In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Jatkuvan haun valintaperusteet

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Jatkuva haku > Jatkuvan haun valintaperusteet

Haastattelut sekä pääsy- ja soveltuvuuskokeet jatkuvassa haussa

Jatkuvassa haussa opiskelijaksi ottaminen tehdään valintahaastattelusta saamasi pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin perusteella.

Poikkeuksena ovat 

  • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
  • metsäalan perututkinto
  • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Joensuu
  • taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani sisustusala
  • taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani käsityömuotoilu
  • tanssialan perustutkinto
  • turvallisuusalan perustutkinto

joihin valinta tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Tutustu tarkemmin pääsy- ja soveltuvuuskokeiden sisältöihin ja pisteytykseen.

Kokeiden sisältö ja pisteytys

Soveltuvuusarviointi on psykologinen arviointi, jossa arvioidaan hakijan soveltuvuutta alalle, motivaatiota, sosiaalista kyvykkyyttä sekä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, ml. ongelmanratkaisutaidot.  

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.  
Soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.   

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen. 

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on 0 pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät:
24. tai 25.4.2023
22. tai 23.5.2023
11. tai 12.12.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsutaan metsäalan perustutkintoon metsäkoneenkuljettajaksi hakeneet:

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on neljä osaa: 
1) haastattelu, 2) matematiikka, 3) havaitseminen ja hahmottaminen sekä 4) motoriikka. 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
5 pistettä – haastattelu
2 pistettä – havaitseminen ja hahmottaminen
2 pistettä – motoriikka
1 piste – matematiikka. Laskinta ei saa käyttää. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi. 

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, ilmoita siitä hakuneuvonta@riveria.fi

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen kutsun kokeeseen.

Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät:
16. tai 17.1.2023
20. tai 21.2.2023
27. tai 28.3.2023
24. tai 25.4.2023
22. tai 23.5.2023

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Soveltuvuuskoe muodostuu psykologisista testeistä ja haastattelusta. Kokeessa arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia, vuorovaikutustaitoja ja motivaatiota.  

Soveltuvuuskokeen pisteytys  

Soveltuvuuskoe arvioidaan asteikolla 0-10 pistettä: 

– oppimisvalmius (nettitesti + peruslaskutoimitusten hallitsemista mittaava testi) 0-5 pistettä
– vuorovaikutustaidot (haastattelu ja muut testit) 0-5 pistettä 

Valinnat tehdään soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.   

Jos et osallistu kokeeseen tai saat siitä 0 pistettä, et voi tulla valituksi koulutukseen.    

Sinut voidaan jättää valitsematta kokonaistuloksesta riippumatta, mikäli oppimisvalmiuksia mittaavan osion tulos on nolla pistettä, tai et osallistu kaikkiin testeihin.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät:
16. tai 17.1.2023
20. tai 21.2.2023
27. tai 28.3.2023
22. tai 23.5.2023
7. tai 8.8.2023
9. tai 10.10.2023
11. tai 12.12.2023

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisala:
4. tai 5.9.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kolme osaa:
1) haastattelu 6p,
2) tietotekniikan ja tiedonhaun tehtävä 2p, ja
3) kädentaitoja mittaava käytännön työtehtävä 2p.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä. Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, ilmoita siitä hakuneuvonta@riveria.fi

Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät:
16. tai 17.1.2023
20. tai 21.2.2023
27. tai 28.3.2023
24. tai 25.4.2023
22. tai 23.5.2023

Joensuun koulutusyksikkö:

Sisustusalan osaamisala

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
– Ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu, 0-6 pistettä
– Muotoilu- ja suunnittelutehtävä, 0-4 pistettä

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen et voi tulla valituksi.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä oppilaitoksessa toteutettavaan muotoilu- ja suunnittelutehtävään

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivä:
8.5.2023

Tuotteen valmistuksen osaamisala, käsityömuotoilu

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi osaa: 1) ennakkotehtävä ja 2) haastattelu.

