In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet yhteishaussa

Alalle soveltuvuutta ja motivaatiota mittaavia pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään

  • kasvatus- ja ohjausalan
  • media-alan ja kuvallisen ilmaisun
  • metsäalan
  • rakennusalan (maarakennuskoneen kuljettaja)
  • sosiaali- ja terveysalan
  • taideteollisuusalan
  • tanssialan ja
  • turvallisuusalan perustutkinnoissa

sekä

  • Tutkintoon valmentava koulutuksen (TUVA) hakijat kutsutaan haastatteluun

Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan, rakennusalan (maarakennuskoneenkuljettaja)  sekä turvallisuusalan perustutkintojen pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voit saada 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos saat kokeesta 0 pistettä.

Metsäalan perustutkintoon hakeneet saavat pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun-, taideteollisuusalan-tanssialan- sekä perustason ensihoito, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa valinta tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Koepisteet eivät siirry toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Pääsykoepäivät ja kokeiden sisältö

Soveltuvuusarviointi on psykologinen arviointi, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä sekä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, ml. ongelmanratkaisutaidot.

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen.

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on 0 pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koepäivät:
8.–9.5.2023 klo 8.00, Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti

Saat sähköpostitse kutsun yhteen pääsy- ja soveltuvuuskoepäivään.

Kuvallisen ilmaisun osaamisala,
media-alan perustutkinto, Outokumpu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) yksilöhaastattelu.

Pisteytyksessä arvioidaan kiinnostusta ja motivaatiota, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta. Ennakkotehtävä ei ole karsiva, se arvioidaan osana haastattelua.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Mieti valmiiksi haastattelua varten haluaisitko mieluummin opiskella graafisen suunnittelun vai kuvataiteen opintopolulla.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koepäivät:
4.–5.5.2023 klo 8.30-15.30, Lammenkatu 18, 2. kerros Luxi, 83500 Outokumpu

 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
audiovisuaalisen ilmaisun osaamisala, Outokumpu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) yksilöhaastattelu.

Pisteytyksessä arvioidaan kiinnostusta ja motivaatiota, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta. Ennakkotehtävä ei ole karsiva, se arvioidaan osana haastattelua.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Mieti valmiiksi haastattelua varten haluaisitko mieluummin opiskella esitystekniikan ja äänituotannon, peli- ja 3D-tuotannon vai mediatuotannon opintopolulla.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koepäivät:
4.–5.5.2023 klo 8.30-15.30, Lammenkatu 18, 2. kerros Luxi, 83500 Outokumpu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on viisi osaa: 1) esitietolomake, 2) haastattelu, 3) matematiikka, 4) hahmottaminen ja tarkkaavaisuus sekä 5) motoriikka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
1 pistettä – esitietolomake
2 pistettä – haastattelu
3 pistettä – hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
2 pistettä – motoriikka
2 pistettä – matematiikka. Laskinta ei saa käyttää.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Voit osallistua kokeisiin joko Joensuussa tai Valtimolla.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen ohjeen ilmoittautumis- ja ennakkotietolomakkeen täyttämiseen.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Koepäivät:
2.5.2023 klo 9-15, Jukolankatu 18J, 80160 Joensuu
3.5.2023 klo 10-15, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
1. Matemaattinen osaaminen, 0-3 p
2. Simulaattoritehtävä, 0-5 p
3. Haastattelu, 0-2 p

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 p

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koepäivä:
10.5.2022 klo 9.00 -  14.00, Jukolankatu 18J, 80160 Joensuu

Pääsy- ja soveltuvuuskoe on yksipäiväinen.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Kokeessa arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja motivaatiota.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen pisteytys:

Pääsy- ja soveltuvuuskoe arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä:

– oppimisvalmius (nettitesti + peruslaskutoimitusten hallitsemista mittaava testi) 0-5 pistettä
– vuorovaikutustaidot (haastattelu ja muut testit) 0-5 pistettä

Valinnat tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen.

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koepäivät
Joensuu: 15.–17.5.2023, Peltolankatu 23, Hyvinvointitalo, 80220 Joensuu
Kitee: 11.5.2023, Savikontie 13, 82500 Kitee
Lieksa: 12.5.2023, Kuhmonkatu 32, C-rakennus, 81700 Lieksa
Nurmes: 13.5.2023, Nurmeksenkatu 11, 75500 Nurmes
Outokumpu: 11.5.2023, Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu

Saat sähköpostitse kutsun yhteen pääsy- ja soveltuvuuskoepäivään.

