Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Tietty – tietoa ja tukea työllistymiseen -hanke on aloittanut toimintansa

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Tietty – tietoa ja tukea työllistymiseen -hanke on aloittanut toimintansa

Tietoa ja tukea työllistymiseen

Lähtökohtana hankkeessa on voimavarakeskeinen ajattelutapa, jonka mukaisesti erityisen tuen saajilla on vahvuuksia ja taitoja, joiden avulla heidän on mahdollista opiskella, työllistyä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan tasavertaisesti riittävien palvelujen ja ohjauksen avulla.

Oleellista on löytää opiskelijan vahvuudet ja taidot sekä räätälöidä tavoitteet, osaamisen hankkimisen tavat sekä tarvittavat tuki- ja ohjauspalvelut, joilla varmistetaan optimaalinen opiskelu- ja työskentelykyky sekä työllistyminen.

Työllistymisen näkökulmasta oleellista on henkilön edellytysten ja työn vaatimusten yhteensovittaminen.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan työelämäyhteistyössä uudenlaisia toimintamalleja koulutuksen ja tutkintojen toteuttamiseksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisympäristössä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityistä tukea saavat opiskelijat, joilla oppimisen ja työllistymisen haasteet ovat huomattavia.

Hanketta hallinnoi Riveria ja hankkeen osatoteuttajana toimii Ammattiopisto Luovi. Kehittämistyö tapahtuu Pohjois-Karjalan alueella. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 – 31.7.2021.

Lue lisää hankkeesta

Riveriassa hanketta toteuttavat

Tarja Ruuska
Laaja-alainen erityisopettaja 0505302846 tarja.ruuska@riveria.fi
Katja Eronen
lehtori 0505902181 katja.eronen@riveria.fi