In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Paula Hulkkonen
Turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä: ”Kaikilla oikeus turvallisuuteen”

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Turvallisuuspäällikkö Tapani Temisevä: ”Kaikilla oikeus turvallisuuteen”

Turvallisuus on yhteinen asiamme

Marraskuussa 2018 Riverian turvallisuuspäällikkönä aloittaneen Tapani Temisevän tehtävänä on kehittää Riverian turvallisuutta ja yhtenäistää kampusten turvallisuustoimintoja. 


Turvallisuusala – monipuolinen ja muuttuva

Tapani Temisevällä on pitkä koulutus- ja työhistoria turvallisuusalalta.

– Olen valmistunut Laurea-ammattikorkeakoulun turvallisuusalan koulutusohjelmasta, työskennellyt turvallisuusalalla yrittäjänä kymmenen vuotta ja viimeisimmät neljä vuotta toiminut Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella palotarkastajana. Kolmentoista Etelä-Suomen vuoden jälkeen avautui mahdollisuus palata kotiseudulle Pohjois-Karjalaan, Temisevä kertoo.

– Turvallisuuden parissa työskentely on todella monipuolista, laajan kokonaiskuvan hahmottomista ja pienten yksityiskohtien vaikutuksen huomioimista. Turvallisuusala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti ympäröivän maailman muutoksessa.

Turvallisuus on mielestäni yksi tärkeimpiä arvoja, joihin kaikilla tulisi olla oikeus jokapäiväisessä elämässään

Turvallisuus Riveriassa

Turvallisuuspäällikön tehtävänkuva Riveriassa on monipuolinen, mielenkiintoinen ja haastavakin maakunnan välimatkojen suhteen.

– Pääsen työskentelemään eri alojen ammattilaisten kanssa, kehittämään ja kehittymään itse, Temisevä listaa.

– Riverian monimuotoisuus, eri tyyppiset toiminnot, kiinteistöt ja maantieteelliset sijainnit ovat turvallisuusnäkökulmasta haaste. Turvallisuuskulttuurin ja -toimintojen yhtenäistäminen vaatii työtä, sitoutumista ja aikaa.

Yhdessä tekemällä onnistumme varmasti!

Oppilaitosympäristössä Temisevän mukaan turvallisuusviestinnän merkitys korostuu.

– Opiskeluaika voi merkittävästi vaikuttaa opiskelijoiden turvallisuusajatteluun ja esimerkiksi työturvallisuustietouteen. Oppilaitoksen turvallisuusajattelu tarttuu. Jokainen opettaja ja henkilökunnan jäsen tekee turvallisuusviestintää päivittäin, Temisevä painottaa.

 

Turvallisuus on yhteinen asiamme

Nyt parin kuukauden työskentelyn aikana Tapani Temisevä on päässyt kartoittamaan Riverian toimintaperiaatteita. Ihan tyhjästä ei liikkeelle todellakaan tarvitse turvallisuusasioissa lähteä.

– Riveriassa on valtavasti osaamista ja ammattitaitoa, oman alansa ammattilaisia opettajina ja muissa tehtävissä. He tuntevat oman alansa riskit ja mahdollisuudet parhaiten. Lisäksi meillä on turvallisuusalan koulutusta ja kova tietotaito silläkin saralla. Näitä vahvuuksia pyrin hyödyntämään koko Riverian turvallisuustyössä, Temisevä kertoo.

Maakunnan koulutusyksiköt ovat toimineet itsenäisesti turvallisuuden saralla. Eroavaisuuksia on luonnollisesti paljon ja tulevaisuudessa turvallisuustoimintoja tullaan yhtenäistämään.

– Eri yksiköissä on tehty hienoa turvallisuustyötä, kehitetty omia toimintamalleja ja henkilöstö on vaikuttanut sitoutuneelta turvallisuusajatteluun, Temisevä kehuu.

Jatkossa samat toimintamallit, turvallisuuskoulutukset ja -harjoitukset toteutetaan jokaisella Riverian kampuksella.

– Opettaja tai opiskelija voi mennä kampukselta toiselle ja hän osaa toimia oikein poikkeustilanteissa, koska toiminta on samanlaista, Temisevä linjaa.

Turvallisuutta tullaan kehittämään Riveriassa järjestelmällisesti. Turvallinen opiskelu- ja työympäristö on yhteinen asia ja Tapani Temisevä kehottaakin laittamaan hänelle havaintoja arkisista turvallisuusasioista ja kehitysideoista.

Haluan kutsua kaikki riverialaiset turvallisuustyöhön – ottakaa rohkeasti yhteyttä!

 

Teksti ja kuvat: Paula Hulkkonen, Riveria Viestintä