyvinvointi, terveys ja toimintakyky 1
Perehdyt hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen käsitteisiin sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilön näkökulmasta Tutustut lasten, työikäisten sekä ikääntyvien liikuntasuosituksiin ja hyvinvoinnin kartoituksiin sekä neuvonnan antamiseen. Kurssi sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä. Lopuksi osaamisen varmistava tehtävä.
Ryhmäilmiöiden perusteet 0,5
Syvennyt turvallisen ja menestyvän ryhmän tekijöihin ja rakentamiseen ja ryhmädynaamisiin prosesseihin. Tarkastelemme vuorovaikutusta ja sen merkitystä ryhmätoiminnalle sekä ryhmäytymisen vaiheita. Ryhmäyttävät harjoitteet toimivat sekä tämän aloittavan ryhmän käynnistäjinä että työkaluina tulevaisuuden tarpeisiin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Tunne- ja vuorovaikutustaidot 0,5
Tunne- ja vuorovaikutustaitoja valmentajan hyvinvoinnin tekijänä sekä valmennuksen edistäjänä. Tarkastelemme tarpeita tunteiden taustalla, lisäämme itsetuntemusta ja tarkastelemme erilaisuutta ja sen vaikutusta vuorovaikutukseen. Perehdymme tunteiden tunnistamiseen, ilmaisun merkitykseen sekä kuuntelun taitoon. Lisäksi katsomme vuorovaikutusta palautteen ja korjaamisen näkökulmista ja hankimme eväitä ristiriitatilanteisiin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Palautuminen ja kehonhuolto 2
Perehdymme palautumiseen fysiologisesta, psyykkisestä, sosiaalisesta sekä kognitiivisesta näkökulmasta. Tarkastelemme rasituksen ja levon rytmittämistä valmennuksessa. Tutustut palauttaviin rentoutus-, hengitys- ja keskittymisharjoituksiin sekä erilaisiin kehonhuoltotekniikoihin ja -menetelmiin, joilla tuetaan kokonaisvaltaista kehon hyvinvointia. Perehdyt ryhtiin ja ergonomiaan sekä harjoittelet erilaisia venyttely- ja rentoutusmenetelmiä sekä kehonhuollollisten jumppien ohjaamista, kuten esim. taukoliikuntaa ja niska-hartiaseudun jumppaa. Lisäksi tutustumme mm. joogaan ja Kato Shiki Seitai Undo -hierontatekniikkaan, jossa tehdään perushieronnat ja –käsittelyt mm. jaloille, käsille, selälle, niskalle, hartioille ja päälle. Pääset sekä itse tekemään, että vastaanottamaan shiatsu-hieronnan. Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä.

Kurssin lopuksi ohjausnäyttö yhdestä kehonhuoltomenetelmästä.

 
Toiminnallisen kehon ja harjoittelun perusteet 2
Perehdyt kunnon ja liikehallinnan perustana oleviin toimintajärjestelmiin. Opettelemme tuki- ja liikuntaelimistön rakennetta ja toimintaa (luut, lihakset, hermolihasjärjestelmän rakenne ja toiminta) sekä kuormitusfysiologiaa (hengitys- ja verenkiertojärjestelmä, energia-aineenvaihdunta ja kuormituksen vaikutus em. sekä hormonien vaikutus).

Lisäksi tarkastelemme kuormituksen ja palautumisen tekijöitä kataboliaa sekä anaboliaa ja liikunnan, ravitsemuksen ja levon tasapainotilaa. Tutustumme kunto- ja liikehallintatekijöihin ja niiden harjoittamiseen sekä toiminnallisen harjoittelun perusteisiin (mm. 368-malliin) ja menetelmiin. Käsittelemme myös lämmittelyn ja jäähdyttelyn merkitystä ja käytännön toteutusta.

Sisältää kontaktiopetusta sekä harjoitustöiden tekemistä, lopuksi teoriakoe.

 
Liikunta 2
Tutustut eri terveysliikuntalajeihin säännöllisillä viikkotunneilla. Sisältöinä esim. erilaiset kuntojumpat (mm. keppijumppa, gymstick, jättipallo, kuminauhajumpat), palloilulajien terveysliikuntasovellukset, kuntonyrkkeily, hiihto, tanssi, ultimate, frisbeegolf, parkour ja voimistelu.  
Ravitsemuksen perusteet 1
Tutustut tieteellisesti tutkittuihin ja todistettuihin ravitsemussuosituksiin, joiden pohjalta ravinto-ohjausta toteutetaan. Perehdyt terveyttä edistävän ravinnon merkitykseen hyvinvoinnille ja kansanterveydelle ja tutustut energia- ja suojaravintoaineisiin sekä nestetasapainoon. Opit laskemaan oman energiankulutuksen ja -tarpeen sekä tekemään ravitsemustilan arviointia ruokatottumuskyselyn, ruokapäiväkirjan ja ravintoainelaskurin avulla. Lisäksi tarkastelemme ravitsemusta lihavuuden ja painonhallinnan, kuntoilijan ja erityisryhmien näkökulmista.

Kurssi sisältää kontaktiopetusta ja harjoitustehtäviä.

 
Ryhmän- ja opintojen ohjaus 1
Ryhmän- ja opintojen ohjaus toimii osana oman hyvinvoinnin ylläpitoa opiskelijana sisältäen elämänpolun rakentamista ja itsetuntemuksen edistämistä. Aloitamme opiskelun oppimistyylien tunnistamisella ja jatkamme laatimalla henkilökohtaisen opinto- ja tulevaisuussuunnitelman. Käymme tunneilla myös opiskeluun liittyviä yleisiä ja ajankohtaisia asioita sekä koulutuksen toteutussuunnitelmaa. Lisäksi aloitamme ryhmänohjaustunneilla työssäoppimisjakson valmistelun.  
MODUULI 2: HYVINVOINTIVALMENNUKSEN YMPÄRISTÖT 12 ov
Valmentamisen ja ohjelmoinnin perusteet 1
Pohdimme valmentajuutta, valmentajan roolia sekä valmentajan etiikkaa ja moraalia. Tarkastelemme kokonaisvaltaisen valmennuksen käsitettä. Opettelemme ja harjoittelemme tavoitelähtöisen harjoittelun suunnittelua ja ohjelmointia (rytmittämistä, kausi- ja jaksosuunnittelua sekä harjoitusohjelmien laatimista). Lisäksi tarkastelemme asiakkaan muutosprosessia ja kuinka voimme tukea sitä valmennuksellisin keinoin.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.

 
Hyvinvoinnin ja kunnon mittaaminen 1
Perehdyt testaustoiminnan hyviin käytänteisiin. Perehdymme kartoittamisen, arvioinnin ja testauksen tavoitteisiin ja käyttöön hyvinvointivalmennuksen tukena. Käsittelemme mm. palautumista, lihaskuntoa, liikehallintaa ja liikkuvuutta sekä aerobista kestävyyttä ja kehonkoostumusta mittaavia testejä.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja opettelemalla testejä omatoimisesti, lopuksi testausnäyttö.

 
Kestävyyskunnon harjoittaminen – kävelykunnosta juoksukuntoon 1
Tutustut aerobisen liikunnan muotoihin ja kestävyyskunnon kehittämiseen. Opit kävely-, sauvakävely- ja juoksutekniikkaa ja perehdyt kestävyysharjoittelun oheisharjoitteluun. Lisäksi tutustutaan ns. sykeharjoitteluun ja sykemittareiden käyttöön ja osallistutaan oman kunnon kehittämiseen. Kurssin aikana jokainen laatii itselleen kestävyyskuntoa kehittävän harjoitusohjelman.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja tekemällä harjoitustyön.

 
Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosaliohjaus 3
Perehdyt tavoitteellisen lihaskuntoharjoittelun suunnitteluun ja ohjaamiseen. Tutustumme voiman lajeihin ja niiden harjoittamiseen sekä lihaskuntoharjoittelun aineksiin, välineisiin ja menetelmiin. Käymme läpi lihaskuntoharjoitteita kehonpainolla ja eri välineillä, ohjaamista sekä lihashuoltoa ja lihaskuntoharjoittelijan ravitsemusta. Opettelemme lihaskuntoharjoittelun suunnittelua ja ohjausta aloittelevalle sekä kokeneelle asiakkaalle.

