In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Valtimon koulutusyksikköön valmistuu ajorata maastoajotaitojen kehittämiseksi

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Valtimon koulutusyksikköön valmistuu ajorata maastoajotaitojen kehittämiseksi

Turvallinen työvaiheiden oppimisympäristö metsäalan opiskelijoille

Valtimolle rakentuva maastoajorata tulee olemaan tärkeä osa metsäkoneenkuljettajakoulutusta ja koneen hallintaan vaadittavien taitojen oppimisen alkuvaihetta. Maastoajorata tarjoaa opiskelijoille ensikosketuksen puunkorjuutyömailla eteen tuleviin työvaikeustekijöihin, kuten vaihteleviin maastonmuotoihin ja pystypuihin. Radalla totutellaan koneen kallistumiseen ja kuinka se vaikuttaa koneen hallintaan sekä puutavaranosturin käyttäytymiseen. Radalla voidaan harjoitella puutavaran lähikuljetukseen liittyviä työvaiheita turvallisesti ja eläviä puita vahingoittamatta.

Maastoajoradalle on suunniteltu erillisille jalustoille asennettavia tolppia, jotka mallintavat metsässä kasvavia puita. Liikuteltavat jalustat mahdollistavat radan vaikeusasteen vaihtelun helposti, mikä lisää oppimisympäristön houkuttelevuutta opiskelijoiden keskuudessa. Radalle on kaavailtu mm. tolppien törmäysanturointia, jolloin opiskelijalle pystyttäisiin esittämään harjoitusraportti, jossa esimerkiksi vahingoitetut pystypuut ja törmäysten määrä olisi eroteltu.

Maastoajorata sijoittuu Valtimon koulutusyksikön tontille olemassa olevan harjoittelukentän yhteyteen. Harjoittelukentälle hankitaan lisäksi kolmas sähkökäyttöinen kenttäsimulaattori kuormaimenkäytön perusteiden opetteluun sekä kuormatraktori, jolla voidaan tehdä harjoitteita maastoajoradalla tai kentällä. Tehtävät toimenpiteet ja hankinnat ovat osa Riverian Taitojen opetus 2020-hankekokonaisuutta, jonka rahoittajina toimivat Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan aluekehitys- ja sosiaalirahastojen kautta.

Taitojen opetus 2020-hankkeessa kehitetään lisäksi koulutusta perustuen koneista saatavan työsuorituksenaikaisen datan keruuseen ja analysointiin, jotta pystytään seuraamaan opiskelijoiden taitotasojen kehitystä ja tarjoamaan opastusta harjaantumista vaativiin osa-alueisiin. Datankeruu ja analysointi mahdollistaa tulevaisuudessa yksityiskohtaisten taitojen mittauksen ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamisen, sekä oivan apuvälineen opiskelijalle itseoppimiseen ja opettajalle palautteenantoon.

Olemassa oleva harjoituskenttä, maastoajorata ja uudet koneet tulevat muodostamaan jopa kansainvälisestikin mitattuna merkittävän koulutuskokonaisuuden, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijoiden koneenhallinnan perustaitotasojen kehittämiseen ja ammattikuljettajien täydennyskoulutukseen, sekä tehokkaiden ja ympäristöystävällisten työtapojen ja työmallien kehittämiseen.

Katso lisää Taitojen opetus 2020 -hankkeesta