Riveriassa lisätään lähiopetusta vuosittain miljoonalla eurolla

Kooste yhtymähallituksen kokouksesta 31.10.2018

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riveriassa lisätään lähiopetusta vuosittain miljoonalla eurolla

Ohjausta, opetusta ja uusia oppimisympäristöjä

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riverian yhtymähallituksen kokouksessa 31.10.2018 käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2019–2021 ja talousarviota 2019. Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle suunnitelman ja talousarvion hyväksymistä.

Suunnitelmakaudella varataan vuosittain miljoona euroa opetuksen ja ohjauksen (lähiopetuksen) kohdennettuun lisäämiseen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Lisäksi oppimisympäristöjä uudistetaan noin 31 miljoonalla eurolla. Merkittävin investointikohde on Joensuun Peltolankadun kampus, jonne pääosa Joensuun Tulliportinkadun ja Kaislakadun toiminnoista suunnitellaan siirrettäväksi vuoteen 2021 mennessä. Samalla luovutaan noin 40 000 m² verran omassa käytössä olevista tiloista. Ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkaantumisen jälkeen talouden tasapaino ennustetaan saavutettavan suunnitelmakauden 2019–2021 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan  palvelut ja hyvinvointi ja teknologia -toimialoille järjestämislupaa 15 uuteen ammatti- ja erikoisammattitutkintoon. Järjestämislupaan haetaan laajentamista Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden ja osaavan työvoiman saatavuuden perusteella.

Vuosityöaikaan liittyvän yhteistoimintaneuvottelun perusteella perustetaan 74 uutta lehtorin virkaa ja yksi uusi erityisopettajan virka. Yhteisneuvottelut käynnistettiin valtakunnallisen OVTES 2018–2019 sopimusratkaisun myötä, jonka mukaan kaikki opettajat siirtyvät yhteen ja samaan työaikajärjestelmään.

Hallintojohtajan virkaan nimitettiin KTM Merja Laituri-Korhonen 1.1.2019 alkaen ja varalle YTM Jari Sisso. Virkaa haki 33 henkilöä, joista haastateltiin seitsemän.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Riverian mainostoimistopalvelujen kilpailutusta ja suorahankintoja koskevaan selvitykseen vastauksen, jonka mukaan asian käsittely on päätetty. Puitejärjestelmän sisäistä hankintaa ei enää tutkita, eikä sisäisen selvityksen perusteella löydetty yhtään suorahankintapäätöstä, joka ylittäisi hankintalain kynnysarvot.