Kurssin päätteeksi teoriakoe ja harjoitustyö asiakkaan kanssa.

Kuntosaliohjauksesta voi saada myös erillisen Kuntosaliohjaajan todistuksen suorittamalla hyväksytysti Lihaskuntoharjoittelu ja kuntosaliohjaus – kurssin, laajennetun asiakasprojektin sekä Toiminnallisen kehon harjoittelun perusteet’ – ja Kunnon ja hyvinvoinnin mittaaminen – kursseista määritellyt osiot.

 
Psyykkinen valmennus 1
Tutustut psyykkisen valmennuksen perusteisiin osana kokonaisvaltaista hyvinvointia; kokonaiselämäntilanteen ja hyvinvointiin vaikuttavien osatekijöiden huomioiminen sekä yksilön kehittymisen ja elämänhallinnan tukeminen. Tarkastelemme itseluottamusta ja itsetuntemusta, tavoitteenasettelua, motivaatiota ja motivoitumista sekä rentoutumista. Teemme kurssilla sekä ryhmä- että yksilöharjoitteita.

Kurssi suoritetaan osallistumalla ryhmävalmennukseen.

 
Ravinto-ohjaus 2
Sovellat Ravitsemuksen perusteet – kurssilla hankkimaasi tietoa ravitsemuksen teoreettisista perusteista toteuttamalla ravinto-ohjausprojektin yksilöasiakkaalle sekä ravintoneuvonnan projektin ryhmälle tai sosiaaliseen mediaan. Kurssi sisältää ryhmävalmennusta, yksilöohjausta sekä itsenäistä työskentelyä.  
Työhyvinvointi 1
Etsimme vastauksia mm. kysymyksiin ’Mitä on työhyvinvointi?’ ja ’Ketä se koskee ja mihin se vaikuttaa?’ Saat työkaluja suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Tutustut yksilön tarpeisiin työhyvinvoinnin taustalla sekä hyvinvoivan organisaation tekijöihin työntekijän, yhteisön, ympäristön ja prosessien näkökulmista.

Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja tekemällä etätehtävä työssäoppimisjakson aikana.

 
Hyvinvointia luonnosta 2
Opintojakso sisältää kolme luontoperustaista kokonaisuutta: 1. Ecotraining 1 – Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen –koulutus, 2. elämysliikunta sekä 3. retkeily.

Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen –koulutus on kaksipäiväinen kokonaisuus sisältäen seuraavat käsiteltävät teemat:

 • Asiakkaiden tarpeen tunnistaminen
 • Luonnon hyvinvointivaikutukset
 • Palveluiden rakenne
 • Ohjaajana toimiminen
 • Palveluiden toteuttaminen (Green Care, metsämindfullness, ym.)
 • Ohjaajana ja tuottajana kehittyminen

Elämysliikuntaan tutustumme mm. korikiipeilyn, kiipeilyn, köysitoiminnan, jousiammunnan, päiväretkien (patikointi / pyöräily / lumikenkäily) sekä olosuhteiden salliessa myös kirkkovenesoudun avulla.

Melonta ja retkeily sisältää retkeen valmistautumiseen liittyvän ohjauksen, melonnan opetuksen sekä 2-3-päiväisen melontaretken Koloveden kansallispuistossa.

Opintokokonaisuus suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen sekä tekemällä harjoitustehtävät.

 
MODUULI 3: LIIKUNNAN OHJAAMINEN 9 ov
Liikunnan ohjauksen perusteet 1
Tutustut liikunnan ohjaukseen taitojen oppimista, mm. nykyaikaisen rajoitelähtöisen taitojen oppimisen mallia. Käsittelemme liikunnan ohjaustilanteiden suunnittelua (turvallisuuden varmistamista, liikuntatuokion rakennetta sekä tavoitelähtöistä kausi- ja tuntisuunnittelua). Tutustut erilaisiin ohjausmenetelmiin sekä eriyttämiseen ja henkilökohtaistamiseen ja toiminnan arviointiin. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.  
Kahvakuulaohjaus 0,5
Perehdyt kahvakuulaan välineenä, kahvakuulaharjoittelun hyötyihin, harjoittelet suoritustekniikkaa ja kerrytät kahvakuulan harjoitepankkia. Lisäksi tutustut erilaisiin kahvakuulaharjoituksiin ja opettelet kahvakuulaharjoituksen suunnittelua ja ohjaamista.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja suorittamalla ohjausnäyttö.

