In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Niveltiedon siirtäminen

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Yhteishaku > Niveltiedon siirtäminen

Niveltietojen siirtäminen Riveriaan

Tiedonsiirrolla perusopetuksen ja Riverian välillä kartoitetaan uusien opiskelijoiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia tietoja.

Opintojen sujuvan aloittamisen helpottamiseksi kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia sekä aiempia yksilöllisiä oppimis- ja opetusjärjestelyjä. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan uuden opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, erityistä tukea ja muuta tukea.

Niveltiedon lähettäminen

Opiskelijaa koskevat henkilökohtaiset tiedot ja liitteet lähetetään salattuna sähköpostina osoitteeseen turvaposti.riveria.fi > valitse vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot. Voit lähettää salattuna sähköpostina esimerkiksi tiedonsiirtolomakkeet, tehostetun tuen tiedot, erityisen tuen tiedot sekä muita tarvittavia liitteitä ja lausuntoja 22.6.2023 mennessä. Otamme vastaan ainoastaan kirjallista niveltietoa.  Jos haluat soittaa erityisopettajalle, löydät erityisopettajien yhteystiedot aloittain täältä.

Milloin tarvitaan tiedonsiirtolupa huoltajilta?

Peruskoulun tai aiemman oppilaitoksen on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimitettava oppivelvollisen koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot on annettava myös uuden koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. Välttämättömiksi niveltiedoiksi katsotaan erityisen tuen järjestämiseen liittyvät niveltiedot, jolloin huoltajan lupaa tiedonsiirtoon ei tarvita.

Joissakin tapauksissa niveltiedon välittämiseen on tarpeellista kysyä huoltajan lupa. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi

  1. Yksilön sairaus-/hoitotiedot/yhteistyötahot/ tuki verkostotyönä
  2. Kiusaamistausta/suositeltavat toimenpiteet
  3. Muu yksilölliseen opiskeluhuoltoon liittyvä tieto/tukitarve

Kun näitä tietoja välitetään Riveriaan, peruskoulussa tulee huolehtia, että lupa huoltajilta on kysytty ja tiedot on dokumentoitu koulussa sovitulla tavalla. Huoltajan lupaa ei tarvitse toimittaa Riveriaan.

Tiedonsiirtolomake