In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet yhteishaussa

Alalle soveltuvuutta ja motivaatiota mittaavia pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään

 • turvallisuusalan
 • kasvatus- ja ohjausalan
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun
 • metsäalan
 • sosiaali- ja terveysalan
 • taideteollisuusalan ja
 • tanssialan perustutkinnoissa.

Et voi tulla valituksi näihin koulutuksiin, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkintojen pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voit saada 1-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Sinut kutsutaan ylimmän hakutoiveeseesi kokeeseen. Valintakoepisteet siirtyvät toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos saat kokeesta 0 pistettä.

Metsäalan perustutkintoon hakeneet saavat pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Sinut kutsutaan ylimmän hakutoiveesi kokeeseen. Valintakoepisteet siirtyvät toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun, taideteollisuusalan sekä tanssialan perustutkinnoissa valinta tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Koepisteet eivät siirry toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Pääsykoepäivät ja kokeiden sisältö

Kevään 2021 kokeiden sisältöön ja pisteytykseen voit tutustua alla olevien linkkien kautta.

Joensuu ja Kitee

Hakijat kutsutaan yksilöhaastatteluun
4.-6.5.2021, klo 8-16

Joensuu: Niskakatu 17, 80100 Joensuu
Kitee: Savikontie 13, 82500 Kitee

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet ovat: 

Haastattelu, 0-6 pistettä
Tekniikka, 0-3 pistettä
Matematiikan tehtävät 0-1 pistettä. Laskimia ei saa käyttää.
Pääsykokeesta voi saada 0 – 10 pistettä, jotka huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi.

Pääsykoepäivät ja paikat:
Valtimo:3.5.2021 klo 9 – 14, Metsurintie 2 A, 75700 Valtimo.
Joensuu: 4.5.2021 klo 9-14, Jukolankatu 18, 80160 Joensuu

 

Valintahaastattelussa mitataan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua.

Pisteytys:   
1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p
2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p
3. Ongelman-ratkaisutaito 0-3 p

Hyväksytystä haastattelusta hakija saa 1-10p.
Hakija voidaan jättää valitsematta, mikäli hän ei osallistu haastatteluun tai saa haastattelusta 0 pistettä.

Pääsykoepäivä ja paikka:
11.5.2021 klo 8-16, Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys

Haastattelu ja ennakkotehtävä 0-10 p.
Pääsykokeen yhteydessä sinun tulee laittaa kuvallisen ilmaisun opintopolut (graafinen suunnittelu ja kuvataide) toiveittesi mukaiseen järjestykseen.

Kutsu ja tiedot ennakkotehtävästä lähetetään hakemuksessasi antamaasi osoitteeseen.
Jos osoitteesi vaihtuu hakuaikana, muista päivittää osoitetiedot opintopolku.fi – palveluun.

Pääsykoepäivä ja paikka:
3-4.5.2021 klo 8 – 16, Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu.
Koe on yksipäiväinen.

 

 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys

Haastattelu ja ennakkotehtävä 0-10 p.
Pääsykokeen yhteydessä sinun tulee laittaa audiovisuaalisen viestinnän opintopolut (esitystekniikka ja äänituotanto, peli- ja 3d-tuotanto, mediatuotanto) toiveittesi mukaiseen järjestykseen.
Kutsu ja tiedot ennakkotehtävästä lähetetään hakemuksessasi antamaasi osoitteeseen.
Jos osoitteesi vaihtuu hakuaikana, muista päivittää osoitetiedot Opintopolku.fi -palveluun.

Pääsykoepäivä ja paikka:
3-4.5.2021 klo 8 – 16, Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu.
Koe on yksipäiväinen.

Koe pisteytetään asteikolla 0–10 pistettä. Hakija, joka ei osallistu kokeeseen, ei voi tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koskee sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä perustason ensihoidon osaamisalalle hakevia.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Soveltuvuuden arviointi tapahtuu kahdessa vaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa hakija tekee ennakkoon osan testeistä verkossa.

Toisessa vaiheessa hakija tekee oppilaitoksessa täydentäviä testejä ja osallistuu psykologin haastatteluun.

Soveltuvuuskokeessa kartoitetaan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutusta ja motivaatiota.

Soveltuvuuskokeen pisteytys

 • kirjallinen oppimistehtävä (nettitesti+ päättelytehtävä)
  0-5 pistettä
 • vuorovaikutustaidot (muut testit ja haastattelu)
  0-5 pistettä

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0-10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi, jos hän ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai hän ei osallistu kaikkiin testeihin.

Myös riittämätön terveydentila tai toimintakyky voi olla esteenä valinnalle. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin sosiaali- ja terveysalalla.

