In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Puhki-hanke: Koulutuksen ja alan vetovoima sekä näkyvyys lisääntyivät selkeästi!

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Puhki-hanke: Koulutuksen ja alan vetovoima sekä näkyvyys lisääntyivät selkeästi!

Puhki-hanke päättyy kesäkuussa 2021. Hankkeen tavoitteena oli lisätä puhtausalan vetovoimaisuutta, ennakoida puhtausalan koulutus- ja työvoimatarpeita sekä kehittää puhtausalan koulutusta.

Puhtausala kiinnostavaksi -hanke edistää alan tunnettuutta nuorten, maahanmuuttajien ja alanvaihtajien keskuudessa. Hanke toimii läheisessä yhteistyössä mm. peruskoulun opettajien ja opojen, kotoutumiskouluttajien, uraohjaajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Hanke kehittää puhdistuspalvelualan oppimisympäristöjä, osaamisen tunnistamismenetelmiä sekä työpaikoilla järjestettävää koulutusta yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Puhtausala kiinnostavaksi -hanke on Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittama hanke, jota hallinnoi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria. Muut osatoteuttajat ovat Careeria, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja SSTL Puhtausala ry.  Hanke alkoi 1.3.2019 ja päättyy 30.6.2021.

Katso diaesitys tästä (pdf)

Koulutuksen ja alan vetovoima ja näkyvyys lisääntyivät selkeästi

Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia puhtausalan esittelytilaisuuksia. Puhtausviikko BusinessJoensuun, Luotsin ja paikallisten yrittäjien kanssa toteutettuna oli ainutlaatuinen yhteistyötapahtuman alueella. Hankkeen aikana järjestettiin kaikkiaan 13 webinaaria ja niihin osallistui yli 1 100 kuulijaa eri puolilta Suomea.

Ajantasaisen puhtausalan tietämyksen myötä eri työllisyystoimijat pystyvät ohjaamaan asiakkaitaan helpommin alan koulutuksiin ja työpaikkoihin.

Hanke on onnistunut muuttamaan mielikuvaa puhtausalasta positiiviseen suuntaan

Monipuolista näkyvyyttä eri kanavissa

Hankkeessa tuotettiin puhtausalan esittelyvideo usealla eri kielellä ja video antaa nykyaikaisen ja monipuolisen kuvan puhtausalan erilaista työtehtävistä ja toimintaympäristöistä. Suomenkielisellä esittelyvideolla on yli 27 000 katselukertaa. Lisäksi tehtiin useita urapolkuvideoita erilaisista taustoista alalle tulleista työntekijöistä ja heidän kokemuksistaan puhtausalalla.

Puhtausalan näkyvyys lisääntyi erityisesti sosiaalisen median kautta. Yhteistyössä Auri Kanasen kanssa toteutettu Tiktok-sovelluksessa ollut video alan monipuolisuudesta keräsi yli 5 miljoonaa maailmanlaajuista katselukertaa, joista yli 700 000 suomalaista katselua. Sen myötä ”Millainen siivooja olet?” testin on tehnyt yli 15 000 henkilöä. Hankkeen kotisivujen kävijämäärä kasvoi tasaisesti koko hankeajan ja on vakiintunut n. 6 000 kävijään puolivuotiskausittain. Sanomalehti Karjalainen julkaisi neljä laajaa artikkelia puhtausalasta hankkeen aikana.

Materiaaleja työelämälle ja alalle hakeutuville

 Yhteistyö työelämän kanssa on ollut tiivistä hankekauden aikana ja työelämä on ollut mukana hankkeen erilaisissa tapahtumissa sekä kehittämässä ja tuottamassa hankemateriaaleja. Hankkeessa tuotettiin työpaikkaohjaajille ja peruskoulun tet-jaksolle osallistuville opasvihkonen ja siihen liittyvä thinglink-ympäristö.

Hankkeen aikana selvitettiin puhtausalan alueellisia koulutus- ja työvoimatarpeita tekemällä kysely hanketoimijoiden maakunnallisella kohdealueelle toimiville puhtausalan yrittäjille. Vastausten perusteella yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa ja ovat valmiita tekemään edelleen yhteistyötä oppilaitosten kanssa, mutta ottavat myös enenevässä määrin itse vastuuta oman henkilöstönsä kouluttamisesta omiin tarpeisiinsa. Työntekijän osaamista voi arvioida hankkeessa tehdyn sähköisen osaamiskartoituksen avulla. Sähköistä osaamiskartoitusta voi hyödyntää myös alalle tulevien osaamisen kartoittamisessa.

Rahoittajan palaute

Hanke on nostettu esimerkkihankkeeksi RR-tietopalvelussa perusteluin: ”Raikas ja aktiivisesti, monipuolisesti ja innovatiivisesti toteutettu ylimaakunnallinen yhteishanke. Hankkeessa on asiantuntevasti kehitetty puhtausalan koulutusta ja osaamista, tuotettu runsaasti visuaalisesti mielenkiintoisesti esitettyä tietoa alan nykytilanteesta sekä tuuletettu vanhoja käsityksiä. Toiminta on ollut hyvin työelämälähtöistä. Uudet teknologiat ja digitaalisuus ovat painottuneet hankkeessa vahvasti. Hanke on myös hallinnoitu hyvin rahoittajan suuntaan.”

Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali on vapaassa käytössä viiden vuoden ajan osoitteessa:

www.puhki.fi