In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Irma Lehikoinen
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen helmikuun kokous pidettiin Joensuussa Peltolassa

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen helmikuun kokous pidettiin Joensuussa Peltolassa

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen kokous pidettiin 23.2. Joensuussa, Riverian Peltolan kampuksella.

Asialistalla olivat mm. koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan katsaus ja Riverian uuden hallintosäännön (1.8. alkaen) käsittely.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kansallisen v. 2022 opiskelijapalautteen tulokset ja kansallisen v. 2022 työelämäpalautteen tulokset:

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa on käytössä kansallinen opiskelijapalaute. Aloituskysely on opintojen alkuvaiheen kysely, johon opiskelijat vastaavat, kun heidän henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmansa (HOKS) on laadittu ja ensikertaisesti hyväksytty. Päättökysely on opintojen loppuvaiheessa toteutettava kysely, johon opiskelijat vastaavat ennen tutkintotodistuksen hakemista.

Riverian kyselyiden tulokset vuonna 2022 ovat kansallisen keskiarvon mukaisia. Aloituskyselyn kaikkien väitteiden keskiarvo on 4,3 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti 44. Päättökyselyn kaikkien väitteiden keskiarvo 4,2 (asteikolla 1-5) ja vastausprosentti 90.

Tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa on käytössä kansallinen työelämäpalaute, joka sisältää sekä työpaikkaohjaajapalautteen että työpaikkapalautteen.

Opetushallitus lähettää työpaikkaohjaajakyselyn työpaikkaohjaajan sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon, kun opiskelijan työpaikkajakso päättyy. Kysely lähetetään enintään kaksi kertaa kuukaudessa.

Työpaikkaohjaajakyselyn 2022 tulokset Riveriassa ovat kansallisen tason mukaisia. Kaikkien väitteiden keskiarvo 4,0 (asteikolla 1-5). Sen sijaan vastausprosentti on hieman kansallista tasoa alhaisempi, 22 %.

Vastaavasti työpaikkakysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, jos työpaikalla on ollut lähettämisajankohtaa edeltävän puolen vuoden aikana päättyneitä työpaikkajaksoja. Kysely lähetetään Riverian toimesta työpaikan edustajille.

Työpaikkakyselyn 2022 tulokset Riveriassa ovat kansallisen tason mukaisia. Kaikkien väitteiden keskiarvo 4,1 (asteikolla 1-5). Sen sijaan vastausprosentti on kansallista tasoa selvästi alhaisempi, 12 %.

Kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa käsiteltiin myös uraseurantakyselyn tuloksia:

Riveriassa on toteutettu vuodesta 2019 alkaen uraseurantakyselyä, jonka avulla kartoitetaan Riveriassa tutkinnon suorittaneiden tilannetta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Uraseurantakysely lähetetään kaikille Riveriassa tutkinnon suorittaneille tutkinnon suorittamisvuoden aikana kolme kertaa.

Riveriassa tutkinnon suorittaneista 73 prosenttia oli töissä ja 6 prosenttia toimi yrittäjinä. Työttöminä vastaajista oli 14 prosenttia. Työssä olevista suurin osa (85 %) työskentelee Pohjois-Karjalassa. Työllistyneiden osuus vaihtelee koulutusaloittain ja tutkinnoittain. Tuloksissa näkyy vielä koronavuosien vaikutukset, etenkin palvelualoilla.

Yhtymähallituksen kokouksessa tarkastelussa oli myös Riverian opetushenkilöstön työelämäjaksojen toteutus 2022. 

Opettajien työelämäjakson suoritti 1.1.-31.12.2022 välisenä aikana yhteensä 447 opettajaa eli lähes kaikki Riverian opettajat.

Opettajille suunnatun palautekyselyn mukaanvastaajista 60 % koki työelämäjakson kehittäneen oman ammattialansa substanssiosaamista joko hyvin tai erinomaisesti. Samoin 60 % vastaajista koki työelämäjakson kehittäneen yleistä työelämäosaamistaan hyvin tai erinomaisesti. Työelämäjakson nähtiin myös toimineen opiskelijahankintaa hyödyttävästi: puolet vastanneista koki työelämäjakson aikana sopineensa hyvin tai erinomaisesti opiskelijahankintaa hyödyttäviä kontakteja työelämän kanssa.

 

Tutustu koko pöytäkirjaan

Lisätietoja antaa:

Riveria
Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi