In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sarianna Ikonen
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Joidenkin Riverian koulutusten opiskelijavalintaan kuuluu pääsy- ja soveltuvuuskokeet, joilla mitataan hakijoiden motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakijat.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, sinua ei voida valita koulutukseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään

 • kasvatus- ja ohjausalan
 • media-alan ja kuvallisen ilmaisun
 • metsäalan
 • taideteollisuusalan ja
 • tanssialan perustutkinnoissa.

Yhteishaussa hakevat

Metsä- ja Kasvatus- ja ohjausalojen perustutkintoihin hakeneet saavat pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 0-10 valintapistettä. Nämä pisteet huomioidaan muiden saamiesi valintapisteiden lisäksi. Sinut kutsutaan ylimmän hakutoiveeseesi kokeeseen. Valintakoepisteet siirtyvät toisten oppilaitosten vastaaviin hakukohteisiin.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun, taideteollisuusalan sekä tanssialan perustutkinnoissa valinta tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Valintakoepisteitä ei siirretä toisiin hakukohteisiin. Joten hakiessasi näihin koulutuksiin, osallistu kaikkiin kokeisiin, joihin sinut kutsutaan.

Jatkuva haku ammatillisiin perustutkintoihin

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Haastattelusta voit saada 0 – 10 pistettä. Hylätyn tuloksen (0) saanutta ei voida valita koulutukseen.

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielellisiä edellytyksiäsi arvioidaan kielitestillä. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos arvioimme, ettei sinulla ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Yhteishaun pääsykoepäivät ja sisällöt

Aika: 27.4.2020 klo 9 – 15

Osoite: Jukolankatu 18 J, 80160 JOENSUU.

Pääsykokeen sisältö

Metsäalan perustutkinto, Joensuu ja Valtimo.

6 pistettä / haastattelu ja tutustuminen
3 pistettä / kädentaidot
1 piste / matematiikan tehtäviä. Laskimia ei käytetä.

Aika: 28.4.2020 klo 9 – 15

Osoite: Metsurintie 2 A, 75700 VALTIMO.

Pääsykokeen sisältö

Metsäalan perustutkinto, Joensuu ja Valtimo.

6 pistettä / haastattelu ja tutustuminen
3 pistettä / kädentaidot
1 piste / matematiikan tehtäviä. Laskimia ei käytetä.

Aika: Ilmoitetaan myöhemmin

Osoite: Niittylahdentie 297, 80220 JOENSUU.

Pääsykokeen sisältö

Haastattelu, jonka kesto on n. 30 minuuttia.

Aika: 27.4.2020 klo 08:00 – 28.4.2020 klo 16:00.

Osoite: Lammenkatu 18, 83500 OUTOKUMPU.

Pääsykokeen sisältö

Haastattelu ja ennakkotehtävä 0-10 p.

Pääsykokeen yhteydessä sinun tulee laittaa audiovisuaalisen viestinnän polut (3d-tuotanto, peliala, video- ja radiotuotanto, äänituotanto, esitys- ja teatteritekniikka) toiveittesi mukaiseen järjestykseen.

Kutsu ja tiedot ennakkotehtävästä lähetetään Opintopolkuun antamaasi osoitteeseen, joten jos osoitteesi vaihtuu hakuaikana, muista päivittää osoitetiedot järjestelmään.

Koe on yksipäiväinen, joten saat kutsun vain toiseen koepäivään.

Aika: Ilmoitetaan myöhemmin

Paikka: Tulliportinkatu 3, 80130 JOENSUU

Pääsykokeen sisältö

 • Ennakkotehtävä ja haastattelu, 6 pistettä
 • Hahmotustehtävä, 4 pistettä.

Kutsu ja tiedot ennakkotehtävästä ja tarkemmasta aikataulusta lähetetään hakulomakkeessa antamaasi osoitteeseen.

Aika: 27.4.2020 klo 08:00 – 28.4.2020 klo 16:00

Osoite: Lammenkatu 18, 83500 OUTOKUMPU

Pääsykokeen sisältö

Haastattelu ja ennakkotehtävä 0-10 p.

Kutsu ja tiedot ennakkotehtävästä lähetetään Opintopolkuun antamaasi osoitteeseen, joten jos osoitteesi vaihtuu hakuaikana, muista päivittää osoitetiedot järjestelmään.

Koe on yksipäiväinen, joten saat kutsun vain toiseen koepäivään.

Aika: 19.5.2020 klo 08:00 – 20.5.2020 klo 16:00.

Osoite: Kummunkatu 26, Servo, 83500 OUTOKUMPU.

Koe on kaksipäiväinen.

Pääsykokeen sisältö

Kaikki määräaikaan mennessä koulutukseen hakeneet kutsutaan valintakokeisiin.

Valintakokeisiin kuuluu nykytanssin perustekniikkaa, improvisaatiota, balettia, ryhmä- ja/tai yksilötehtävä sekä haastattelu.

Mihinkään tehtävään ei tarvitse varautua ennakkoon, ja mikäli joku valintakokeiden tanssitekniikoista on vieras hakijalle, tämä ei ole este valituksi tulemiselle.

Valintakokeissa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat:

 • liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
 • musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito

Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat:

 • Tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä)
 • Ilmaisuvalmiudet
 • Työskentelytaidot
 • Fyysinen soveltuvuus
 • Alalle soveltuvuus

Kukin näistä viidestä kriteeristä arvioidaan prosentein 0-100%. Näiden prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0-10 (ilman desimaaleja). Eniten pisteitä saaneet kutsutaan koulutukseen.

Ennen pääsy- ja soveltuvuuskokeita hakijoilla on mahdollisuus osallistua orientaatiotyöpajaan 18.5.2020.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe on kaksipäiväinen, ja niiden aikana tehdään yksi tai useampi välikarsinta.
Näissä karsiutuneet hakijat saavat kokeesta hylätyn.

Jatkuva haku, haastattelupäivät

Katso aikataulut > Jatkuvan haun sivulta.

Kielikoe

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, sinun kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä. Sinut kutsutaan sähköpostitse testiin, jos sinulla ei ole suomen kielellä suoritettua peruskoulua, tai jos olet hakenut harkintaan perustuvassa valinnassa koulutodistusten puuttumisen tai vertailuvaikeuksien vuoksi tai tutkinnon suorittamiseen riittämättömän kielitaidon vuoksi.

Jos saat kutsun kielikokeeseen, ja mielestäsi kielitaitokriteerit täyttyvät, ota kielikoekutsun saatuasi yhteyttä hakuneuvontaan hakuneuvonta@riveria.fi.