Tuotteen valmistuksen osaamisala, taideteollisuusalan perustutkinto, Joensuu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa:
1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Ennakkotehtävä:
Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sisältyy ennakkotehtävä. Tiedon ennakkotehtävästä saat pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen 1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta 2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä orientaatioon taideteollisuusalasta.

Koepäivä:
5.5.2023 klo 8.30 – 16.00, Peltolankatu 4, Taitotalo, 2. krs., 80220 Joensuu

Sisustusalan osaamisala, taideteollisuusalan perustutkinto, Joensuu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
– Ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu, 0-6 pistettä
– Muotoilu- ja suunnittelutehtävä, 0-4 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Ennakkotehtävä:
Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sisältyy ennakkotehtävä. Tiedon ennakkotehtävästä saat pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen 1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta 2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä oppilaitoksessa toteutettavaan muotoilu- ja suunnittelutehtävään

Koepäivät:
4.–5.5.2023 klo 8.30 – 16.00, Peltolankatu 4, Taitotalo, 2. krs., 80220 Joensuu

Tuotteen valmistuksen osaamisala, taideteollisuusalan perustutkinto, lavasterakentaminen, Outokumpu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa:
1) ennakkotehtävä ja 2) yksilöhaastattelu.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0–10 pistettä.

Pisteytyksessä arvioidaan kiinnostusta ja motivaatiota, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta.

Ennakkotehtävä ei ole karsiva, ja se arvioidaan osana haastattelua.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Ennakkotehtävä:
Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen sisältyy ennakkotehtävä. Tiedon ennakkotehtävästä saat pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen 1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta 2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä orientaatioon taideteollisuusalasta.

Saat kutsun vain yhteen koepäivään.

Koepäivät:
4.–5.5.2023 klo 8.30-15.30, Lammenkatu 18, 2. kerros Luxi, 83500 Outokumpu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi vaihetta: 1) ennakkotehtävä ja 2) oppilaitoksessa paikan päällä järjestettävä valintakoe

Vaihe 1: Ennakkotehtävä
Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ensimmäinen vaihe toteutetaan ennakkotehtävinä. Ohjeet tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen lähetetään sähköpostitse kaikille määräaikaan mennessä hakeneille 14.4.2023 mennessä. Ennakkotehtävä on karsiva, ja vain jatkoon päässeet hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 28.4.2023 mennessä ja jatkoon pääsystä informoidaan kaikkia hakijoita 4.5.2023 mennessä.

Vaiheet 2-3: Oppilaitoksen tiloissa
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toinen ja kolmas vaihe järjestetään 22.-23.5.2023 oppilaitoksen tiloissa Outokummussa. Kokeet ovat kaksipäiväiset ja niiden aikana tapahtuu 1-2 karsintaa. Kokeeseen sisältyy nykytanssin eri tekniikoita, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä haastattelu. Tehtäviin ei tarvitse varautua etukäteen eikä valinnalle ole esteenä, jos jokin tanssitekniikoista on hakijalle vieras. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat:
– liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
– musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito

Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat:
– tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä)
– ilmaisuvalmiudet
– työskentelytaidot
– fyysinen soveltuvuus
– alalle soveltuvuus

Kukin kriteeri arvioidaan prosentein 0-100%. Prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0-10 (ilman desimaaleja).

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Valinnat tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Koepäivät:
22.–23.5.2023 klo 8-16, Kummunkatu 26, Servo, 83500 Outokumpu

Soveltuvuusarviointi on psykologinen arviointi, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä sekä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, ml. ongelmanratkaisutaidot.

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen.

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on 0 pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Koepäivät:
26.–28.4.2023 klo 8:00, Peltolankatu 1, Turvatalo, 80220 Joensuu

Saat sähköpostitse kutsun yhteen pääsy- ja soveltuvuuskoepäivään.

Opiskelupaikkaa tavoittelevan hakijan motivaatiota ja opiskeluvalmiuksia selvitetään haastattelulla, jonka perusteella valinta tehdään.

Kaikki hakijat haastatellaan. Mikäli hakija ei osallistu haastatteluun, häntä ei voida valita koulutukseen.

Mikäli hakija ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, hakijan kielitaito arvioidaan. Tällöin valinta tehdään haastattelun ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin perusteella.

Saat sähköpostitse henkilökohtaisen haastatteluajan.

Haastattelupäivät:
Joensuu: 21.4., 24.–25.4.2023
Kitee: 24.4.2023 (varapäivä 25.4.)
Nurmes: 24.4.2023 (varapäivä 25.4.)