In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pixabay
Riveria palkitsi oppisopimustoiminnassa menestyneitä opiskelijoita, työpaikkaohjaajia, oppisopimusmentorin ja oppisopimustyöpaikkoja

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riveria palkitsi oppisopimustoiminnassa menestyneitä opiskelijoita, työpaikkaohjaajia, oppisopimusmentorin ja oppisopimustyöpaikkoja

Riveria on mukana toteuttamassa valtakunnallista oppisopimusviikkoa 3.-9.10.2022. Erityisesti tämän viikon aikana tuodaan esiin oppisopimusopiskelun sekä työelämässä oppimisen lukuisat eri mahdollisuudet. Oppisopimusviikkoa vietetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa. Teemana on ”Palkitaan tulevaisuuden tekijät”.


Kuvassa: Riverian vuoden 2022 oppisopimusopiskelija Miikka Kirvesniemi, Riverian vuoden 2022 oppisopimustyöpaikka SPR-Kontin Konttipäällikkö Susanna Jalkanen ja Riverian vuoden 2022 oppisopimuksen työpaikkaohjaaja Jarmo Hassinen

Riveria on perinteisesti vuosittain palkinnut oppisopimustoiminnassa menestyneitä opiskelijoita, työpaikkaohjaajia ja oppisopimustyöpaikkoja. Lisäksi tänä vuonna ensimmäistä kertaa palkittiin myös oppisopimusmentori.

Palkitsemistilaisuus järjestettiin Riverian Joensuun koulutusyksikössä 5.10.2022.


Kuvassa: oppisopimuksen koulutussuunnittelija Kaisu Tyni-Pyy, koulutuspäällikkö Jere Mutanen, Riverian vuoden 2022 oppisopimusopiskelija Miikka Kirvesniemi, lehtori Merja Räsänen, Riverian vuoden 2022 oppisopimustyöpaikka SPR-Kontin Konttipäällikkö Susanna Jalkanen, lehtori Marjut Oksman, Riverian vuoden 2022 oppisopimuksen työpaikkaohjaaja Jarmo Hassinen, lehtori Lea Salin, oppisopimuksen koulutussuunnittelija Pia Perämäki ja koulutussuunnittelija Katja Kuokkanen

Vuonna 2022 palkitut

Riverian vuoden 2022 oppisopimusopiskelija
Kasvatus- ja ohjausalan oppisopimusopiskelija Salla Ruokolainen

Sallan opinnot ovat edenneet erinomaisesti ja ripeästi. Hän on toiminut hyvin sitoutuneesti ja itsenäisesti sekä paneutunut huolella kaikkiin tutkinnon osiin. Lisäksi Salla jakoi opiskelujen antia työpaikallaan koko työyhteisön hyödyksi. Sallan työskentely on ollut reflektoivaa ja pohdiskelevaa.

Riverian vuoden 2022 oppisopimusopiskelija
Koneasennuksen ja kunnossapidon oppisopimusopiskelija Miikka Kirvesniemi

Miikka on jatkuvan oppimisen polullaan laajentanut ammatillista osaamistaan sähkö- ja automaatioasentajasta kunnossapidon ammattilaiseksi työpaikallaan oppisopimuskoulutuksella. Ensimmäisessä vaiheessa suorittaessaan kunnossapidon ammattitutkinnon ja nyt vuoden 2022 aikana valmistuu koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto. Samanaikaisesti osaamisen monipuolistuessa opintojensa kautta työtehtävät ovat muuttuneet ja urakehitys sähkö-, automaatio-, robotiikan- ja kunnossapidon asiantuntijaksi on edennyt isoilla harppauksilla. Opiskelijana Miikka on osoittanut kokonaisuudessa erinomaista osaamista, mikä on ilmennyt työelämän tarpeisiin tehdyissä näytöissä.

Riverian vuoden 2022 oppisopimusopiskelija
Sosiaali- ja terveysalan oppisopimusopiskelija Pasi Okkonen

Pasi on alanvaihtaja. Hän on tunnollinen, esimerkillinen ja aktiivinen tiimissä toimija. Pasi tuo tiimiin käytännön kokemuksia, osaamista ja ajatuksia. Pasi on suorittanut kohta koko lähihoitajan tutkinnon alusta loppuun saakka, kaikkine y-aineineen ja valinnaisine tutkinnon osineen, positiivisella asenteella. Se vaatii ahkeruutta, sinnikkyyttä ja päättäväisyyttä. Opiskelun lisäksi Pasi tekee paljon töitä. Hän tykkää työstään, on motivoitunut uuden oppimiselle ja on äärimmäisen joustava. Lisäksi hän yhdistää onnistuneesti opiskelun ja työn muuhun elämään.

