In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Piia Kinnunen
Ota haltuun kosketus asiakastyön ydintaitona

Kesäyliopisto
Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Ota haltuun kosketus asiakastyön ydintaitona

Mikään ei korvaa inhimillistä kosketusta asiakastyössä

Kosketus on oleellinen osa jokapäiväisessä kommunikaatiossa ja erittäin tärkeä väline yhteyden muodostamisessa, kontaktin ottamisessa, tunteiden osoittamisessa ja turvallisuuden tunteen luomisessa yksilöiden välillä.

Kosketustutkija ja kulttuuriantropologi Taina Kinnunen on tutkinut Suomalaista tunnekulttuuria; miten tietynlaiset kosketustavat ovat muodostuneet historiallisesti ja mitä ne kertovat laajemmin tunnekulttuuristamme.
– Kosketuksella on niin paljon mahdollisuuksia, että on suorastaan hämmästyttävää, ettei siihen kiinnitetä enempää huomiota. Inhimillistä kosketusta ei koskaan voi korvata mikään laite, koska kosketus on osa moniaistista viestintää, sanoo Taina Kinnunen.

Kosketus on asiakastyön ydintaito ja välttämätön työväline

Kosketus on monissa asiakastöissä oleellinen ja välttämätön työväline, mutta sitä ei aina tiedosteta.
– Esimerkiksi sairaanhoitajan, opettajan ja jopa poliisin työ ovat sellaisia, joita on mahdotonta tehdä ilman kosketusta. Kosketus harvoin tiedostetaan ammatilliseksi taidoksi ja ajatellaan ettei sitä tarvitsisi erikseen opiskella, sanoo Taina Kinnunen.
– Kosketuksella voi tietoisesti rauhoittaa, suojata ja luoda turvallisuuden tunnetta.

Se on tehokkain tapa kertoa toiselle, että olen tässä sinua varten ja hyväksyn sinut sellaisena kuin olet.

Taina Kinnunen kertoo, että mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toivovat enemmän kosketuksen opettamista omaan koulutukseensa.

– Kosketuksella on hyvin monia mahdollisuuksia asiakastyössä ja sitä voi käyttää paljon monipuolisemmin kuin sitä nykyään käytetään. Se on turvallinen ja kustannustehokas tapa parantaa asiakastyön laatua ja sillä voidaan huomattavissa määrin lisätä vaikkapa potilaan hyvinvointia ja sillä on suora yhteys meidän fysiologisiin mekanismeihin. Kosketuksella voidaan edistää toipumista ja paranemista, Kinnunen muistuttaa.
– Varsinkin lapsi- ja vanhustyössä kosketus on oleellinen taito tehdä laadukasta työtä.

Kun kosketuksen hallitsee työvälineenä niin se ei vaadi yhtään sen enempää aikaa, koska se voidaan nivoa osaksi työtehtäviä.

Kosketus lisää ammattilaisilla työn palkitsevuuden kokemuksia

Vaatii herkkyyttä lukea toista ihmistä, millaista kosketusta voi käyttää missäkin tilanteessa.
– Toista ei voi koskettaa tulematta samalla itse kosketetuksi. Kaikenlainen ammatillinen kosketus vaatii tunneälyä ja sitä voi tietoisesti kehittää, kertoo Taina Kinnunen.
– Olen haastatellut tutkimuksissa erilaisia asiakastyön ammattilaisia, he ovat tuoneet esille, että vaikkapa omasta lapsuudesta johtuen kosketus ei ole tuntunut omassa työssä kovinkaan luontevalta työvälineeltä.

Taina Kinnunen korostaa, että kosketusta on kuitenkin mahdollisuus opetella ja taitoa kehittää.
– Ne, ketkä oppivat käyttämään taitavasti kosketusta, saavat työstään paljon enemmän irti ja kokevat, että asiakastyössä voi todella kehittyä. Kosketus lisää ammattilaisilla työn palkitsevuuden kokemuksia.

 

Kosketus asiakastyön ydintaitona -koulutus
Joensuussa 28.11.2019 klo 12.30–16.

Koulutus sisältää tutkittua tietoa kosketuksen psykofyysisistä vaikutuksista ja kosketuksen monista mahdollisuuksista asiakastyössä sekä käytännön esimerkkejä ja harjoituksia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen >

Taina Kinnunen on kirjoittanut useita kirjoja, joista tuorein ilmestyy syksyllä 2019.
Ammatillinen kosketus. Kuinka tunnetyötä tehdään -kirja käsittelee ammatillista kosketusta työvälineenä ja eettisenä asenteena asiakkaisiin.

Teksti: Paula Hulkkonen
Kuvat: Piia Kinnunen