In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallitus kokousti to 17.11.2022

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallitus kokousti to 17.11.2022

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymähallitus kokousti to 17.11. Joensuussa, Peltolassa.

Kokouksen asialistalla olivat mm. toiminnallinen ja taloudellinen tulos, lokakuu 2022 sekä Riverian ja jäsenkuntien kunnallisjohdon työkokousten toteaminen syksyn 2022 osalta.

Lisäksi todettiin Pohjois-Karjalan maakuntaliiton käynnistämä vuoden 2024 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjan laatiminen. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on pyytänyt myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialta esityksiä valmistelua varten joulukuun alkuun mennessä.

Esitystä laadittaessa huomioidaan seuraavaa:
TE-palvelujen tuottaminen siirtyy kuntien vastuulle vuonna 2025. On tärkeää, että ammatillisen koulutuksen järjestäjien osaamista hyödynnetään uudessa järjestelmässä ja, että ne ovat vahvistamassa palveluverkostoa tuottamalla ratkaisuja työllisyyteen ja osaamistarpeisiin.

Maakunnallisesti toimivalla Riverialla on merkittävä rooli osaavan työvoiman ja elinvoiman tekijänä Pohjois-Karjassa. Osaavan työvoiman kehittämiseksi sekä työllisyyden ja yrittäjyyden edistämiseksi Riveria järjestää maakunnassa monialaisia tutkintokoulutuksia (ml. työvoimakoulutukset), ei-tutkintotavoitteisia koulutuksia (ml. työvoimakoulutukset), maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia ja erilaisia kehittämishankkeita. Lisäksi Riveria on toteuttanut osaajapula-aloille koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa hyödyntämällä kansainvälisyysverkostoaan. Ammatillisen koulutuksen hyödyntämistä työhön johtavassa maahanmuutossa ja maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa tulee lisätä.

TE-palvelu-uudistuksessa olemassa olevan ammatillisen koulutusosaamisen integrointi alueen palveluverkostoon voi vahvistaa sen vaikuttavuutta myös Pohjois-Karjalassa. TE-palvelujen tuottamisen siirtyessä vuonna 2025 koulutuskuntayhtymän omistajakunnille Riverian osaamisen hyödyntämistä palveluverkostossa voitaisiin suunnitella, mallintaa ja pilotoida vuonna 2023-2024 valtion rahoituksen tukemana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän järjestämisluvan mukaan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialla on velvollisuus järjestää tutkintoja ja koulutuksia Pohjois-Karjalan osaamis- ja koulutustarpeeseen. Kun Pohjois-Karjalan maakunnan työ- ja elinkeinoelämä osoittaa selkeän osaamis- ja työvoimatarpeen, joka edellyttää myös ammatillisten tutkintojen ja koulutusten vieraskielistä järjestämislupaa opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi ja työllistymiseksi maakuntaan, tulee siihen myöntää tarvittava järjestämislupa Riverialle.

Pohjois-Karjalassa on erityisesti pulaa ammatillisista osaajista. Ammatillisen koulutuksen merkitys hyvinvoivan ja osaavan yhteiskunnan rakentamisessa on vaikuttava. Ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista arvostusta on vahvistettava osoittamalla se myös vuoden 2024 valtionosuusrahoituksen allokoinnissa ja päätöksenteossa.

Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmää ollaan uudistamassa oppivelvollisten sekä jatkuvan oppimisen osalta. Jatkuvan oppimisen ja oppivelvollisten koulutuksen rahoitusta tulee kehittää kokonaisuutena ja varmistaa vähintään vuoden 2023 ammatillisen koulutukseen osoitettavan rahoituksen taso vuonna 2024. Valtakunnallisesta ammatillisen koulutuksen kokonaisrahoituksesta Pohjois-Karjalan osuus vuonna 2024 tulee olla vähintään sen väestöosuutta vastaava taso.

Riverian esitys päätettiin kiteyttää 2024 Vaikuttamisen kärjet -asiakirjaan seuraavien teemojen alle:

  • Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamisen kehittämistarpeet ja rahoituksen taso sekä sen allokointi.
  • Vieraskielisten tutkintojen ja koulutusten järjestämislupien myöntäminen maakunnan työelämätarpeiden perusteella.
  • Ammatillisen koulutuksen hyödyntämisen mallintaminen TE-palvelu-uudistuksessa ja mallintamisen rahoitus.

Tutustu koko pöytäkirjaan

Lisätietoja:
Riveria
Esa Karvinen
kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi