In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Yhteishaku > Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Miten yhteishaussa voi hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta?

Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa sinut voidaan ottaa opiskelijaksi jonkin erityisten syyn perustella tai kun todistustasi ei voi verrata suomalaiseen vastaavaan todistukseen. Koulutustarpeesi ja mahdollisuutesi selviytyä opinnoista arvioidaan.

Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

Oppimisvaikeudet ovat vaikeuttaneet aikaisempaa opiskelua perusopetuksessa, minkä vuoksi sinulla on rajalliset mahdollisuudet ammatinvalinnassa. Toimita hakemuksen liitteeksi lausunto oppilashuoltoryhmältä, erityisopettajalta tai lääkäriltä. Lausunnosta on käytävä ilmi, miten oppimisvaikeutesi näkyy opinnoista selviytymisessä.

Jos sinulla on perusopetuksessa yksilöllistetty oppimäärä sekä matematiikassa ja äidinkielessä voit tulla valituksi vain harkintaan perustuvassa valinnassa. Sinun kannattaa keskustella hakutoiveistasi erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa ennen hakua ja hakea ammatillisen perustutkinnon lisäksi myös esimerkiksi Tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tai ammatillisen erityisoppilaitokseen. Sinulla on oppimisvaikeuksista huolimatta selviydyttävä opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla. 

Tarvitset hakemuksen liitteeksi erityisopettajan, psykologin tai muun asiantuntijan lausunnon. Lausunnosta tulee ilmetä konkreettisesti, miten oppimisvaikeutesi näkyy opinnoista selviytymisessä.

Sinulla on omaan tai perheesi elämään tai terveyteen liittyviä syitä, jotka ovat heikentäneet oppimisen edellytyksiäsi, aiempaa koulumenestystä tai vaikeuttaneet sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi lastensuojelutoimet, koulukiusaaminen tai hakijan tai perheenjäsenen pitkäaikainen sairaus. Toimita hakemuksen liitteeksi esim. psykologin, koulukuraattorin, sosiaalityöntekijän tai perheneuvolan lausunto, josta käy ilmi, miten asia on vaikuttanut opiskeluusi perusopetuksessa.

Olet keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä sinulla ole suomalaista päättötodistusta. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio viimeisimmästä todistuksestasi.

Olet suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulkomailla. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistu kutsuttaessa myös kielitestiin. Ks. kielitesti. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio koulutodistuksistasi.

Sinulla on suomalainen todistus, mutta kielitaitosi ei vielä riitä tutkinnon suorittamiseen. Toimita hakemuksen liitteeksi kopio viimeisimmästä todistuksestasi. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, osallistu kutsuttaessa myös kielitestiin. Ks. kielitesti. 

Harkintaan perustuvan valinnan hakijoille järjestetään opiskeluvalmiuksia mittaava koe. Koe on tunnin mittainen, ja se tehdään oppilaitoksen tiloissa. Saat kutsun kokeeseen sähköpostitse.  

Jos sinulla on suomalainen perusopetuksen päättötodistus ja haet Riverian

  • taideteollisuusalan perustutkintoon
  • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon
  • tanssialan perustutkintoon tai
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisalalle,

et voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. Näissä koulutuksissa valinta tehdään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

 

TOIMI NÄIN, JOS HAET HARKINTAAN PERUSTUVASSA VALINNASSA

1.         Varmista nykyisen koulusi opinto-ohjaajalta, että voit hakea harkintaan perustuvassa valinnassa. 

2.        Hanki tarvittaessa todistus, esim. lääkärintodistus, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lausunto.  

3.        Täytä hakemus Opintopolku.fi -palvelussa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeelle, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Kirjaa hakemukselle myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Arvosanoja tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta. 

4.        Tulosta täytetty hakemus. Tee lyhyt kirjallinen perustelu haulle. Jos haet ulkomaisella todistuksella, liitä hakemukseen mahdollinen todistus kielitaidostasi, käännökset aikaisemmista koulutodistuksistasi. 

5.      Lähetä tulostamasi hakemus liitteineen hakuaikana Hakuneuvontaan:
Postitse: RIVERIA hakuneuvonta, PL 70, 80101 Joensuu. Suojatulla sähköpostilla Riverian nettisivujen kautta. Valitse vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot. Käyntiosoite on Peltolankatu 4, E-talo 1. krs, Joensuu. 

Huom! Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan Riverian koulutukseen. Jos hakemuksen liitteitä ei toimiteta, hakemusta ei käsitellä harkintaan perustuvassa valinnassa. Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta toimittamiesi liitteiden, mahdollisen pääsy- ja soveltuvuuskokeen, kielitestin ja muun tarvittavan arvion pohjalta.

6.     Saat kutsun oppimisvalmiuksia mittaavaan kokeeseen. Osallistu kokeeseen, tulokset vaikuttavat valintaan. Koe järjestetään huhtikuussa 2023.

7.     Jos saat kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, osallistu kokeeseen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Et voi hakea harkintaan perustuvassa valinnassa 

  • taideteollisuusalan perustutkintoon 
  • media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon 
  • tanssialan perustutkintoon tai 
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa perustason ensihoidon osaamisalalle.

Näissä koulutuksissa valinta tehdään ainoastaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen tuloksen perusteella, ei harkintaan perustuen.

8.     Jos saat kutsun kielitestiin, osallistu testiin.

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osana harkintaan perustuvaa valintaa