In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Yhteishaku 21.2.–21.3.2023

Jaa

Yhteishaku 21.2.–21.3.2023

 • Peruskoulun suorittaneille
 • Haku myös TUVA-koulutukseen
 • Täytä hakemus osoitteessa > opintopolku.fi

Aikataulut

 • Hakuaika on 21.2.–21.3.2023
 • Hakuaika päättyy 21.3.2023 klo 15.00
 • Saat valintatuloksen aikaisintaan 15.6.2023
 • Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2023

Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa hae jatkuvassa haussa heti valintatiedon saatuasi, niin ehdit mukaan kesäkuun valintahaastatteluun.

Pisteytyksen muodostuminen

Peruskoulusta ammatilliseen

Perusopetuksen todistuksella hakevat valitaan valintapisteiden ja hakutoivejärjestyksen perusteella. Valintapisteitä saat opinnoista, jos

 • olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet TAI
 • olet suorittanut 1100 tunnin laajuisen kymppiluokan, vähintään 30 osaamispisteen laajuisen VALMA-koulutuksen tai 25 kurssia sisältävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen
 • olet suorittanut vähintään 19 viikkoa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta, vähintään 17 opiskelijaviikkoa oppivelvollisille suunnattua koulutusta tai vähintään 28 opiskelijaviikon mittaisen kansanopiston linjan hakeutumisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna
 • yleisestä koulumenestyksestä
 • painotettavista arvosanoista
 • pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
 • ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.

Lue lisää pisteytyksestä Opintopolusta

Jos hakuvaiheessa huomataan, että hakijalla on jo perusopetuksen jälkeinen tutkinto, hakemus hylätään. Tutkinnon suorittaneet hakevat jatkuvassa haussa.

Kielitesti

Lue lisää

Harkintaan perustuva valinta

Harkintaan perustuvassa valinnassa sinut voidaan valita opiskelijaksi erityisistä syistä, jolloin oppilaitos voi myöntää sinulle opiskeluoikeuden valintapistemäärästä riippumatta. Jos sinulla on perusopetuksessa yksilöllistetty oppimäärä matematiikassa ja äidinkielessä olet automaattisesti mukana harkintaan perustuvassa valinnassa.

Lue lisää

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Joidenkin koulutusten opiskelijavalintaan kuuluu pääsy- ja soveltuvuuskokeet, joilla mitataan hakijoiden motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat.

Lue lisää

Rikostaustaote

Jos opiskelet lähihoitajaksi, nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi, lastenohjaajaksi tai turvallisuusvalvojaksi, sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla oppimista silloin, kun työskentelet pääsääntöisesti ala-ikäisten kanssa.

Täytä hakulomakkeelle:

 • Useampi hakutoive, mieluisin ensimmäiseksi
 • Oma sähköpostiosoitteesi, joka on voimassa vielä elokuussa. Tärkeä!
 • Huoltajasi (1 tai 2 huoltajaa) nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Saat Opintopolusta sähköpostiisi vahvistusviestin hakemuksen perillemenosta. Hakuaikana voit tehdä muutoksia hakutoiveisiin vahvistusviestissä olevan muokkauslinkin kautta. Huoltajasi saa puolestaan sähköpostiviestin hakemuksen perillemenosta samoin kuin hakemukseen tehdyistä muutoksista.

Riveriasta lähetämme mahdolliset pääsy- ja soveltuvuuskoekutsut sekä valintakirjeen hakijan sähköpostiin. Huoltajalle lähetämme ilmoituksen hakijalle lähetetyistä pääsy- ja soveltuvuuskoekutsuista.

Sähköpostiosoite on siis ehdottoman tärkeä!

Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että hakija ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työpaikalla oppimiseen. Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, muiden opiskelijoiden tai työntekijöiden turvallisuutta.

Kun haet koulutukseen, sinun on hyvä arvioida omaa terveydentilasi ja verrata sitä hakemasi tutkinnon terveydellisiin vaatimuksiin. Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Lue lisää

Opintopolku.fi > Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Riveria: Opiskelijavalinta ja terveydelliset vaatimukset

Niveltietojen siirtäminen Riveriaan

Tiedonsiirrolla perusopetuksen ja Riverian välillä kartoitetaan uusien opiskelijoiden opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia tietoja.

Opintojen sujuvan aloittamisen helpottamiseksi kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia sekä aiempia yksilöllisiä oppimis- ja opetusjärjestelyjä. Tietoja tarvitaan, kun suunnitellaan uuden opiskelijan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, erityistä tukea ja muuta tukea.

Vaihe 1

Opiskelijaa koskevat henkilökohtaiset tiedot ja liitteet lähetetään salattuna sähköpostina osoitteeseen turvaposti.riveria.fi > valitse vastaanottajaksi Nivel- ja terveystiedot. Voit lähettää salattuna sähköpostina esimerkiksi tiedonsiirtolomakkeet, tehostetun tuen tiedot, erityisen tuen tiedot sekä muut tarvittavat liitteitä ja lausuntoja 24.6.2022 mennessä.

Huoltajien tiedonsiirtolupaa ei tarvita:
Peruskoulusta Riveriaan siirtyvien opiskelijoiden välttämättömien tietojen siirtäminen

Lupa tiedonsiirtoon tarvitaan huoltajilta:
Peruskoulusta Riveriaan siirtyvien opiskelijoiden EI välttämättömien tietojen siirtäminen

Vaihe 2

Pyydämme peruskouluja/ohjaavia tahoja lähettämään keskitetysti nimitiedot niistä oppivelvollisista, joista haluatte antaa niveltietoja. (Lomakkeen täyttäminen 24.6.2022 mennessä.)  Kun lähetät nimitiedot tällä lomakkeella, varmistat, että niveltieto välittyy oikeille henkilöille Riveriassa.

Annamme seuraavista Riveriaan siirtyvistä opiskelijoista niveltietoa

Kaikissa hakemiseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä hakuneuvontaan: hakuneuvonta@riveria.fi, p. 013 244 3000.

 

Koulutusten videoesittelyt