In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kokoontui vuoden 2022 viimeiseen kokoukseensa

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus kokoontui vuoden 2022 viimeiseen kokoukseensa

Kokouksen esityslistalla olivat mm. toiminnallisten ja taloudellisten tulosten seuranta (marraskuu 2022) ja toisen kerran toteutetun Riverian opiskelijoiden hyvinvointikyselyn tulosten tarkastelu (syksy 2022), josta seuraavaa:

Kyselyn avulla haluttiin selvittää, että mitä Riveriassa opiskeleville kuuluu ja miten Riveriassa voitaisiin yhteistyössä edistää opiskelijoiden hyvinvointia.
Kysely rakennettiin yhteistyössä Riverian opiskelijakunta Pyron kanssa.

Kyselyyn vastasi ajalla 26.10. – 11.11.2022 yhteensä 789 opiskelijaa, joka on 12 % läsnäolevista opiskelijoista.

Kysely rakentui seuraavista osakokonaisuuksista:
1. Minun vointini – oman elämäntilanteen arviointi
2. Opiskeluni ja oppiminen – opiskelutaidot, opiskeluyhteisö, opetuksen ja ohjauksen riittävyys ja tuki
3. Muu opiskeluni ja hyvinvointini tuki
4. Taustatiedot

Elämäntilanne kokonaisuudessaan koettiin
• 14 % huonoksi tai kohtalaiseksi
• 23 % tyydyttäväksi
• 63 % hyväksi tai erinomaiseksi.

Koettu hyvinvointi (asteikko 1-5) ka oli 3,76

Opiskelutaidot kokonaisuudessaan koettiin
• 9 % huonoksi tai kohtalaiseksi
• 20 % tyydyttäväksi
• 70 % hyväksi tai erinomaiseksi.

Opiskeluyhteisö kokonaisuudessaan koettiin
• 12 % huonoksi tai kohtalaiseksi
• 22 % tyydyttäväksi
• 66 % hyväksi tai erinomaiseksi.

Muuta tukea on tarvinnut 21 % vastanneista. He ovat kokeneet saamansa tuen kokonaisuudessaan
• 15 % huonoksi tai kohtalaiseksi
• 46 % tyydyttäväksi
• 39 % hyväksi tai erinomaiseksi.
(muu tuki: ammatillinen ohjaaja, opintotoimisto, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, lääkäri, omavalmentaja, opettaja)

Opetus ja tuki oppimiseen
– opetus ja ohjaus (asteikko 1-5) oli 3,9
– tuki oppimiseen (asteikko 1-5) oli 3.8

Tutustu kokouksen koko pöytäkirjaan

Lisätietoja:

Riveria
Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi