In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet yhteishaussa

Alalle soveltuvuutta ja motivaatiota mittaavia pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään

 • turvallisuusalan
 • kasvatus- ja ohjausalan
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun
 • metsäalan
 • sosiaali- ja terveysalan
 • taideteollisuusalan ja
 • tanssialan perustutkinnoissa.

Et voi tulla valituksi näihin koulutuksiin, jos et ole osallistunut pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen.

Kasvatus- ja ohjausalan, sosiaali- ja terveysalan sekä turvallisuusalan perustutkintojen pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voit saada 1-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Sinut kutsutaan ylimmän hakutoiveeseesi kokeeseen. Valintakoepisteet siirtyvät toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos saat kokeesta 0 pistettä.

Metsäalan perustutkintoon hakeneet saavat pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Sinut kutsutaan ylimmän hakutoiveesi kokeeseen. Valintakoepisteet siirtyvät toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun, taideteollisuusalan sekä tanssialan perustutkinnoissa valinta tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Koepisteet eivät siirry toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Pääsykoepäivät ja kokeiden sisältö

Kevään 2020 kokeiden sisältöön ja pisteytykseen voit tutustua alla olevien linkkien kautta. Kevään 2021 koeaikataulut ja kokeiden sisällöt ilmoitetaan myöhemmin.

Metsäalan pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Kokeen ensimmäisessä osiossa hakijat saavat postitse kirjallisen ennakkotehtävän, joka palautetaan oppilaitokseen määräaikaan mennessä.

Kokeen toisessa osiossa hakijat haastatellaan puhelimitse ennakkoon laaditun aikataulun mukaisesti.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 • Haastattelu, 0–6 pistettä
 • Kädentaidot, 0–3 pistettä
 • Matematiikan tehtävät 0–1 pistettä. Laskimia ei saa käyttää.

Pääsykokeesta voi saada 0–10 pistettä, jotka huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Metsäalan pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Kokeen ensimmäisessä osiossa hakijat saavat postitse kirjallisen ennakkotehtävän, joka palautetaan oppilaitokseen määräaikaan mennessä.

Kokeen toisessa osiossa hakijat haastatellaan puhelimitse ennakkoon laaditun aikataulun mukaisesti.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 • Haastattelu, 0–6 pistettä
 • Kädentaidot, 0–3 pistettä
 • Matematiikan tehtävät 0–1 pistettä. Laskimia ei saa käyttää.

Pääsykokeesta voi saada 0–10 pistettä, jotka huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kasvatus- ja ohjausalan pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu puhelinhaastattelusta. Haastattelu järjestetään ensisijaisesti WhatsApp -videopuheluna. Ellei WhatsApp-videopuhelumahdollisuutta ole, järjestetään haastattelu ryhmäpuheluna ilman videokuvaa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa arvioidaan hakijan kiinnostusta ja motivaatiota, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voi saada 1–10 pistettä, jotka huomioidaan muiden valintapisteiden lisäksi.

Hakija voidaan jättää valitsematta, mikäli hän ei osallistu kokeeseen tai saa kokeesta 0 pistettä.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe on yksipäiväinen ja se järjestetään etäyhteyksin.
Koe on kaksiosainen ja koostuu ennakkotehtävästä sekä haastattelusta, joka toteutetaan WhatsApp-videopuheluna.

 1. Hakija toteuttaa oppilaitoksen antaman ennakkotehtävän itse valitsemillaan välineillä.
  Tehtävää ei palauteta, vaan hakija esittelee sen haastattelun aikana joko puhelimen kameran avulla tai jakamalla linkin verkossa olevaan tuotokseen.
  Ennakkotehtävää ei arvioida erikseen, vaan se on osa haastattelua, jossa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle.
  Jos olet hakenut useampaan kulttuurialan tutkintoon Riveriassa, yhden ennakkotehtävän tekeminen riittää.
 2. Haastattelut pidetään ensisijaisesti WhatsApp-videopuheluna.
  Hakija esittelee videohaastattelun aikana ennakkotehtävänsä puhelimen kameran avulla tai antamalla linkin verkossa olevaan tuotokseensa.

Haastattelussa arvioidaan kiinnostusta ja motivaatiota hakukohteeseen, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta.

