In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Lähiesimiestyön ammattitutkinto – Tiimin johtajana varhaiskasvatuksessa

Jaa
Etusivu > Hakijalle > Ammattitutkinnot > Lähiesimiestyön ammattitutkinto – Tiimin johtajana varhaiskasvatuksessa

Tiimin johtajana varhaiskasvatuksessa

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville varhaishaiskasvatuksen opettajille ja sosionomeille. Voit olla vasta työuraasi aloittava opettaja tai esimerkiksi työyksikkösi varajohtaja.

Koulutus tarjoaa työkaluja tiimin johtamiselle sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan johtamiselle pedagogisen toiminnan tasolla

Koulutuksen kautta saat tukea työhösi, sekä valmiuksia toimia laajemmissa varhaiskasvatuksen johtamisen ja koordinoinnin tehtävissä.

Koulutuksen kautta saat kuntarajat ylittävän verkoston ja pääset jakamaan arjen haasteita, sekä hyviä käytäntöjä.

Koulutuksen keskeisimmät sisällöt
// Tiimityö ja tiimin johtaminen varhaiskasvatuksessa
// Haastavat vuorovaikutustilanteet
// SAK-ajan käyttö – Toiminnan arviointi, suunnittelu ja toteutus
// Inklusiivisen varhaiskasvatuksen johtaminen tiimissä
// Toimiminen digitaalisissa työympäristöissä ja tiimin viestinnän johtaminen
// Oman johtajuuden arviointi 360-menetelmällä
// Luovat menetelmät varhaiskasvatuksessa: Musiikki, draama, kuvallinen ilmaisu

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutus kestää noin vuoden. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, joka on maksutonta. Koulutuspäiviä on 1–2 kertaa kuukaudessa. Niiden palkallisuudesta päättää työnantaja.

Koulutus sisältää
// Asiantuntijaluentoja ja työelämäpuheenvuoroja
// Lähi- ja etäopetusta ryhmälle
// Orientoivia oppimistehtäviä
// Osallistavaa työskentelyä verkko-oppimisympäristössä

Lisäksi saat yksilöllistä ja ryhmäkohtaista ohjausta tutkintoon. Koulutukseen osallistut sinulle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisempi osaamisesi. osaamisesi.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon suorittamisessa noudatetaan lähiesimiestyön ammattitutkinnon perusteita. Osoitat osaamisesi näyttöinä käytännön työtehtävissä omalla työpaikalla. Osaamisen arviointiin osallistuvat opettaja sekä työelämän edustaja.

Tutkinnon muodostuminen

Lähiesimiestyön ammattitutkinto (150 osp) muodostuu yhdestä pakollisesta (70 osp) tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista (80 osp).

Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp

Draamailmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Kuvallisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Musiikillisen ilmaisun käyttö kasvatus- ja ohjaustilanteissa, 10 osp

Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus, 10 osp

Kehittämissuunnitelma, 40 osp

Hakeminen

Hae koulutukseen tästä