 
Sisäpyöräilyn ohjaus 0,5
Perehdytään hengitys- ja verenkiertoelimistön harjoittamiseen sisäpyöräilyn avulla. Tutustut sykealueisiin harjoittelussa sekä rasituksen ja palautuksen rytmittämiseen. Opit pyörän säädöt ja harjoittelet pyöräilytekniikoita. Lisäksi tutustut sisäpyöräilytuntien rakenteisiin ja opettelet sisäpyöräilytunnin suunnittelua ja ohjaamista. Opintojakso suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen ja suorittamalla ohjausnäyttö.  
Vesitreenin ohjaus 1
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toteuttama koulutus, josta osallistujan on mahdollista saada erillinen todistus. Koulutus antaa valmiudet toimia monipuolisena vesiliikunnan ohjaajana. Koulutuksessa tutustutaan itse harjoitellen eri vesitreenimuotoihin, mm. perustreeni, aquakikckbox, vesijuoksu, intervallitreeni, vesirentoutus ja vesitreenin ohjaaminen musiikin kanssa. Koulutus suoritetaan tekemällä omatoiminen ennakkotehtävä ja osallistumalla teoriaopetukseen ja harjoituksiin. Vesitreeniohjaajan todistuksen saadaksesi teet lisäksi kokeen ja ohjausnäytön.  
Uinti ja uimaopetus 2
Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton toteuttama koulutus, josta osallistujan on mahdollista saada erillinen todistus. Koulutuksen aikana opiskellaan eri uintilajien tekniikoita ja niiden opettamisen metodeja aina alkeisuimataidosta eri uintilajeihin ja -tekniikoihin.
Opiskelija voi joko•       osallistua opetukseen ja suorittaa uimaopettajan tutkinnon (sisältää teoriakokeen, etätehtäviä sekä uintisuoritus- ja ohjausnäyttöjä). Tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan henkilö täyttää viranomaisohjeiden mukaiset minimipätevyysvaatimukset uimaopettajan toimeen. Uimaopettajan tutkintoa tavoittelevilta peritään materiaalimaksu 70 euroa / henkilötai•       osallistua opetukseen ja kehittää omia uimataitojaan opintojakson aikana.
 
Lasten liikunnan ohjaus 0,5
Liikunnan ohjauksen erityiskysymyksiä ohjattavien ollessa lapsia: tavoitteet, kasvun tekijät ja niiden toteuttaminen (sosiaaliset, psyykkiset, kognitiiviset, fyysiset ja motoriset), liikuntatuokion rakenne, leikki ja pelit. Tarkastelemme edellä kuvattua teoriaa demonstraatioiden ja käytännön harjoitusten avulla. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.  
Soveltava liikunnan ohjaus 0,5
Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti toimintarajoitteiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Soveltava liikunta -käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa. Opettelemme huomioimaan toimintakyvyn rajoitteita tutustumalla soveltavan liikunnan lajeihin. Kurssi suoritetaan osallistumalla kontaktiopetukseen.  
Liikunnan ohjaaminen 1
Liikunnan ohjaamisen harjoittelua käytännössä. Sovellat ryhmäilmiöiden ja liikunnan ohjauksen perusteita sekä vuorovaikutustaitoja aidoissa harjoitustilanteissa. Harjoittelet ohjaustilanteiden suunnittelua ja ohjaamista sekä arviointia. Lopuksi ohjausnäyttö.  
MODUULI 4: HYVINVOINTI AMMATTINA 8 ov
Hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja tuottaminen 3
Tutustut hyvinvointipalveluiden innovointiin ja kehittämiseen sekä harjoittelet erilaisten hyvinvointipalveluiden tuottamista livenä ja verkkoympäristössä. Osallistumme työhyvinvointitapahtuman järjestämiseen sekä työstämme henkilökohtaisia hyvinvointipalvelutuotteita. Kurssi suoritetaan osallistumalla kaikkiin edellä kuvattuihin palveluiden tuottamisprosesseihin.  
Yritystoiminnan suunnittelu 1
Laitamme alulle oman yritystoiminnan valmistelun. Käymme läpi liiketoiminnan suunnittelussa vastaan tulevia haastavia käsitteitä ja tärkeitä, aloittavalle yrittäjälle tärkeitä muistettavia asioita. Teemme aloittavan yrittäjän laskelmia ja tutustumme tärkeimpiin taloushallinnon käsitteisiin. Käsittelemme myös yrityksen myynnin ja markkinoinnin suunnittelua.

