In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Näin olemme pärjänneet etänä – Riverian kyselyn tulokset

Opiskelija- ja henkilöstökyselyt etäopetuksesta ja -ohjauksesta sekä työelämässä oppimisesta ja palveluiden toteutuksesta

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Näin olemme pärjänneet etänä – Riverian kyselyn tulokset

Riveriassa tehtiin opiskelija- ja henkilöstökyselyt etäopetuksen ja -ohjauksen, työelämässä oppimisen ja palveluiden toteutuksen onnistumisesta koronapandemian aikana.

Riverian opiskelijakysely

Riverian opiskelijakyselyllä haluttiin selvittää etäopetuksen ja -ohjauksen, työelämässä oppimisen ja opiskelijapalveluiden toteutuksen onnistumista oppilaitoksen tilojen sulkeuduttua 18.3.2020 alkaen. Kysely lähetettiin 5 636 opiskelijalle ja vastausaikaa oli 10 päivää. Vastaajia oli 1 193 eli vastausprosentti oli 21,2 %.

Taustatiedot

 • Vastanneista yli puolet (58,5 %) oli naisia.
 • Noin puolet heistä oli alle 20-vuotiaita ja viidesosa yli 40-vuotiaita.
 • Vastaajista suurin osa (81,4 %) oli ammatillista perustutkintoa opiskelevia.

Etäopetus ja -ohjaus ja työelämässä oppiminen

 • Opiskelijoista 58,6% koki opettajien ja ohjaajien yhteydenpitoa joko hyvänä tai erinomaisena.
 • Etäopiskeluun opiskelijat kertoivat käyttävänsä aikaa keskimäärin 3,6 tuntia päivässä.
 • Työelämässä oppimisen ohjausta työpaikalla puolet piti joko hyvänä tai erinomaisena.

Opiskelijat kokivat oppivansa parhaiten

 • Työelämässä 54 %
 • Lähiopetuksessa ja –ohjauksessa 34 %
 • Etäopetuksessa ja ohjauksessa 12 %

Etäopetuksen ja –ohjauksen kehittäminen

 • Opiskelijat kokivat, että eniten kehitettävää oli tehtävien määrässä, selkeydessä, ymmärrettävyydessä ja mielekkyydessä.
 • Toiveena oli” Yhden ympäristön” -taktiikka eli, että olisi selkeästi yksi paikka, josta kaikki eri tehtävät, materiaalit ja ohjeet löytyvät.

Kyselyn tulosten yhteenveto

 • Pääsääntöisesti kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä etäopetuksen ja -ohjauksen sekä opiskelijapalveluiden järjestelyihin Riveriassa.
 • Yli puolet opiskelijoista arvioi etäopetuksen ja -ohjauksen tason hyväksi tai erinomaiseksi. Etäopetukselle ja -ohjaukselle opiskelijat antoivat hyvän yleisarvosanan 3,6 (asteikko 1- 5).
 • Puolet opiskelijoista koki mahdollisuutensa näyttää osaamisensa työpaikoilla hyvänä tai erinomaisena poikkeusoloista huolimatta.
 • Opiskelijat kokivat oman asenteensa opiskeluun hyväksi (ka. 3,6) poikkeusoloista huolimatta.
 • Valtaosa opiskelijoista (81 %) arvioi valmistuvansa suunnitellussa aikataulussa.

Ilahduttavaa oli myös se, että miten opiskelijat kannustivat myös Riverian henkilökuntaa. Ote eräästä viestistä:

Tsemppiä kaikille haastavassa tilanteessa! Työmääränne on varmaan tuplaantunut etätyön aikana eikä pelkän tietokoneen varassa opettaminen ole kädentaitoaloilla mikään helppo temppu. Voimia, jaksamista, pitkiä hermoja ja pysykää terveinä! 💖

Riverian henkilöstökysely/ opetushenkilöstö

Vastanneita kyselyyn oli 270.

Kyselyn tulosten yhteenveto

 • Opetushenkilöstö on motivoitunutta etäopetuksen ja -ohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen, ka. oli 4,09 (1-5).
 • Työelämässä oppimista on ohjattu etänä keskimäärin 8,4 tuntia viikossa.
 • Etäopetusta ja -ohjausta on toteutettu keskimäärin 20,1 tuntia viikossa.
 • Opetushenkilöstö on ollut aktiivisesti yhteydessä opiskelijoihin ja tavoittanut opiskelijat hyvin sekä työelämässä oppimisessa (82 %), että muussa etäopetuksessa ja -ohjauksessa (69 %) eri järjestelmien avulla.
 • Tukea ja ohjausta etäopetukseen ja -ohjaukseen on ollut opetushenkilöstölle hyvin saatavilla, ka. oli 4.09 (1-5).
 • Lisäksi etäopetusta ja -ohjausta on suunnitellut yhdessä tiiminsä kanssa 78 % vastaajista.

Riverian henkilöstökysely/muu henkilöstö

Vastanneita kyselyyn oli 132.

Kyselyn tulosten yhteenveto

 • Etätöitä tekee kokoaikaisesti 65 %, satunnaisesti 8 % ja ei lainkaan 27 % kyselyyn vastanneista.
 • Työnkuormittavuus on vähentynyt 23 %, pysynyt ennallaan 62 % ja lisääntynyt 15 %.
 • Etätyöhön suhtaudutaan positiivisesti ka. oli 4,24 (1= En pidä lainkaan etätyöstä, 5 = Teen mielelläni etätyötä).
 • Etätyön vaikutuksia pidetään pääsääntöisesti myönteisinä, haasteena yhteisöllisyys ja keskinäinen vuorovaikutus.
 • Etätyössä vastaajat ovat myös kokeneet onnistuneensa, ka. oli 4,37 (1= huonosti 5= erittäin hyvin).
 • Jatkossa puolet vastaajista (51 %) haluaisi tehdä nykyistä enemmän etätöitä.

Lisätietoja kyselyistä antavat:

Riveria
Kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen
050 327 8191, esa.karvinen@riveria.fi
ja
Pedagoginen johtaja Jatta Herranen
p.0500 755 305, jatta.herranen@riveria.fi