Saat hakemuksella antamaasi sähköpostiosoitteeseen
1) ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
2) kutsun henkilökohtaiseen haastattelun.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Jos et osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, et voi tulla valituksi.

Pääsy- ja soveltuvuuskoepäivä:
8.5.2023

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on kaksi vaihetta: 1) ennakkotehtävä ja 2) oppilaitoksessa paikan päällä järjestettävä valintakoe  
 
Vaihe 1: Ennakkotehtävä 
Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ensimmäinen vaihe toteutetaan ennakkotehtävinä. Ohjeet tehtävien tekemiseen ja palauttamiseen lähetetään sähköpostitse kaikille määräaikaan mennessä hakeneille 31.3.2023 mennessä. Ennakkotehtävä on karsiva, ja vain jatkoon päässeet hakijat kutsutaan toiseen vaiheeseen. Ennakkotehtävä tulee palauttaa 28.4.2023 mennessä ja jatkoon pääsystä informoidaan kaikkia hakijoita 4.5.2023 mennessä.

Vaihe 2-3: Oppilaitoksen tiloissa
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen toinen ja kolmas vaihe järjestetään 22.-23.5.2023 oppilaitoksen tiloissa Outokummussa. Kokeet ovat kaksipäiväiset ja niiden aikana tapahtuu 1-2 karsintaa.

Kokeeseen sisältyy nykytanssin eri tekniikoita, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä haastattelu.
Tehtäviin ei tarvitse varautua etukäteen eikä valinnalle ole esteenä, jos jokin tanssitekniikoista on hakijalle vieras. Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa painotetaan motivaatiota ja potentiaalia toimia tanssin ammattilaisena.

Tanssin ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesti määritellyt mitattavat asiat ovat:
– liikunnallisuus, johon liittyy mm. kehon hallinta, ketteryys ja koordinaatio
– musikaalisuus, johon liittyy mm. rytmitaju, sävelkorva ja musiikillinen ilmaisutaito

Tanssin koulutuksen pisteytettävät valintakoekriteerit ovat:
– tanssitekniikka (sis. liikunnallisuus ja musikaalisuus, jotka mainittiin yllä)
– ilmaisuvalmiudet
– työskentelytaidot
– fyysinen soveltuvuus
– alalle soveltuvuus

Kukin kriteeri arvioidaan prosentein 0-100%. Prosenttilukujen keskiarvosta muodostuu lopullinen pistemäärä muuntamalla ja pyöristämällä prosentit asteikolle 0-10 (ilman desimaaleja).

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto opintopolku.fi -palveluun.

Valinnat tehdään pelkästään Riverian oman pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelussa selvitämme opiskelumotivaatiotasi ja opiskeluvalmiuksiasi. Kaikki hakijat haastatellaan. Mikäli et osallistu haastatteluun, et voi tulla valituksi koulutukseen. 

Mikäli et ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, kielitaitosi arvioidaan haastattelussa. Tällöin valinta tehdään haastattelun ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin perusteella.  

Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu hakuaikana, päivitä tieto Opintopolku.fi -palveluun. 

Jatkuvan haun valintaperusteet

Opiskelijaksi ottaminen tehdään haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen. 

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun. 

Valitun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa kahden viikon ajan valintapäätöksestä. 

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. 

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työelämässä oppimista. 

Tarkennetut koulutuskohtaiset valintaperusteet

Jatkuvan haun yleisten valintaperusteiden lisäksi koulutuksissa voi olla tarkentavia valintakriteerejä. Hakijalta voidaan edellyttää esimerkiksi 18-vuoden ikää, ajokorttia, alan työkokemusta tai tiettyä pohjakoulutusta.

Haussa voidaan käyttää myös esivalintaa, jossa ennalta mainituin perustein valitaan haastatteluun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen kutsuttavat hakijat.

Nämä tarkentavat kriteerit kuvataan koulutuskohtaisesti koulutuskalenterissa ja koulutuksen esittelysivulla.

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset 

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä. Lue lisää kielitaidon arvioinnista ja muista Opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä