In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Anne Keränen
Uusi varhaiskasvatuslaki uudisti kasvatus- ja ohjausalan koulutusta

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Uusi varhaiskasvatuslaki uudisti kasvatus- ja ohjausalan koulutusta

Laatua ja osaamista varhaiskasvatukseen

1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.

Kasvatus- ja ohjausalan koulutus kiinnostaa

– Varhaiskasvatuslain uudistus on näyttäytynyt koulutuksen järjestäjälle lisääntyneenä täydennyskoulutustarpeena. Myös kiinnostus uutta, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa, erityisesti varhaiskasvatuksen osaamisalaa kohtaan on kasvanut, kertoo koulutuspäällikkö Sanna Hartikainen.

Tutkintouudistuksen myötä perhepäivähoitajan pätevöityminen lastenohjaajaksi on tehty aikaisempaa helpommaksi. Pätevöityminen onnistuu suorittamalla Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen -tutkinnon osa.

Riveriassa tarjotaan koulutusta muutamia kertoja vuodessa iltapainotteisena toteutuksena perhepäivähoitajille.

Tulevaisuudessa päiväkodeissa työskentelee moniammatillisena tiiminä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja lastenhoitajia.

Liperin kunnassa koulutetaan varhaiskasvatuksen henkilöstä

Liperin kunnassa uuden varhaiskasvatuslain ja -suunnitelman myötä on lähdetty vastaamaan toiminnan laatuvaatimuksiin käynnistämällä yhteistyössä Riverian kanssa täydennyskoulutus kunnan henkilöstölle. Ensimmäisenä koulutukseen osallistuvat päiväkotien lähihoitajat.

– Uusien asioiden käytäntöön vieminen on tuonut koko varhaiskasvatuksen henkilökunnalle uudenlaisen haasteen; On hankittava ja päivitettävä tietoa ja osaamista. Liperin kunnassa arvostamme ammattitaitoa ja haluamme tukea henkilöstömme kouluttautumista, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Helisten.

– Koulutuksen kautta lähdetään yhdessä suunnittelemaan ja täydentämään tehtävänkuvaa ja yhdenmukaistamaan erilaisten peruskoulutusten tuomaa osaamista. Tärkeimpänä asiana on kuitenkin lasten hyvinvoinnin lisääminen, täydentää Helisten.

Koulutuksen sisältöä on hiottu yhdessä työelämälähtöiseksi koulutuspaketiksi

Liperin lähihoitajien täydennyskoulutuksen aloitusseminaari  16.5.2019.

Koulutuksen vastuuopettaja Thomas Nukarinen Riveriasta kertoo, että Liperin kunnalle räätälöity täydennyskoulutus kestää 1,5 vuotta, ja sisältöä on suunniteltu yhdessä kunnan henkilöstön kanssa.

Henkilöstö kaipaa konkreettisia työkaluja ja neuvoja käytännöntyön tueksi. Opintojen aikana opiskelijoiden osallisuus ja työyhteisöstä nousevat tarpeet ovat keskeisessä roolissa.

Lue lisää varhaiskasvatuslaista OKM:n sivuilta