In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet yhteishaussa

Alalle soveltuvuutta ja motivaatiota mittaavia pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään

 • kasvatus- ja ohjausalan
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun
 • metsäalan
 • rakennusalan (maarakennuskoneen kuljettaja)
 • sosiaali- ja terveysalan
 • taideteollisuusalan
 • tanssialan ja
 • turvallisuusalan perustutkinnoissa

sekä

 • Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA)

Et voi tulla valituksi koulutukseen, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkintojen pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voit saada 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos saat kokeesta 0 pistettä.

Metsäalan perustutkintoon hakeneet saavat pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun-, taideteollisuusalan-tanssialan- sekä perustason ensihoito, sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa valinta tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen. Koepisteet eivät siirry toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Pääsykoepäivät ja kokeiden sisältö

Kevään 2022 kokeiden sisältö ja pisteytys päivitetään myöhemmin.

Valintahaastattelussa mitataan hakijan aloitteellisuutta ja vastuullisuutta, sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista sekä ongelmanratkaisua.

Pisteytys:   
1. Aloitteellisuus ja vastuullisuus 0-3 p
2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen 0-4 p
3. Ongelman-ratkaisutaito 0-3 p

Hyväksytystä haastattelusta hakija saa 1-10p.
Hakija voidaan jättää valitsematta, mikäli hän ei osallistu haastatteluun tai saa haastattelusta 0 pistettä.

Outokumpu:

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) henkilökohtaisen haastatteluaikasi.

Mieti valmiiksi haastattelua varten haluaisitko mieluummin opiskella graafisen suunnittelun vai kuvataiteen opintopolulla

Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.
Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) henkilökohtaisen haastatteluaikasi.

Mieti valmiiksi haastattelua varten haluaisitko mieluummin opiskella esitystekniikan ja äänituotannon, peli- ja 3D-tuotannon vai mediatuotannon opintopolulla

Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.
Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Joensuu ja Valtimo:

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) henkilökohtaisen haastatteluaikasi.

Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.
Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koskee sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä perustason ensihoidon osaamisalalle hakevia.

Soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Kokeessa kartoitetaan hakijan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja motivaatiota.

Soveltuvuuden arviointi tapahtuu kahdessa vaiheessa:

 1. Ennakkoon netissä tehtävät kognitiiviset testit
 2. Oppilaitoksen tiloissa tehtävä loogista päättelyä mittaava testi sekä psykologin haastattelu.

Hakija ei voi osallistua testin 2. vaiheeseen, ellei hän ole tehnyt 1. vaiheen nettitestejä.

Soveltuvuuskokeen pisteytys

 • kirjallinen oppimistehtävä (nettitesti+ päättelytehtävä)
  0-5 pistettä
 • vuorovaikutustaidot (muut testit ja haastattelu)
  0-5 pistettä

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0-10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi, jos hän ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai hän ei osallistu kaikkiin testeihin.

Myös riittämätön terveydentila tai toimintakyky voi olla esteenä valinnalle. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin sosiaali- ja terveysalalla.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pääsy- ja soveltuvuuskoekäytänteistä

Joensuu:

Sisustusalan osaamisala ja tuotteen valmistuksen osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) henkilökohtaisen haastatteluaikasi.

Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.
Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Outokumpu:
Tuotteen valmistuksen osaamisala (lavasterakentaminen)

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) henkilökohtaisen haastatteluaikasi.

Voit saada pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 p.
Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi vaihetta: 1) ennakkotehtävä ja 2) oppilaitoksessa paikan päällä järjestettävä valintakoe.
Kokeeseen sisältyy nykytanssin eri tekniikoita ryhmä- ja yksilötehtävinä sekä haastattelu.

Tehtäviin ei tarvitse valmistautua etukäteen eikä valinnalle ole esteenä, jos jokin tanssitekniikoista on hakijalle vieras.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat:

 • liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
 • musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito

Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat:

 • Tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä)
 • Ilmaisuvalmiudet
 • Työskentelytaidot
 • Fyysinen soveltuvuus
 • Alalle soveltuvuus

Kukin kriteeri arvioidaan prosentein 0–100%.
Prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0–10 (ilman desimaaleja). 

Vaihe 1: Ennakkotehtävä

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ensimmäinen vaihe toteutetaan ennakkotehtävinä. Ohjeet tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen lähetetään sähköpostitse. Ennakkotehtävä on karsiva, ja vain jatkoon päässeet hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen.

Vaihe 2: oppilaitoksen tiloissa

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toinen vaihe järjestetään oppilaitoksen tiloissa Outokummussa ja sen kesto on 1–2 päivää riippuen osallistujamäärästä ja koronatilanteesta. Ensimmäisen päivän jälkeen voidaan tehdä välikarsinta.

Koronaan liittyvien alueellisten suositusten niin vaatiessa, siirretään toinen vaihe toteutettavaksi etäyhteydellä.

Valinnat tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.
Hakija, joka ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen ei voi tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa mitataan sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista, teknistä hahmotuskykyä, aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä fyysistä toimintakykyä.

Sosiaalisuuteen ja itsensä ilmaisemiseen liittyy halu ja taito toimia ihmisten kanssa ja ilmaista itsensä tilanteen mukaisesti. Tekninen hahmotuskyky osoittaa teknisten laitteiden/koneiden ymmärtämistä ja näiden toiminnan hahmottamista sekä kykyä ratkaista teknisiä ongelmia. Aloitteellisuus ja vastuullisuus ilmenevät aktiivisuutena, yritteliäisyytenä ja omista tehtävistä vastuun ottamisena.

Fyysinen toimintakyky osoittaa selviytymistä turvallisuusalan vaativista tehtävistä. Kokonaisarviointiin kuuluu lisäksi psykologin testi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu seuraavista osista: 
1. Ryhmätilanne 0 – 4 p.
2. Tekninen taitavuus 0 –2 p.
3. Yksilöhaastattelu 0 -3 p.
4. Fyysinen toimintakyky 0 – 1 p.

Koe on yksipäiväinen ja osallistujalle maksuton.

Haastattelut sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin tai kielitaidon arvioinnin perusteella.

Poikkeuksena ovat

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto sekä
 • luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas

joihin valinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastatteluja, soveltuvuuskokeita ja kielitaidon testauksia tai arviointeja järjestetään kuukausittain, lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalaa, jossa soveltuvuuskokeita järjestetään joka toisessa hakujaksossa.

Voit tutustua tarkemmin kokeiden sisältöön ja pisteytykseen kohdassa Pääsykoepäivät ja kokeiden sisältö .
Katso haastattelujen ja soveltuvuuskokeiden aikataulut jatkuvan haun sivulta.