In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Jatkuvan haun valintaperusteet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Jatkuva haku > Jatkuvan haun valintaperusteet

Haastattelut sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään valintahaastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin perusteella.

Poikkeuksena ovat 

  • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • metsäalan perututkinto
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani sisustusala
  • taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani käsityömuotoilu
  • tanssialan perustutkinto
  • turvallisuusalan perustutkinto

joihin valinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Tutustu tarkemmin pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sisältöihin ja pisteytykseen.

Kokeiden sisältö ja pisteytys

Soveltuvuusarviointi on psykologinen arviointi, jossa  arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä sekä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, ml. ongelmanratkaisutaidot. 

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.  
Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla  0-10 pistettä.  

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen.

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on 0 pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään 25.4.2022, 23.5.2022 ja 12.12.2022 Joensuussa. Tarkemmat ohjeet sekä kellonaika ja paikka ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kolme osaa:  
1) haastattelu ja 2) kädentaidot ja 3) matematiikka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
6 pistettä – haastattelu ja tutustuminen
3 pistettä – kädentaidot
1 piste – matematiikan tehtäviä. Laskinta ei saa käyttää.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.
Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe koskee sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon sekä perustason ensihoidon osaamisalalle hakevia.

Soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Kokeessa arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja motivaatiota. 

Soveltuvuuskokeen pisteytys 

Soveltuvuuskoe arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä:

– oppimisvalmius (nettitesti + peruslaskutoimitusten hallitsemista mittaava testi) 0-5 pistettä
– vuorovaikutustaidot (haastattelu ja muut testit) 0-5 pistettä

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.  

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen.   

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin. 

Perustason ensihoidon osaamisalan pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 5.9.2022 Joensuussa.

Sosiaali- ja terveysalan pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestetään 21.2.2022, 25.4.2022, 23.5.2022, 8.8.2022, 10.10.2022 ja 12.12.2022 Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Outokummussa.

Tarkemmat ohjeet sekä kellonaika ja paikka ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Joensuun koulutusyksikkö:

Sisustusalan osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
– Ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu, 0-6 pistettä
– Muotoilu- ja suunnittelutehtävä, 0-4 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen et voi tulla valituksi.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä oppilaitoksessa toteutettavaan muotoilu- ja suunnittelutehtävään

Tuotteen valmistuksen osaamisala, käsityömuotoilu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet järjestetään 25.4.2022 (sisustusalan oa)  ja 5.5.2022 (tuotteen valmistuksen oa) Joensuussa. Tarkemmat ohjeet sekä kellonaika ja paikka ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi vaihetta: 1) ennakkotehtävä ja 2) oppilaitoksessa paikan päällä järjestettävä valintakoe  
 
Vaihe 1: Ennakkotehtävä 
Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ensimmäinen vaihe toteutetaan ennakkotehtävinä. Ohjeet tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen lähetetään sähköpostitse. Ennakkotehtävä on karsiva, ja vain jatkoon päässeet hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen. 
 

Vaihe 2: oppilaitoksen tiloissa 
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toinen vaihe järjestetään oppilaitoksen tiloissa Outokummussa ja sen kesto on 2 päivää.   
 

Kaikki määräaikaan mennessä koulutukseen hakeneet kutsutaan pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin. 
Kokeeseen sisältyy nykytanssin eri tekniikoita ryhmä- ja yksilötehtävä sekä haastattelu. 
Tehtäviin ei tarvitse varautua etukäteen eikä valinnalle ole esteenä, jos jokin  tanssitekniikoista on hakijalle vieras.  Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena. 
 
Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat: 
– liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio 
– musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito 
 
Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat: 
– Tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä) 
– Ilmaisuvalmiudet 
– Työskentelytaidot 
– Fyysinen soveltuvuus 
– Alalle soveltuvuus

Kukin kriteeri arvioidaan prosentein 0-100%. Prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0-10 (ilman desimaaleja).  

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 23. – 24.5.2022 Outokummussa. Tarkemmat ohjeet sekä kellonaika ja paikka ilmoitetaan pääsy- ja soveltuvuuskoekutsussa.

Jatkuvan haun valintaperusteet

Opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen. 

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun. 

Valitun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa kahden viikon ajan valintapäätöksestä. 

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. 

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työelämässä oppimista. 

Tarkennetut koulutuskohtaiset valintaperusteet

Jatkuvan haun yleisten valintaperusteiden lisäksi koulutuksissa voi olla tarkentavia valintakriteerejä. Hakijalta voidaan edellyttää esimerkiksi 18-vuoden ikää, ajokorttia, alan työkokemusta tai tiettyä pohjakoulutusta.

Haussa voidaan käyttää myös esivalintaa, jossa ennalta mainituin perustein valitaan haastatteluun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakijat.

Nämä tarkentavat kriteerit kuvataan koulutuskohtaisesti koulutuskalenterissa ja koulutuksen esittelysivulla.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä. Lue lisää kielitaidon arvioinnista ja muista Opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä