In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sarianna Ikonen
Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Yhteishaku > Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Miten yhteishaussa voi hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta?

Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa sinut voidaan ottaa opiskelijaksi jonkin erityisten syyn perustella tai kun todistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Koulutustarpeesi ja mahdollisuutesi selviytyä opinnoista arvioidaan.

Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

Sinulla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseesi perusopetuksessa. Tarvitset hakemuksen liitteeksi lääkärin, erityisopettajan, psykologin tai muun asiantuntijan lausunnon. Lausunnosta tulee ilmetä konkreettisesti, miten hakijan oppimisvaikeus näkyy opinnoista selviytymisessä. Sinulla on oppimisvaikeuksista huolimatta mahdollisuus selviytyä opinnoista oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla

Jos sinulla on perusopetuksessa yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa ja äidinkielessä voit tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa. Sinun kannattaa keskustella hakutoiveistasi erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa ennen hakua, ja hakea ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös esimerkiksi Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tai ammatillisen erityisoppilaitokseen.

Tarvitset hakemuksen liitteeksi lääkärin, erityisopettajan, psykologin tai muun asiantuntijan lausunnon. Lausunnosta tulee ilmetä konkreettisesti, miten hakijan oppimisvaikeus näkyy opinnoista selviytymisessä. Sinulla on oppimisvaikeuksista huolimatta mahdollisuus selviytyä opinnoista oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla

Sinulla on henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai vaikeut­taneet sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi lastensuojelutoimet, koulukiusaaminen tai hakijan tai perheenjäsenten pitkäaikai­set sairaudet. Liitä hakemukseen asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut opiskeluusi perusopetuksessa.

Olet keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä sinulla ole suomalaista päättötodistusta.

Olet suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulko­mailla. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut tarvittaessa myös kielitestiin. Ks. kielitesti.

Sinulla on suomalainen todistus, mutta kielitaitosi ei vielä riitä tutkinnon suorittamiseen. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistut tarvittaessa myös kielitestiin. Ks. kielitesti.

Jos sinulla on suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja haet Riverian

  • taideteollisuusalan perustutkintoon
  • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon
  • tanssialan perustutkintoon tai
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisalalle,

et voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Näissä koulutuksissa valinta tehdään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

 

TOIMI NÄIN, JOS HAET HARKINTAAN PERUSTUVASSA VALINNASSA

1.         Varmista nykyisen koulusi opinto-ohjaajalta, että voit hakea harkintaan pe­rustuvassa valinnassa.

2.        Hanki tarvittaessa todistus käyttämästäsi perusteesta, esim. lääkärintodistus, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lau­sunto.

3.        Täytä hakemus opintopolku.fi -palvelussa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Arvosano­ja tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta koulutukseen.

4.        Tulosta täytetty hakemus. Tee lyhyt kirjallinen perustelu haulle. Jos haet ulkomaisella todistuksella, liitä hakemukseen mahdollinen todistus kielitaidostasi, käännökset aikaisemmista koulutodistuksistasi.

5.      Lähetä tulostamasi hakemus liitteineen hakuaikana Hakuneuvontaan:
Postitse: RIVERIA hakuneuvonta, PL 70, 80101 Joensuu
Suojatulla sähköpostilla Riverian nettisivujen kautta. Valitse vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot.
Käyntiosoite on Peltolankatu 4, E-talo 1. krs, Joensuu.

Huom! Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan Riverian koulutukseen. Jos hakemuksen liitteitä ei toimiteta, hakemusta ei käsitellä harkintaan perustuvassa valinnassa. Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta toimittamiesi liitteiden, mahdollisen pääsy- ja soveltuvuuskokeen, kielitestin ja muun tarvittavan arvion pohjalta.

7. Osallistu myös pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.