Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen

RIVERIASSA TULOKSELLINEN REFORMIVUOSI 2018

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian yhtymävaltuusto kokoontui Joensuussa 8.5.2019 käsittelemään tilinpäätöstä 2018.

Yhtymävaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallinnosta ja taloudesta vastaaville tilikaudelta 2018.

Vuonna 2018 koulutuskuntayhtymä järjesti Pohjois-Karjalassa koulutusta 15.542 opiskelijalle. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli yhteensä 8.710 opiskelijaa. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin 2.051.  Tutkinnon suorittaneiden työllistyminen parantui edellisestä vuodesta, sen ollessa 60,3 %. Korkeakouluihin sijoittuminen oli 10,4 %.

Opiskelija- ja työnantajapalaute olivat erinomaisella tasolla (4). Kuntayhtymän henkilöstömäärä oli 765, josta opetushenkilöstöä 65 % ja muuta henkilöstöä 35 %.

Koulutuskuntayhtymän toimintatuotot olivat noin 60 miljoonaa euroa, josta valtionosuuksia oli noin 82 %. Vuosikate oli 3,4 miljoonaa euroa ja investoinnit noin 7,5 miljoonaa euroa. Koulutuskuntayhtymän taloudellinen asema on hyvä.

Yhtymävaltuustoon nähden sitovista tavoitteista koulutuskuntayhtymä saavutti suoritettujen tutkintojen määrän, vuosikatteen ja investointien nettosumman. Opiskelijavuositavoitetta ei saavutettu. Oppisopimuskoulutuksen opiskelijavuodet toteutuivat arvioitua paremmin.

Ammatillinen koulutus uudistui

Vuosi 2018 oli uuden ammatillisen koulutuksen reformilainsäädännön ensimmäinen toimeenpanovuosi. Lainsäädäntö käynnisti vuosikymmenten suurimmat muutokset ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus-ja tutkintojärjestelmään sekä koulutuksen toteutukseen. Koulutuskuntayhtymään muodostettiin uusi, yhden oppilaitoksen Riveria-organisaatio.

Opettajat olivat uudessa vuosityöaikakokeilussa. Uudistusten toimeenpanon taustalla vaikuttivat merkittävät ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset. Vuoden 2018 aikana uudistettiin myös Riverian visio ja strategia 2018 – 2021.

Riverialle myönnettiin palkintoja

SkillsFinland palkitsi Riverian valtakunnan toiseksi parhaimpana koulutuksen järjestäjänä opiskelijoiden menestyksestä ammattitaitokilpailuissa. Suomen Yrittäjät myönsivät Riverialle valtakunnallisen palkinnon yrittäjyysopetuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä tukipäätöksellä Riveria sai järjestettäväkseen kansalliset opiskelijoiden ammattitaitokilpailut Taitaja2019 Joensuussa 21. – 23.5.2019.

Ministeriön edustaja piti kokousesitelmän

Yhtymävaltuuston kokousesitelmän piti opetusneuvos Seija Rasku opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osastolta. Puolueiden vaaliohjelmissa nousee esille jatkuva oppiminen, jokaiselle suomalaiselle toisen asteen koulutuksen takaaminen sekä investoiminen inhimilliseen pääomaan.

Puheenvuorossaan Rasku toi esille: ”Koska Suomella ei ole mittavia luonnonvaroja, on pärjättävä osaamisella. Jos osaaminen heikkenee, kilpailukyky heikkenee.”  Euroopan ammattitaitoviikkoa vietetään 14. – 18.10.2019 ja päätapahtuma järjestetään Suomessa Finlandia-talossa. Ammattitaitoviikolla järjestetään erilaisia ammattitaidon ja ammatillisen koulutuksen arvostusta edistäviä tapahtumia eri puolilla Eurooppaa.

Lisätietoja

yhtymävaltuuston puheenjohtaja Anna Hölttä
anna.holtta@meili.fi // 044 253 3777

kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen
esa.karvinen@rieria.fi // 050 327 8191