Riverian vuoden 2022 oppisopimuksen työpaikkaohjaaja
Jarmo Hassinen, Okun Koneistuspalvelu Oy

Jarmo osaa ohjata kannustavasti opiskelijaa opinnoissa ja tutkinnon eri osissa ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti myös osaamisen arviointiin.

Riverian vuoden 2022 oppisopimuksen työpaikkaohjaaja
Juha Räty, Joensuun kaupunki, Tilakeskus

Juhalla on oppisopimuskoulutuksessa ohjattavanaan neljä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Hän ohjaa myös aktiivisesti uudet työntekijät ja jo heillä työssä olevat suorittamaan tutkintoja. Juha tukee, ohjaa ja opastaa työntekijöitään opinnoissa.

Riverian vuoden 2022 oppisopimuksen työpaikkaohjaaja
Minna Löfgren, Siun sote, Liperin terveyskeskussairaala

Minna on pitkän linjan hoitaja, hän toimii lähihoitajana terveyskeskussairaalassa. Minna myös itse opiskelee oppisopimuksella ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelijoiden palaute vuosien aikana on ollut hänestä hyvää, ja hän omaa kannustavan ohjausotteen. Hän osaa antaa rakentavaa palautetta ja kannustaa oppijaa hoitotyön ammattiin. Ammattietiikka on korkea. Vaikka hän on hyvin kiireinen omassa työssään, silti hänellä riittää aikaa työntekijöiden ohjaamiseen.

Riverian vuoden 2022 oppisopimusmentori
Katriina Peuhkuri, Katriina’s Spa

Katriina on toiminut yrittäjien oppisopimuksissa mentorina menestyksekkäästi monien vuosien ajan. Kauneudenhoitoalalla toimitaan tyypillisesti yrittäjänä ja mentori on näin edellytys oppisopimuskoulutuksen toteutumiselle. Katriina on mahdollistanut usean yrittäjän ammatillisen kehittymisen. Hän on hyvin sitoutunut opiskelijoiden ohjaamiseen ja jakaa avoimesti osaamistaan. Yhteydenpito ja yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa opettajien ja muiden toimijoiden kanssa.

Riverian vuoden 2022 oppisopimustyöpaikka
SPR-Kontti

SPR-Kontissa paneudutaan opiskelijoiden asioihin, opiskelijoita opinnoissa kannustaen ja tukien. Työpaikalla opiskelijat saavat ammatillista osaamista ja myös itsetuntoa vahvistaa palautetta.

Riverian vuoden 2022 oppisopimustyöpaikka
Mantsinen Group Ltd Oy

Mantsinen Group Ltd Oy on ollut merkittävä toimija kone- ja metallialan koulutuksissa. Lukuisia koneenasentaja- ja levyseppähitsaajaopiskelijoita on työllistynyt yritykseen menneiden vuosien aikana oppisopimuksen ansiosta. Tutkinnonosien näyttöjen suunnittelu ja toteutus onnistuvat hyvin monipuolisten työtehtävien sekä pätevien ja asiansa osaavien työpaikkaohjaajien ansiosta.

Riverian vuoden 2022 oppisopimustyöpaikka
Siun sote

Siun sote kannustaa työntekijöitään opiskelemaan ja kehittämään omaa osaamistaan eri aloilla. Siun sote on oppisopimuksella kouluttanut uusia ammattilaisia sosiaali- ja terveysalan eri tehtäviin sekä huolehtinut henkilöstönsä osaamisen syventämisestä. Oppisopimuskoulutus on myös todettu hyväksi ja toimivaksi tavaksi rekrytoida uutta henkilöstöä hoito- ja pelastusalan tehtäviin. Mentorit ovat aktiivisia, ammattitaitoisia ja erittäin motivoituneita ohjaamaan opiskelijoita ja antavat tukea, omaa osaamistaan ja verkostojaan opiskelijan avuksi.

Lämpimät onnittelut palkituille!

 

Kuvia palkitsemistilaisuudesta

Lisätietoja oppisopimustoiminnasta
Riveria
koulutuspäällikkö Jere Mutanen
p. 050 310 1077, jere.mutanen@riveria.fi

Lisätietoja valtakunnallisesta oppisopimusviikosta

Lisätietoja palkituista ja yhteystiedot
Riveria
koulutussuunnittelija/oppisopimus Kaisu Tyni-Pyy
p. 050 505 8999, kaisu.tyni-pyy@riveria.fi