In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Yhteishaku > Yhteishaun harkintaan perustuva valinta

Miten yhteishaussa voi hakea harkintaan perustuvan valinnan kautta?

Yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa sinut voidaan ottaa opiskelijaksi koulumenestykseesi vaikuttaneen erityisten syyn perustella. Tällöin koulutustarpeesi huomioidaan, mahdollisuutesi selviytyä haun kohteena olevista opinnoista arvioidaan ja yhteishaun valintapistemäärästä poiketaan.

Perusteet harkintaan perustuvassa valinnassa hakemiseen

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opin­tomenestykseen perusopetuksessa. Hakijalla on oppimisvaikeuksistaan huolimatta mahdollisuus oppilaitoksen tarjoamien tukitoimien avulla selviytyä haettavan tutkinnon opinnoista. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan tai psykologin tai muun asiantuntijan lausunto, jossa kuvataan hakijan oppimisvaikeudet. Lausunnosta tulee ilmetä, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hakijan opinnosta selviytymisessä.

Hakijalla on henkilökohtaiseen elämään tai terveyteen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat heikentäneet aiempaa koulumenestystä tai vaikeut­taneet sosiaalista vuorovaikutusta. Esimerkiksi lastensuojelutoimet, koulukiusaaminen tai hakijan tai hänen perheenjäsenten pitkäaikai­set sairaudet. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut hakijan suoriutumiseen aikaisemmista opinnoista.

Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Hakija on suorittanut perusopetuksen tai vastaavan oppimäärän ulko­mailla, todistus on hyvin puutteellinen tai vaikeasti vertailtavissa. Kaikki ulkomailla perusopetuksen tai vastaavan suorittaneet hakevat harkin­taan perustuvan valinnan kautta. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, valinnan edellytyksenä on hyväksytty kielitesti, ellei hakijalla ole todistusta riittävästä suomen kielen taidosta. Ks. kielitesti.

Jos haet ulkomailla suoritetulla peruskoulun tai lukion todistuksella, toimita hakemuksen liitteenä:

  • kopiot alkuperäisistä todistuksista ja
  • virallisen kielenkääntäjän todistamat suomenkieliset käännökset todistuksista

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden. Ks. kielitesti.

 

TOIMI NÄIN, MIKÄLI SINULLA ON PERUSTE HAKEA HARKINTAAN PERUSTUVASSA VALINNASSA

1.         Varmista esimerkiksi nykyisen koulusi opinto-ohjaajalta tai erityisopettajalta, että sinulla on peruste hakea harkintaan pe­rustuvassa valinnassa.

2.        Hanki ajantasaiset todistukset käyttämästäsi perusteesta, esim. lääkärintodistus, erityisopettajan tai muun asiantuntijan lau­sunto.

3.        Täytä hakemus opintopolku.fi -palvelussa. Merkitse yhteishaun hakulomakkeella, jos haet harkinnanvaraisesti ammatilliseen koulutukseen. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Arvosano­ja tarvitaan, jos sinut valitaan normaalin pistevalinnan kautta koulutukseen.

4.        Tulosta täytetty hakemus.

5.        Perustele kirjallisesti ja lyhyesti miksi haet harkintaan perustuvassa valinnassa.

6.      Lähetä tulostamasi hakemus liitteineen hakuaikana:
Postiosoite: RIVERIA hakuneuvonta, PL 70, 80101 Joensuu
Käyntiosoite: Peltolankatu 4, C-talo (Riveria-talo), 3. krs, Joensuu

Jos haet ulkomaisella todistuksella, muista lähettää myös virallinen suomenkielinen käännös todistuksestasi.

Huom! Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan Riverian koulutukseen. Jos hakemuksen liitteitä ei toimiteta, hakemusta ei käsitellä harkintaan perustuvassa valinnassa. Harkintaan perustuva valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta toimittamiesi liitteiden ja mahdollisen kielitestin pohjalta

7. Osallistu myös varsinaiseen pääsykokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Jos harkintaan perustuvan valintasi perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, olet mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. Voit siis tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisikin kielteinen.