In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Riveria ja Pyhäselän Oma osuuskunta kumppaneiksi

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Riveria ja Pyhäselän Oma osuuskunta kumppaneiksi

Osuuskuntatoimintaa Riverian opiskelijoille

Riveria ja Pyhäselän Oma Osuuskunta allekirjoittivat kumppanuussopimuksen 2.9.2019.

Kumppanuussopimuksella vahvistetaan ja kehitetään yhteistyötä Pyhäselän Oma osuuskunnan ja muun muassa Riverian luonnonvara-alan tai metsäalan opiskelijoiden kanssa.

– Näen tärkeänä, että osuuskunta-tietoisuutta lisättäisiin ammatillisessa koulutuksessa ja samalla sen moninaisia mahdollisuuksia itsensä työllistämisessä, toteaa osuuskunnan toimitusjohtaja Anu Louhelainen.

– Opiskelijoiden ”kiinnittyminen” osuuskuntatoimintaan ja verkostojen luominen eri tahoille olisi hyvä laittaa alulle jo opiskeluaikana, Anu jatkaa.

Osuuskuntatoiminnasta on tarkoitus järjestää asiantuntijaluentoja Riverian opiskelijoille.

Kuvassa vasemmalta rehtori, koulutuskuntayhtymän johtaja Esa Karvinen ja oikealla yritysasiamies Karita Nuikka Riveriasta sekä keskellä toimitusjohtaja Anu Louhelainen Pyhäselän Oma Osuuskunnasta.

Pyhäselän Oma Osuuskunta

Osuuskunnan on tarkoitus toimia kannattavasti, lisäten jäsenten omistuksen arvoa ja mahdollistaen sekä aineellisen että aineettoman palkitsemisen. Yhteistyöllä sidosryhmien kanssa vaikutetaan ja osallistutaan paikkakunnan ja liike-elämän kehittämiseen.

Osuuskunnan päätoimiala on liikkeenjohdon konsultointi.

Osuuskunta voi omistaa, ostaa ja myydä osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa muuta sijoitustoimintaa. Osuuskunta voi harjoittaa rakennuttamistoimintaa, kiinteistöjen ja liiketilojen vuokrausta sekä työvoiman vuokrausta. Lisäksi osuuskunta voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa. Myös muut kuin osuuskunnan jäsenet voivat käyttää osuuskunnan palveluja.

Pyhäselän Oma Osuuskunta