Pääsykoepäivät ja paikat:

 1. – 14.5.2021

Koe on yksipäiväinen. Tarkka ajankohta selviää pääsykoekutsusta.

Joensuu: Peltolankatu 23G, 80220 Joensuu
Kitee: Savikontie 13, 82500 Kitee
Lieksa: Kuhmonkatu 30, 81700 Lieksa
Nurmes: Nurmeksenkatu 11, 75500 Nurmes
Outokumpu: Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu

Sisustusalan osaamisala ja tuotteen valmistuksen osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys: 
– Ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu, 6 pistettä
– Hahmotustehtävä, 4 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10. Hakija, joka ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ei voi tulla valituksi.

Kutsu, tiedot ennakkotehtävästä sekä kokeen tarkemmasta aikataulusta lähetetään hakijan hakulomakkeessa antamaan osoitteeseen.

Pääsykoepäivä ja paikka:
3. – 4.5.2021, Peltolankatu 4, rakennus D2, 80220 Joensuu

Koe on yksipäiväinen.

 

Tuotteen valmistuksen osaamisala (lavasterakentaminen)

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys
Haastattelu ja ennakkotehtävä 0-10 p.
Kutsu ja tiedot ennakkotehtävästä lähetetään hakemuksessasi antamaasi osoitteeseen.
Jos osoitteesi vaihtuu hakuaikana, muista päivittää osoitetiedot opintopolku.fi -palveluun.

Pääsykoepäivä ja paikka:
3-4.5.2021 klo 8 – 16, Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu
Koe on yksipäiväinen.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys

Valintakokeisiin kuuluu nykytanssin perustekniikkaa, improvisaatiota, balettia, ryhmä- ja/tai yksilötehtävä sekä haastattelu.
Mihinkään tehtävään ei tarvitse varautua ennakkoon, ja mikäli joku valintakokeiden tanssitekniikoista on vieras hakijalle, tämä ei ole este valituksi tulemiselle. Valintakokeissa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.
Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat:
liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
– musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito
Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat:
Tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä)
– Ilmaisuvalmiudet
-Työskentelytaidot
– Fyysinen soveltuvuus
-Alalle soveltuvuus.
Kukin näistä viidestä kriteeristä arvioidaan prosentein 0-100%. Näiden prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0-10 (ilman desimaaleja).

Kaikki määräaikaan mennessä koulutukseen hakeneet kutsutaan valintakokeisiin.

Ennen valintakokeita hakijoilla on mahdollisuus osallistua orientaatiotyöpajaan 17.5.2021.
Työpaja on vapaaehtoinen ja maksaa 40€, sisältäen lounaat.
Lisäinformaatiota orientaatiotyöpajasta lähetetään kaikille hakijoille.

Koe on kaksipäiväinen ja karsiva.
Ensimmäisen pääsykoepäivän tulosten perusteella karsitaan toiseen koepäivään osallistujat.
Lopulliset valinnat tehdään toiseen koepäivään osallistuvien hakijoiden koetulosten perusteella.

Pääsykoepäivä ja paikka:
18 – 19.5 2021 klo 8 – 16

Kummunkatu 26, Servo, 83500 Outokumpu.

Valinnat tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Hakija ei voi tulla valituksi, mikäli ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

 

 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä hahmotuskykyä, aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä fyysistä toimintakykyä.

Sosiaalisuuteen ja itsensä ilmaisemiseen liittyy halu ja taito toimia ihmisten kanssa ja ilmaista itsensä tilanteen mukaisesti. Tekninen hahmotuskyky osoittaa teknisten laitteiden/koneiden ymmärtämistä ja näiden toiminnan hahmottamista sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. Aloitteellisuus ja vastuullisuus ilmenevät aktiivisuutena, yritteliäisyytenä ja omista tehtävistä vastuun ottamisena.

Fyysinen toimintakyky osoittaa selviytymistä turvallisuusalan vaativista tehtävistä. Kokonaisarviointiin kuuluu lisäksi psykologin testi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu seuraavista osista: 
1. Ryhmätilanne 0 – 4 p.
2. Tekninen taitavuus 0 –2 p.
3. Yksilöhaastattelu 0 -3 p.
4. Fyysinen toimintakyky 0 – 1 p.

Koe on yksipäiväinen ja osallistujalle maksuton.

Pääsykoepäivät ja paikka:

19.–21.4.2021 tai 27.–28.4.2021 klo 8–16
Peltolankatu 1, 80220 Joensuu.

Haastattelut sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin perusteella. Poikkeuksena on

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto sekä
 • luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas

joihin valinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastatteluja, soveltuvuuskokeita ja kielitaidon testauksia järjestetään kuukausittain. Katso haastattelujen ja soveltuvuuskokeiden aikataulut jatkuvan haun sivulta.