In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riverian yhtymähallitus kokoontui Joensuussa tiistaina 24.5.

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riverian yhtymähallitus kokoontui Joensuussa tiistaina 24.5.

Riverian yhtymähallituksen kokous pidettiin Joensuun koulutusyksikössä Peltolassa.

Kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat mm.

  • Englanninkielisen kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon toteutus 2022
  • Ammatillisen koulutuksen tarjonta Pohjois-Karjalassa v. 2023 tutkintoon johtavassa koulutuksessa
  • Yrityspalvelupäällikön viran perustaminen
  • Riverian opiskelijoiden hyvinvointikyselyn tulokset 2022 (lisätietoa alla)

Riveriassa toteutettiin ensimmäistä kertaa kaikille Riveriassa ammattiin opiskeleville suunnattu hyvinvointikysely huhtikuussa 2022. Kysely valmisteltiin yhdessä Riverian opiskelijakunta Pyron kanssa.
Kyselyn avulla haluttiin selvittää, että mitä Riverian opiskelijoille tällä hetkellä kuuluu ja miten Riveriassa voidaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa luoda entistä paremmat edellytykset opiskelijoiden hyvinvoinnille.

Kyselyyn vastasi ajalla 19.4. – 1.5.2022 yhteensä 755 opiskelijaa. Vastaajista naisia oli 52 %, miehiä 45 % ja muita 3 %.

Vastaajien ikäjakauma
15-18 v.  52 %
19-24 v . 14 %
25-29 v. 6 %
30-34 v. 6 %
35-39 v. 6 %
40 -vuotiaat ja vanhemmat 17 %

Suoritettava tutkintotyyppi
Perustutkinto 84%
Ammattitutkinto, 12 %
Erikoisammattitutkinto 1 %
Muu koulutus 3 %

Kysely rakentui alla olevista osakokonaisuuksista tarkennetuin vaihtoehdoin
1. Minun vointini – oman elämäntilanteen arviointi
2. Opiskeluni ja oppiminen – opiskelutaidot, opiskeluyhteisö, opetuksen ja ohjauksen riittävyys ja tuki
3. Muu opiskeluni ja hyvinvointini tuki
4. Taustatiedot

Yhteenveto siitä kuinka vastaajat kokivat eri osa-alueet kokonaisuudessaan:

Elämäntilanne
63 % hyvä tai erinomainen, 23 % tyydyttävä, 14 % huono tai kohtalainen

Opiskelutaidot
69 % hyvä tai erinomainen, 21 % tyydyttävä, 9 % huono tai kohtalainen

Opiskeluyhteisö
64 % hyvä tai erinomainen, 23 % tyydyttävä, 13 % huono tai kohtalainen

Muu tuki kokonaisuudessaan
59 % hyvä tai erinomainen, 26 % tyydyttävä, 15 % huono tai kohtalainen

Seuraava Riverian opiskelijoiden hyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuussa 2022.

Tutustu kokouksen koko pöytäkirjaan

Lisätietoja antaa:

Riveria
Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi