In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Valmiuksia ja varmuutta hoitoalan esimiestyöhön

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Valmiuksia ja varmuutta hoitoalan esimiestyöhön

Hyvä esimies luottaa työntekijöihinsä

Jenni Niskanen toimii tällä hetkellä ammatinharjoittajana Seppämagneetilla, joka on yksityinen magneettikuvantamisen yksikkö Jyväskylässä. Hän valmistui Riveriasta lähiesimiestyön ammattitutkinnosta syksyllä 2018.

Työura röntgenhoitajana

Jenni opiskeli amk-tutkinnon Savoniassa ja valmistui röntgenhoitajaksi 2002. Kahdeksan vuotta meni työskennellessä Keski-Suomen keskussairaalassa röntgenhoitajan tehtävissä. Sen jälkeen kutsumus vei ulkomaille.

– Työskentelin Hollannissa keskussairaalassa ja Saudiarabiassa National Guard Hospital – armeijasairaalassa yhteensä viisi vuotta. Sen jälkeen palasin Joensuuhun yksityisen puolen työnantajan palvelukseen Joen Magneetille, kertoo Jenni

Lähiesimiehen ammattitutkintoon hakeutumisen aikoihin Jenni toimi lähiesimiehenä Joen Magneetilla ja hänellä oli kuusi alaista.

Lähdin tavoittelemaan tästä tutkinnosta tietotaitoa ja syvempää osaamista omaan työhöni.

Jenni Niskanen

Mitä sain lähiesimiestyön ammattitutkinnosta?

– Koulutuksen aikana opin ymmärtämään nykyaikaisen johtamisen kulttuurin, joka on täysin erilainen kuin perinteinen hoitoalalla vieläkin osin vallitseva ns. ”pelolla johtaminen”.

Jenni sai koulutuksesta vahvistusta ajatukselle, että jokainen tiimissä työskentelijä on ammattilainen omalla alallaan ja hänelle tulee antaa vapaus toteuttaa työtään parhaalla katsomallaan tavalla.

– Esimiehen tehtävä on tukea tätä ammatillista osaamista ja työntekijän työn tekemistä – hyvä esimies luottaa työntekijöihinsä. Näin saadaan myös työntekijä motivoituneeksi ja työyhteisöstä mukavampi, avoimempi ja tiimihenkisempi, toteaa Jenni.

Lisäksi Jennin mielestä koulutuksen aikana järjestetyt Näkökulmia johtamisen -luennot olivat äärettömän valaisevia ja luennoitsijat hyviä.

– Luennoitsijat osasivat tuoda osaamistaan ja tietotaitoaan osallistujille. Pystyin saamaan omaan työhön käytännönläheistä tietoa ja soveltamaan sitä työhöni, kertoo Jenni.

– Iso kiitos myös asiantunteville opettajille, jotka valoivat uskoa työn ohessa opintojen eteenpäin viemiseen, Jenni toteaa.

Tulevaisuus

– Näen itseni työskentelemässä asiantuntijana röntgenhoitajana, ammatinharjoittajana ja esimiehenä nykyisen toiminnan laajentuessa, pohtii Jenni.

Johtamisen  ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto voisi olla yksi hyvä mahdollisuus jatkossa.

– Ensin keskitytään uuteen työhön ja siihen, mitä se tuo tullessaan, toteaa Jenni.

Teksti: Arja Kiiskinen // Riverian viestintä