Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Roosa Juvonen
Jatkuva haku

Ammatillinen koulutus - seuraava askel elämäsi mittaisessa seikkailussa.

Jaa

Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen

Riverian jatkuvassa haussa voit hakea opiskelijaksi ammatilliseen tutkintoon tai tutkinnon osaan. Haku soveltuu sinulle, jos

  • haluat opiskella uuden tutkinnon tai vaihtaa alaa
  • haluat laajentaa osaamistasi suorittamalla tutkinnon osan
  • haluat vaihtaa lukiokoulutuksen ammatilliseen koulutukseen
  • haluat suorittaa loppuun kesken jääneen ammatillisen tutkinnon
  • haluat siirtyä Riveriaan muista ammatillisista oppilaitoksista
  • sinulla on työelämässä hankittua osaamista, mutta ei alan koulutusta
  • haet opiskelupaikkaa yhteishaun ulkopuolelta.

Pohdi, mihin koulutukseen olet valmis sitoutumaan. Tutustu myös alakohtaisiin terveydentilavaatimuksiin.

Voit hakea yhteen tai useampaan koulutukseen

Toisin kuin yhteishaussa, sinun ei tarvitse hakea useaan koulutukseen.

Jos sinulla on jo työpaikka ja haluat suorittaa alan koulutuksen oppisopimuksella, täytä hakulomake tästä.

Etkö tiedä mihin hakea?

Täytä yhteydenottopyyntö. Sinuun otetaan yhteyttä kahden viikon kuluessa. Voimme yhdessä selvitellä mahdollisuuksia koulutuksen aloittamiseen.

Kun sopivaa koulutusta ei ole haussa?

Täytä avoin hakemus.

Hakeminen

Kaikki jatkuvassa haussa olevat koulutukset

Haussa olevat perustutkinnot

Haussa olevat ammattitutkinnot

Haussa olevat erikoisammattitutkinnot

Aikataulu

Riveriassa on jatkuva haku, joka päivittyy vuodessa kuusi kertaa. Kussakin hakujaksossa on avoinna vain ne koulutukset, joihin on vapaita opiskelupaikkoja.

Kutsu haastatteluun ja kielitestiin lähetetään kunkin hakujakson päätyttyä.

Hakujakso alkaa: 3.6.2019
Hakujakso päättyy: 9.8.2019
Kielikoe: 19.8.2019
Haastattelu: 28.-29.8.2019
Valintapäätökset: 2.9.2019
Paikan vastaanotto: 16.9.2019
Yhteinen aloitusinfo: 23.9.2019.

Muutokset mahdollisia.

Hakujakso alkaa: 12.8.2019
Hakujakso päättyy: 4.10.2018
Kielikoe: 21.10.2019
Haastattelu: 30.-31.10.2019
Valintapäätökset: 4.11.2019
Paikan vastaanotto: 18.11.2019
Yhteinen aloitusinfo: 25.11.2019.

Muutokset mahdollisia.

Hakujakso alkaa: 7.10.2019
Hakujakso päättyy: 2.12.2019
Kielikoe: 9.12.2019
Haastattelut: 18.-19.12.2019
Valintapäätökset: 7.1.2020
Paikan vastaanotto: 21.1.2020
Yhteinen aloitusinfo: 27.1.2020.

Muutokset mahdollisia.

VALINTAPERUSTEET 1.2.2019 alkaen

Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden haastattelusta saaman pistemäärän ja tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada max. 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulu-tuksen järjestäjä arvioi, että hakijalla ei ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielites-tillä. Hylätyn tuloksen (0) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen.

Valitun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa.

Valinta on ehdollinen, kunnes hakijan koulu- ja työtodistukset on tarkistettu. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimi-teta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut aikaisemmasta koulutukses-taan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa yhden (1) kuukauden valintapäätöksestä.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia.

Rikostaustaote

Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta tai vakavasta huumausainerikoksesta. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote ennen työ-paikalla tapahtuvaa oppimista.

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään hakuvaiheessa arvioimaan ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon olet hakeutumassa. Siksi sinulta voidaan pyytää tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Lue lisää

Opintopolku.fi > Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Riveria: Opiskelijavalintaja ja terveydelliset vaatimukset

Kielitesti ja kielitaitotasot

 


 

Ammatilliset tutkinnot

Tutustu perustutkintoihin

Tutustu ammattitutkintoihin

Tutustu erikoisammattitutkintoihin

Tyttö ompelee.

 


 

Tiedonsiirtolupa, niveltietolomake