In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tiedonsiirtolupa

Jaa

Niveltietolomake, tiedonsiirtolupa – rakkaalla lapsella monta nimeä…

Tiedonsiirrolla perusopetuksen ja Riverian välillä kartoitetaan uusien opiskelijoiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia tietoja.

Opintojen sujuvan aloittamisen helpottamiseksi kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia sekä aiempia yksilöllisiä oppimis- ja opetusjärjestelyjä. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan uuden opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, erityistä tukea ja muuta tukea.

Tiedonsiirtolomake täytetään peruskoulussa yhdeksännen luokan keväällä yhteistyössä oppilaan ja tämän huoltajien kanssa. Lomake toimitetaan opiskelupaikan varmistuttua osoitteeseen:

Riveria, hakuneuvonta
PL 70, 80101 Joensuu

Käyntiosoite: Peltolankatu 4, E-talo, 2. krs. Joensuu.

Opintojen alussa järjestään nivelpalaveri, jossa perusopetuksen ja Riverian opiskeluhuoltohenkilöstö käyvät yhdessä läpi lomakkeessa kuvattuja toiveita ja tarpeita. Nivelpalaveri on merkittävä osa erityisen tuen ja muun tuen tarpeen kartoitusta.

Lataa lomake, Word

Lataa lomake, PDF