Sosiaalityön perusopintoja Joensuussa tammikuussa 2019

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Sosiaalityön perusopintoja Joensuussa tammikuussa 2019

 

Täydennä osaamistasi sosiaalialalla!

Riveria kesäyliopisto tarjoaa tammikuussa 2019 alkaen mahdollisuuden opiskella sosiaalityötä Joensuussa.

Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta.

Sosiaalityön perusopinnot 25 op
// Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
// Opintojen aloitus 18.–19.1.2019 (opetus viikonloppuisin)

Lue lisää esitteestä

Kohderyhmä
Sosiaalityön opinnot soveltuvat ensisijaisesti niille, jotka tavoittelevat sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Sosiaalityön opinnoista hyötyvät myös muualla sosiaali- ja terveyspalveluissa
työskentelevät, jotka haluavat ymmärtää auttamistyön luonnetta ja perustaa sekä yhteiskunnan toimintamekanismeja.

Kouluttajat
Itä-Suomen yliopiston sosiaalityön opetushenkilöstö

Tavoite
Sosiaalityö oppiaineena yhdistää ihmistä ja hänen elämäntilannettaan koskevan tiedon laajempaan ymmärrykseen yhteiskunnasta. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön opinnot antavat mahdollisuuden sekä ammatilliseen asiakastyöhön että toimimiseen sosiaalityön asiantuntijana suunnittelu-, tutkimus- ja johtotehtävissä.

Sisältö
Sosiaalityön perusopintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:
 Sosiaalityön ammatillisuus ja toimintaympäristö (5 op)
 Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (5 op)
 Sosiaalityön käytäntö (5 op)
 Tutkiva sosiaalityö (5 op)
 Sosiaalityön teoreettiset perusteet (5 op)

Toteutustapa
Opinnot toteutetaan Joensuussa lähiopetuksena iltaisin ja viikonloppuisin. Opinnot sisältävät myös verkko-opiskelua. Opintokokonaisuudesta on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja. Opinnot järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena ja opetus vastaavaa Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetussuunnitelmien mukaista opetusta.

Hinta
Kokonaisuuden hinta (yhteensä 5 opintojaksoa) 890 €, arvonlisäveroton kesäyliopiston
koulutus. Kokonaisuus laskutetaan 5 erässä kunkin opintojakson jälkeen.
Yksittäiset opintojaksot 60-225 €/opintojakso.

Ilmoittautumiset 15.12.2018 mennessä
www.riveria.fi/kesayliopisto osoitteessa sähköisesti
Lisätietoja ilmoittautumisesta: kesayliopisto@riveria.fi tai puh. (013) 244 2540.

Peruutusehdot
Mikäli asiakas peruu osallistumisen ilmoittautumisajan jälkeen, veloitamme koko koulutusmaksun (ellei peruutus tapahdu pakottavasta syystä). Mikäli koulutus peruuntuu esimerkiksi kouluttajalle tulleen pakottavan esteen vuoksi, kesäyliopisto ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti koituneista/koituvista ylimääräisistä kustannuksista/vahingoista. Muutokset mahdollisia. Muutoksista tiedotamme ilmoittautuneille.