In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulutustarve, kielitaito ja joidenkin alojen osalta myös terveydentila.

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Hakeminen / ilmoittautuminen > Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Miten haen ja mitkä ovat valintaperusteet?

Ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin voit hakea koulutuskalenterin kautta.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulutustarve, kielitaito ja joidenkin alojen osalta myös terveydentila. Arvioimme koulutustarpeesi hakemuksesi ja haastattelun perusteella.

Koulutuskalenteri.fi

Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan koulutustarpeesi, haastattelusta saaman pistemäärän ja tarvittaessa kielikokeen perusteella. Koulutustarve arvioidaan hakemuksesi ja haastattelun perusteella. Haastattelusta voit saada 0 – 10 pistettä/osio. Hylätyn tuloksen (0) saanutta hakijaa ei voida valita koulutukseen. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, kielellisiä edellytyksiäsi tavoitetutkinnon suorittamiseksi arvioidaan kielitestillä. Sinut voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, että sinulla ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

Sinut kutsutaan haastatteluun hakemuksen perusteella. Koulutustarve arvioidaan seuraavilla perusteilla:

Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto
Työtehtävät vaativat osaamisen vahvistamista Työtehtävät vaativat osaamisen vahvistamista
Alanvaihtotarve painavasta syystä Hakijalla on vahva alan työkokemus

Sinun on otettava opiskelupaikka vastaan ilmoitetussa määräajassa. Valinta on ehdollinen, kunnes koulu- ja työtodistuksesi on tarkistettu. Koulutuksen järjestäjä voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta koulutuksen järjestäjän ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai koulutuksestaan virheellisiä tietoja. Varasijat ovat voimassa yhden (1) kuukauden valintapäätöksestä.

Terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä. Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään hakuvaiheessa arvioimaan ajankohtaista terveydentilaasi ja toimintakykyäsi suhteessa sen tutkinnon terveydentilavaatimuksiin, johon olet hakeutumassa. Siksi sinulta voidaan pyytää tietoja terveydentilasi ja toimintakykysi rajoitteista ja sairauksiesi hoitotilanteesta.

Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa!

Lue lisää

Opintopolku.fi > Hakijan terveys ja toimintakyky

Riveria: Opiskelijaksi ottamisen edellytykset