In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Sarianna Ikonen
Opiskelijavalinta ja tutkinnon edellyttämät turvallisuusvaatimukset

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Opiskelijavalinta ja tutkinnon edellyttämät turvallisuusvaatimukset

Sovellunko alalle?

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.

Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään hakuvaiheessa arvioimaan ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon olet hakeutumassa.

Siksi sinulta voidaan pyytää tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Terveydentilan vaikutus hakeutumiseen

Sinun on ilmoitettava hakemuksessa mahdolliset terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvät esteet. Esteitä kysytään myös haastattelun tai pääsykokeen yhteydessä, jolloin arvioit itse terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa tutkinnon terveydentilavaatimuksiin.

Jos olet ilmoittanut alakohtaisen terveydentilan tai toimintakyvyn esteen, sinun on toimitettava asiaan liittyvät selvitykset oppilaitokseen. Jos sinulla on terveydentilaesteitä, tai jos et ole varma asiasta, on hyvä pyytää mahdollisuuksien mukaan lääkärinlausunto tai muu selvitys terveydentilastasi soveltuvuutesi arviointia varten.

Tarvittaessa sinua pyydetään toimittamaan tarkempia terveydentilaasi koskevia tietoja tai todistuksia. Sinun tulee ilmoittaa myös mahdollinen aikaisempi opiskeluoikeuden peruuttaminen aikaisemmassa koulutuksessa.

Hakijan terveydentila tai toimintakyky ei pääsääntöisesti estä opiskelijaksi ottamista. Oppilaitos arvioi, voiko hakijan terveydentila tai toimintakyky vaarantaa turvallisuutta.

Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, jonka terveydentila tai toimintakyky ei vastaa tutkinnon terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, voidaan opiskeluoikeus perua.

Tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia

 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • kuljetusalan ammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • maarakennusalan ammattitutkinto
 • metsäalan ammattitutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • metsäalan perustutkinto: metsäkoneen kuljetuksen osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • terveysalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löydät Opintopolku.fi -palvelusta > Hakijan terveydentila ja toimintakyky.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen SORA-tutkinnoissa

Oppilaitoksella on oikeus pyytää arvio jo valitun opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä myös, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky muuttuu osaamisen hankkimisen aikana.

Jos opiskelija ei tukitoimista huolimatta pysty jatkamaan opintojaan, pyritään hänelle löytämään muu sopiva koulutus Riveriasta.

Oppilaitoksella on oikeus myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea oppilaitokselta opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa oppilaitokselle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Rikostaustaote

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Huumausainetesti

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.

Lisätietoja