Kurssi suoritetaan osallistumalla harjoituksiin ja työstämällä omaa liiketoimintasuunnitelmaa.

 
Työpaikalla oppiminen 4
Tutustut itse valitsemassasi sopivassa työssäoppimispaikassa työpaikan toimintaan ja työntekijöiden tehtäviin. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tutustuminen yrittäjyyteen, liikuntatuokioiden seuraamista ja ohjaamista, henkilökohtaisia valmennusta, tapahtumien järjestämistä jne. Jakson aikana opiskelija pitää työssäoppimispäiväkirjaa ja arvioi omaa oppimisprosessiaan. Työpaikkaohjaaja arvioi ja antaa palautteen työssäoppimisjaksosta.  
yht. 37 ov

Opintojen aikana on mahdollista suorittaa pätevyyksiä, joista on hyötyä niin opiskeluissa kuin työelämässäkin – esimerkiksi pelkällä SUH:n uimaopettajan tutkinnolla voit työllistyä. Hyväksytysti suoritetuista koulutuksista saat erillisen todistuksen. Mm. seuraavat koulutukset on mahdollista suorittaa koulutuksen aikana:

 • Ecotraining 1 – Hyvinvointia luonnosta- koulutus
 • Kuntosaliohjaaja- koulutus
 • Kahvakuulaohjaaja- koulutus
 • Sisäpyöräilyohjaaja- koulutus
 • Ravinto-ohjaaja- koulutus
 • Vesitreeniohjaaja- koulutus (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH)
 • Uimaopettajan tutkinto (Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto SUH)

Lyhytkurssit
Voit suorittaa myös osia Hyvinvointivalmentajan koulutuksesta lyhytkursseina!

Hyvinvointivalmennuksen lyhytkurssit

Hakeminen

Hae koulutukseen tästä
Hakuaika: 1.2. – 31.7.2021

Hyvinvointivalmentajan koulutus 37 ov, 16.8.2021–31.5.2022

Hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun. Haastatteluja järjestetään joustavasti kevään aikana ja elokuun alussa.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena on peruskoulun oppimäärän suorittaminen, yhteistyötaidot sekä kiinnostus ja motivaatio hyvinvointia sekä liikuntaa kohtaan.

Kustannukset

Opinnoista peritään vuosittain vahvistettava opintomaksu, joka on opetuksen osalta 65 €/viikko. Opetus, asuminen ja ruokailut 150 €/viikko (ruokailut sisältävät aamupalan, lounaan ja päivällisen). Opinnoista laskutetaan 4-5 viikon jaksoissa. Kaikilta hakemuksen jättäneiltä tarkastetaan luottotiedot. Opinnot kestävät 37 viikkoa

Lisäksi opiskelijalle voi syntyä kustannuksia mahdollisista työssäoppimisjaksoon liittyvistä matkoista. Uimaopettajan tutkintotodistuksesta peritään 70 € (sis. materiaalit).

Opintoihin on mahdollista hakea Kelan myöntämää opintotukea ja asumiseen asuntolassa asumistukea. Aikuisopiskelijat voivat hakea myös aikuiskoulutusrahaa.

Fit young woman with her personal fitness trainer in the gym exercising with gymnastic rings