Haastattelu pisteytetään asteikolla 0–10 pistettä. Hakija, joka ei osallistu haastatteluun, ei voi tulla valituksi.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Sosiaali- ja terveysalan soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Soveltuvuuden arviointi tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa hakija tekee ennakkoon osan testeistä verkossa. Toisessa vaiheessa hakija tekee oppilaitoksessa täydentäviä testejä ja osallistuu psykologin haastatteluun.

Soveltuvuuskokeessa kartoitetaan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutusta ja motivaatiota.

Soveltuvuuskokeen pisteytys

 • kirjallinen oppimistehtävä (nettitesti + päättelytehtävä)       0-5 pistettä
 • vuorovaikutustaidot (muut testit ja haastattelu)                    0-5 pistettä

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0-10 pistettä. Hakija ei voi tulla valituksi, jos hän ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai hän ei osallistu kaikkiin testeihin. Myös riittämätön terveydentila tai toimintakyky voi olla esteenä valinnalle. Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin sosiaali- ja terveysalalla.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe on yksipäiväinen ja se järjestetään etäyhteyksin.
Koe on kaksiosainen ja koostuu ennakkotehtävästä sekä haastattelusta, joka toteutetaan WhatsApp-videopuheluna.

 1. Hakija toteuttaa oppilaitoksen antaman ennakkotehtävän itse valitsemillaan välineillä.
  Tehtävää ei palauteta, vaan hakija esittelee sen haastattelun aikana joko puhelimen kameran avulla tai jakamalla linkin verkossa olevaan tuotokseen.
  Ennakkotehtävää ei arvioida erikseen, vaan se on osa haastattelua, jossa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle.
  Jos olet hakenut useampaan kulttuurialan tutkintoon Riveriassa, yhden ennakkotehtävän tekeminen riittää.
 2. Haastattelut pidetään ensisijaisesti WhatsApp-videopuheluna.
  Hakija esittelee videohaastattelun aikana ennakkotehtävänsä puhelimen kameran avulla tai antamalla linkin verkossa olevaan tuotokseensa.

Haastattelussa arvioidaan kiinnostusta ja motivaatiota hakukohteeseen, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta.

Haastattelu pisteytetään asteikolla 0–10 pistettä. Hakija, joka ei osallistu haastatteluun, ei voi tulla valituksi.

Tuotteen valmistuksen osaamisala:

 • Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Sisustusalan osaamisala:

 • Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe on yksipäiväinen ja se järjestetään etäyhteyksin.
Koe on kaksiosainen ja koostuu ennakkotehtävästä sekä haastattelusta, joka toteutetaan WhatsApp-videopuheluna.

 1. Hakija toteuttaa oppilaitoksen antaman ennakkotehtävän itse valitsemillaan välineillä.
  Tehtävää ei palauteta, vaan hakija esittelee sen haastattelun aikana joko puhelimen kameran avulla tai jakamalla linkin verkossa olevaan tuotokseen.
  Ennakkotehtävää ei arvioida erikseen, vaan se on osa haastattelua, jossa arvioidaan hakijan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle.
  Jos olet hakenut useampaan kulttuurialan tutkintoon Riveriassa, yhden ennakkotehtävän tekeminen riittää.
 2. Haastattelut pidetään ensisijaisesti WhatsApp-videopuheluna.
  Hakija esittelee videohaastattelun aikana ennakkotehtävänsä puhelimen kameran avulla tai antamalla linkin verkossa olevaan tuotokseensa.

Haastattelussa arvioidaan kiinnostusta ja motivaatiota hakukohteeseen, opiskelu- ja työskentelyvalmiuksia alalle sekä tavoitteellisuutta.

Haastattelu pisteytetään asteikolla 0–10 pistettä. Hakija, joka ei osallistu haastatteluun, ei voi tulla valituksi.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Tanssin koulutuksen pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään tänä vuonna etäyhteyksin.

