In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riverian koronaan liittyvää tiedotusta (päivitetty 31.3.2020)

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riverian koronaan liittyvää tiedotusta (päivitetty 31.3.2020)

TIEDOTE 31.3.2020     

Riverian etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttamista jatketaan 13.5.2020 saakka

Suomen hallitus päätti ma 30.3.2020 jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia
13.5.2020 saakka. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella eli 13.5.2020 saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Riverian toiminnassa rajoitustoimien jatkaminen tarkoittaa sitä, että etäopetuksen ja -ohjauksen toteuttamista jatketaan 13.5.2020 saakka.
Oppilaitoksen tilat ovat suljettuina sekä arkisin että viikonloppuisin.

Lisätietoja
Esa Karvinen
Riveria
kuntayhtymän johtaja, rehtori
p.050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi

 

TIEDOTE 17.3.2020

Riverian toimintaan vaikuttavia linjauksia

Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Valtioneuvosto antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Riverian toimintaan vaikuttavia linjauksia 18.3.–13.4.2020

Riverian tilat (mukaan lukien opiskelijaravintolat ja asuntolat) suljetaan ja lähiopetus Riveriassa keskeytetään ke 18.3.–ma 13.4.2020 väliseksi ajaksi. Riverian tilojen ollessa suljettuna haastattelut (mukaan lukien jatkuvaan hakuun littyvät haastattelut) ja muut ulkopuoliset tapaamiset hoidetaan puhelimitse tai Teamsin välityksellä.

Poikkeustilanteessakin varmistamme opetuksen ja ohjauksen opiskelijalle. Riveriassa on tarvittavat verkkoympäristöt etäopetuksen ja -ohjauksen järjestämiseksi.

Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja työjärjestyksen mukaan tutkintoon tai tutkinnon osaan johtavaan koulutukseen.

Riveriassa tutkintoon johtavassa koulutuksessa (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot), ammatilliseen koulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA), kansanopistokoulutuksissa ja kesäyliopistokoulutuksissa sekä muissa ulkopuolisissa koulutuksissa opetus ja ohjaus järjestetään etäopetuksena ja -ohjauksena sekä itsenäisen opiskelun keinoin. Riverian etäopetuksen ja -ohjauksen infoja järjestetään henkilöstölle päivittäin 17.–20.3. klo 10–11.

Riveriassa työelämässä oppiminen (oppisopimus ja koulutussopimus) toteutetaan työpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Työelämässä oppimisen ohjaus tehdään pääsääntöisesti etänä ellei työnantajan kanssa ole toisin sovittu.

Riveriassa etätyöhön 18.3.–13.4.2020 siirtyvät

  • johtavat viranhaltijat
  • oppilaitospalveluiden henkilöstö ja päälliköt (lukuun ottamatta ravitsemispalveluiden, kiinteistöhoidon, puhdistuspalveluiden, maksuliikenteen ja palkanlaskennan henkilöstöä)
  • toimialojen opetus- ja ohjaushenkilöstö, koulutuspäälliköt sekä toimialajohtajien sihteerit

Esimiehet ohjaavat etätöiden tekemistä. Vain poikkeustapauksissa työntekijä voi tulla esimiehen luvalla oppilaitokselle työskentelemään.

Opetus- ja ohjaushenkilöstö tekee etäopetusta ja -ohjausta pääsääntöisesti kotoa käsin työjärjestyksen mukaan. Työ on työnantajan määräämiä tehtäviä. Opettajan työ on normaalia suunniteltua opetus- ja ohjaustyötä.

Riveriassa ei järjestetä julkisia kokoontumisia 18.3.–13.4.2020, joissa on yli kymmenen osallistujaa.

Kevään valmistujaisjuhlat on peruttu kaikilta opiskelijoilta 30.6. saakka (16.3. alkaen). Tutkintotodistukset lähetetään opintotoimistosta postitse opiskelijan kotiosoitteeseen. Kaikki muut todistukset lähetetään opintotoimistosta opiskelijalle skannattuna sähköpostiin tai Wilman kautta tai tarvittaessa postitse.

Riverian sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden asiantuntijoita kehotetaan varautumaan mahdollisiin yhteydenottoihin.

Tiimikohtaiset kokoukset järjestetään Teamsin välityksellä 16.3. alkaen toistaiseksi.

Matkustuskiellot toistaiseksi

  1. Riverian henkilökunnalla ja opiskelijoilla on 12.3.2020 alkaen toistaiseksi oleva matkustuskielto ulkomaille koronavirustartuntojen estämiseksi.
  2. Riverian kansainväliset liikkuvuudet Suomeen ja Suomesta (opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä yhteistyökumppanit) on keskeytetty 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Ulkomailla olleille opiskelijoillemme ja henkilöstöllemme on järjestelty paluumatkat.
  3. Riverian henkilökunta ei osallistu fyysisesti talon ulkopuolella järjestettäviin ja työtehtäviin liittyviin seminaareihin 12.3.2020 alkaen toistaiseksi koronavirustartuntojen estämiseksi. Kaikkea turhaa matkustamista vältetään.

Asiakastyöt ja vierailijat

Opiskelijatyönä ulkopuolisille asiakkaille tuotettavat palvelut keskeytetään 16.3. alkaen toistaiseksi.

Ulkopuolisten vierailijaryhmien vastaanotto Riveriaan keskeytetään 16.3. alkaen toistaiseksi.

Tiedotus

Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan Wilman kautta ja sähköisessä Opiskelijan oppaassa (riverialainen.fi) Lisäksi Riveria tiedottaa henkilöstölleen jatkuvasti sekä soveltuvin osin kumppaneitaan ja mediaa.

MUUTA AJANKOHTAISTA

Lisätietoja
Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Esa Karvinen
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi