In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Kielitaito

Riverian opetuskieli on suomi. Jotta opiskelu ammatillisissa opinnoissa onnistuu, sinun tulee osata suomen kieltä riittävän hyvin. Jos äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä. Kielitaitosi arvioidaan joko kielitestillä tai lähettämiesi todistusten pohjalta.
Osaat suomen kieltä riittävästi, jos olet suorittanut suomenkielisen peruskoulun, lukion tai ammatillisen koulutuksen. Eri tutkinnoissa vaaditaan eritasoista suomen kielen taitoa. Myös Yleinen kielitutkinto voi riittää todentamaan kielitaitosi. Toimita todistukset hakuneuvontaan hakuaikana. Lue lisää kielitaidon arvioinnista.

Oleskelulupa

Jos et ole Suomen kansalainen, voit aloittaa opiskelun vasta, kun olet esittänyt voimassa olevan oleskeluluvan tai muun asiakirjan.

Oleskelulupa
Oleskelulupa ei tarvita, jos olet EU-valtion, Islannin, Norjan, Liechensteinin tai Sveitsin kansalainen. Sinun on kuitenkin rekisteröidyttävä Suomessa.
Tarvitset oleskeluluvan, jos kansalaisuutesi on joku muu kuin yllä mainittu.

 • Kun olet saanut valintapäätöksen, hae oleskelulupaa kotimaassasi. Täytä hakemus EnterFinlandin sivuilla tai paperihakemus Suomen edustustossa. Päätöksen oleskeluluvasta tekee Suomen maahanmuuttovirasto.
 • Saat lisätietoja valintakirjeestä ja Maahanmuuttoviraston sivuilla https://migri.fi/opiskelijan-oleskelulupahakemus.
 • Voit aloittaa opiskelun, kun olet saanut oleskeluluvan.
 • Jos sinulla on jo voimassa oleva oleskelulupa, toimita kopio oleskeluluvasta hakemuksen liitteenä
 • Jos olet turvapaikanhakijana Suomessa, et tarvitse erillistä oleskelulupaa opiskelua varten.

Kotikuntaoikeus
Tarvitset kotikunnan Suomessa, jotta voi käyttää kaupungin tai kunnan palveluita. Sellaisia ovat esimerkiksi opiskeluterveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelut tai lasten päivähoitopalvelut. Jos sinulla ei ole kotikuntaa ja sairastut, joudut itse maksamaan sairaanhoitokulut todellisten kustannusten mukaisesti. Siksi sinulla pitää olla voimassa vakuutus, joka korvaa sairaus- ja lääkekulusi.

Kotikuntaoikeuden hakeminen
Hae kotikuntaoikeutta Digi- ja väestötietoviraston palvelupisteestä Joensuussa. Varaa henkilökohtainen aika rekisteröitymistä varten. Lisätietoja DVV:n sivuilta.

Terveydentilavaatimukset

Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että hakija ja opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin sekä työpaikalla oppimiseen. Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa! Sinun on etusi, ettei sinua valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa et terveydentilasi tai

toimintakykysi vuoksi voisi toimia. Tutkinnoissa voi kuitenkin olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja niiden suorittaminen olisikin esteistä huolimatta mahdollista. Merkitse rastilla hakulomakkeelle, jos sinulla on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Sinua pyydetään vielä myöhemmin hakuvaiheessa arvioimaan terveydentilaasi ja toimintakykyäsi, ja sinun on ilmoitettava tarkemmin mahdolliset terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvät esteet. Sinua voidaan haastatella, ja sinulta voidaan myös pyytää tarkempia tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos joku oppilaitos on aikaisemmin peruuttanut opiskeluoikeutesi terveydentilasi tai toimintakykysi perusteella, sinun on ilmoitettava siitä hakemuksellasi.

Jos opiskelija on hakuvaiheessa salannut tiedon, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi, voidaan opiskeluoikeus perua.

 

Tutkinnot, joissa on terveydentilavaatimuksia

 • kaivosalan perustutkinto
 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • kuljetusalan ammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • maarakennusalan ammattitutkinto
 • metsäalan ammattitutkinto; metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
 • metsäalan perustutkinto: metsäkoneen kuljetuksen osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • terveysalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • vammaisalan ammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • välinehuollon perustutkinto

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löydät Opintopolku.fi -palvelusta > Hakijan terveydentila ja toimintakyky.

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen SORA-tutkinnoissa

Oppilaitoksella on oikeus pyytää arvio jo valitun opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä myös, jos opiskelijan terveydentila tai toimintakyky muuttuu osaamisen hankkimisen aikana. Jos opiskelija ei tukitoimista huolimatta pysty jatkamaan opintojaan, pyritään hänelle löytämään muu sopiva koulutus Riveriasta.
Oppilaitoksella on oikeus myös opiskeluoikeuden peruuttamiseen. Opiskelija, jolta on peruutettu opiskeluoikeus em. seikkojen vuoksi, voi hakea oppilaitokselta opiskeluoikeuden palauttamista. Opiskelijan tulee toimittaa oppilaitokselle terveydentilaansa koskevat lausunnot.

Rikostaustaote

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
 • kasvatus ja ohjausalan perustutkinto
 • kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
 • terveysalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan ammattitutkinto
 • turvallisuusalan perustutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Huumausainetesti

Oppilaitos voi velvoittaa esittämään todistuksen huumausainetestistä, jos epäillään, että opiskelija tekee huumepäihtyneenä käytännön työtehtäviä tai että hänellä on huumeriippuvuus.