Kokeisiin sisältyy nykytanssin perustekniikkaa, improvisaatiota, ryhmä- ja/tai yksilötehtävä sekä haastattelu.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ovat karsivia, jolloin ennakkotehtävän perusteella valitut hakijat jatkavat pääsykokeiden seuraaviin vaiheiseen. Pääsykokeissa painotamme motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden eteneminen

 1. Ilmoitamme ennakkotehtävät ohjeistuksineen hakijoille sähköpostitse viikolla 18 ja ne tulee olla palautettuna sähköpostitse maanantaina 18.5.2020 klo 9 mennessä.
  Ennakkotehtäviin kuuluu kirjallinen tehtävä sekä kaksi noin 1–2 minuutin mittaista videotehtävää. Videoiden kuvaamiseen riittää kännykkäkamera ja ne voi kuvata kotioloissa tai ulkona. Videoissa ei käytetä musiikkia. Lataa videot joko YouTubeen tai Vimeoon ja suojaa halutessasi salasanalla. Varmista videolinkkien toimivuus ennakkotehtäviä palauttaessasi sekä ilmoita mahdollinen salasana.
  Palauta kirjallinen tehtävä PDF-muodossa sähköpostitse yhdessä videolinkkien kanssa.
  Ensimmäinen karsinta suoritetaan ennakkotehtävien perusteella. Ennakkotehtävissä ei arvioida videoiden laatua tai kuvausteknisiä taitoja.
  2. Jatkoon päässeet ilmoitamme hakijoille sähköpostitse maanantaina 18.5. klo 16 mennessä.
  He jatkavat tiistaina 19.5. valintakokeiden toiseen vaiheeseen Zoom-palvelun kautta. Toinen vaihe sisältää nykytanssitekniikkaa sekä improvisaatiota ryhmä- ja/tai yksilötehtävinä.
  Tästä vaiheesta jatkoon menevät hakijat haastatellaan.
  3. Henkilökohtaisen haastattelu tehdään ensisijaisesti Zoom-videoyhteydellä. Zoom on ilmainen eikä siihen tarvitse rekisteröityä. Jos pääset haastatteluun, varmista, että olet toimivan internetyhteyden äärellä valintakokeiden aikana.
  Haastattelun kesto on n. 15 minuuttia. Haastattelut alkavat aikataulun mukaisesti tiistaina 19.5 ja jatkuvat keskiviikkona 20.5.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet arvioidaan Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määriteltyjen kriteerien mukaan, joita ovat:

 • liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
 • musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito

Tanssin koulutuksen pisteytettävät pääsy- ja soveltuvuuskokeen arvioitavat osa-alueet ovat:

 • Tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus)
 • Ilmaisuvalmiudet
 • Työskentelytaidot
 • Fyysinen soveltuvuus
 • Alalle soveltuvuus

Kukin osa-alue arvioidaan asteikolla 0–10 pistettä (max. 50 p.). Näiden lukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä valtakunnalliselle arviointiasteikolle 0–10. Eniten pisteitä saaneet kutsutaan koulutukseen.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Turvallisuusalan pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään hakijalle kaksi osaisena kokonaisuutena. Soveltuvuuskokeen ensimmäisessä osiossa hakijat saavat postitse kirjallisen tehtävän. Valmiit tehtävät hakijat palauttavat vastauskirjekuoressa takaisin oppilaitokselle.

Soveltuvuuskokeen toisessa osiossa jokaiset hakijat haastatellaan yksilöllisesti WhatsApp videopuhelun välityksellä ennakkoon laaditun aikataulun mukaisesti.

Soveltuvuuskokeessa arvioitavat osa-alueet ovat:

 • oppimisen valmiudet
 • kouluttautumismotivaatio
 • alalle orientoituminen
 • valmiudet turvallisuusalalla työskentelyyn

Soveltuvuuskokeen pisteytys:

 • kirjallinen osa 0–4 pistettä
 • haastatteluosa 0–6 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta voi saada 1–10 pistettä, jotka huomioidaan muiden valintapisteiden lisäksi. Hakija voidaan jättää valitsematta, mikäli hän ei osallistu kokeeseen tai saa kokeesta 0 pistettä.

Kevään 2021 yhteishaun koepäivät ilmoitetaan myöhemmin.

 

Haastattelut sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin perusteella. Poikkeuksena on

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • tanssialan perustutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto sekä
 • luontoalan ammattitutkinto, erä- ja luonto-opas

joihin valinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastatteluja, soveltuvuuskokeita ja kielitaidon testauksia järjestetään kuukausittain. Katso haastattelujen ja soveltuvuuskokeiden aikataulut jatkuvan haun sivulta.