In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Siemens
Riveriaan valmistuu moderni uusiutuvan energian oppimisympäristö

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riveriaan valmistuu moderni uusiutuvan energian oppimisympäristö

Riveria rakentaa Joensuuhun modernia, uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävää taloteknistä oppimisympäristöä.

Älykäs oppimisympäristö rakennetaan Riverian monialaisen ammatillisen koulutuksen ja pohjoiskarjalaisten yritysten sekä kuntien tarpeisiin

Kyseessä on kattavuudeltaan merkittävän laaja toteutus, jossa Riverian yhteistyökumppanina toimii Siemens Osakeyhtiö.

Oppimisympäristön rakennushankkeen tavoitteena on kehittää yritysten, kuntatoimijoiden ja Riverian opettajien ja opiskelijoiden osaamista uusiutuvan energian hyödyntämisessä ja kiinteistöjen energiatehokkuudessa. Oppimisympäristö otetaan käyttöön syksyllä 2021.

”Modernin, työelämälähtöisen ja monialaisen koulutuksen tarjonta on meille avainasia. Uusin teknologia lisää koulutustemme houkuttelevuutta ja parantaa koulutusten laatua sekä valmistuvien opiskelijoiden työelämävalmiuksia”, kertoo Riverian koulutuspäällikkö Harri Ignatius.

Hankkeen pidemmän tähtäimen tavoitteena on edistää vähähiilisiä kiinteistöratkaisuja Pohjois-Karjalan uusissa ja korjattavissa rakennuksissa.

”Voimme toteuttaa koulutuksia sekä Riverian että yhteistyökumppaneiden toimesta, ja syventää näin Riverian ja yritysten välistä yhteistyötä. Mahdollistamme myös yritysten ja kuntien toimijoiden kouluttamisen uusiutuvan energian laitteiston käyttämiseen. Pitkän aikavälin tuloksena taloteknisten järjestelmien teknologiaosaaminen lisääntyy”, sanoo Riverian sähkö- ja automaatioalan lehtori Tommi Puustinen.

 

Oppimisympäristö tuottaa ja varastoi sähköä ja mahdollistaa erilaiset simulaatiot

Uuden oppimisympäristön laitteiston muodostavat talotekniset järjestelmät sekä uusiutuvan energian laitteet, jotka on kytketty samaan käyttöliittymään. Myös Riverian käytössä oleva teollisuuden vesiprosessi liitetään samaan käyttöliittymään ja mahdollistetaan näin myös prosessiautomaation ja kiinteistöjärjestelmien välinen tiedonsiirto. Pilvessä toimivaa valvomoa voidaan käyttää myös etänä.

”Kiinteistötekniikassa on perinteisesti tehty paljon siiloutuneita ratkaisuja. Järjestelmien ja laitteiden saumaton integrointi samaan käyttöliittymään sekä sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä ovat nykyaikainen ja kaikkien osapuolten kannalta fiksu suuntaus, johon toteutuksissa nykyään yhä enemmän pyritään. Oppimisympäristö on suunniteltu tästä näkökulmasta: se on alusta asti yhteistyössä mietitty toteutus, jossa eri teknologiat on yhdistetty samaan alustaan”, kuvailee solution manager Mikko Pihlström Siemensiltä.

Uudessa oppimisympäristössä voidaan esimerkiksi simuloida uusiutuvaa energiaa hyödyntävien koneiden ja laitteiden vaikutuksia kiinteistön energiankulutukseen. Energiamittausten ja erilaisten anturien tuottaman tiedon perusteella voidaan kohdentaa energian käyttöä ja havainnollistaa opetuksessa esimerkiksi asetusarvojen vaikutusta kulutukseen. Oppilaitos pystyy myös tekemään tutkimusta kerätyn datan pohjalta.

”Oppimisympäristö on ikään kuin oma erillinen saarekkeensa, sillä se on myös energiantuotannoltaan osin omavarainen. Sähköä ja lämpöä tuotetaan aurinkopaneeleilla, aurinkokeräimillä ja tuuligeneraattorilla, ja akuston ansiosta energiaa pystytään myös varastoimaan. Akusto mahdollistaa uusiutuvan energian käyttämisen myös silloin, kun sitä ei tuoteta. Lisäksi sekä lämpöä että kylmää voidaan varastoida omiin varaajiinsa ja käyttää tarpeen mukaan”, valottaa Pihlström.

Oppimisympäristön rakentaminen aloitettiin vuonna 2020. Viimeistelytyöt ovat parhaillaan käynnissä, ja oppimisympäristö otetaan kokonaisuudessaan käyttöön syyslukukaudella 2021.

 

LVISKA – uusiutuvan energian oppimisympäristö

Uusiutuvan energian oppimisympäristö kulkee Pohjois-Karjalassa nimellä LVISKA (Lämpö-Vesi-Ilma-Sähkö-Kylmä-Automaatio). Laitehankintoja ja asiantuntijapalveluita sekä kehittämistyötä osarahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto. Älykäs oppimisympäristö on kattavuudeltaan merkittävän laaja toteutus, jossa Riverian yhteistyökumppanina toimii Siemens Osakeyhtiö.

Toteutuksen talotekniset järjestelmät

  • ilmanvaihtokone
  • valaistusjärjestelmä
  • lämmitysjärjestelmä ja jäähdytysjärjestelmä
  • sähkö- ja lämpöenergian mittarointi
  • paloilmoitusjärjestelmä
  • kameravalvonta, kulunvalvonta ja murtovalvonta

Toteutuksen uusiutuvan energian laitteet

  • aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet
  • tuuligeneraattorit
  • lämpöpumput
  • akusto

Kaikkia laitteistoja ohjataan Siemensin Desigo CC -kiinteistönhallinta-alustalla, johon liitetään myös murto-, kulunvalvonta-, palo- ja kamerajärjestelmät. Järjestelmässä on kaapelointeineen valmius sähköauton latausaseman lisäämiseen.

 

Lisätiedot:

Riveria
Tommi Puustinen, lehtori
040 043 8287
tommi.puustinen@riveria.fi

Siemens Osakeyhtiö
Kirsi Rejman, viestintäjohtaja
050 68407
kirsi.rejman@siemens.com