In English Russian Yhteystiedot Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Monimuotoista etäopettajuutta ja dialogitreeniä

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Monimuotoista etäopettajuutta ja dialogitreeniä

Hyviä käytänteitä etäopettajuuden kautta

– Etätyöskentely opetuspuolella on tuonut eteen uusia toteutustapoja ja monia hyviä asioita jatkoa ajatellen, toteaa sosiaali- ja terveysalan opettaja Niina Martikainen.

Niina vastaa Riveriassa terveysalan ammattitutkinnosta ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osalta jalkojenhoidon koulutuksesta sekä yrittäjyyteen liittyvistä opinnoista.

– Etäopetus toteutetaan meillä käytännössä dialogitreenin kautta siten, että opiskelijat saavat ennakkomateriaalin ja -tehtävät digitaalisten oppimisalustoiden kautta. Se jälkeen järjestetään yhteisiä Teams-luentoja, joissa käydään läpi tehtäviä ja yhteistä keskustelua päivän teemaan liittyen, kertoo Niina.

Opiskelijat ovat todenneet dialogitreenin hyväksi opetusmenetelmäksi, koska palautetta saa heti.

Opintoihin liittyvä ennakkomateriaali koostuu jalkojenhoidon osalta mm. videoista, joissa on toiminnallinen ohjeistus esimerkiksi alaraajojen ja verenkierron tutkimiseen tai diabeetikon jalkojen hoitoon. Materiaalin avulla opiskelija voi palata aineistoon omien oppimistarpeidensa mukaan.

– Opiskelijat ovat pitäneet tiimioppimiseen liittyvän käänteisen oppimisen mallia hyvänä – olet jo etukäteen tutustunut päivän aiheeseen ja opiskelijoilla on jo valmiina kysymyksiä aiheeseen liittyen. Videot ovat saaneet paljon erikoiskiitoksia, koska ne ovat toimineet hyvin ja se on ollut mukava keino perehtyä teemaan, toteaa Niina

– Etäopetuspäivän päätteeksi tehdään yhteenveto teemapäivän asioista – mitä opit ja mitä viet käytäntöön, kertoo Niina.

Terveysalan ammattitutkinnossa on ollut käytössä tiimioppimisen malli, joka toteutuu myös etäopiskelun myötä.

– Tiimioppimisessa toimii ryhmäkohtaisesti ns. leader, joka koordinoi seuraavan viikon työskentelyä. Hänen kanssaan opiskelijat käyvät läpi, mitä on tarkoitus opiskella viikon aikana ja miten valmistaudutaan kontaktiopetukseen Teamsissa, kertoo Niina.

Opiskelijat laittavat omasta käytännön harjoittelusta Whatsapp-videoita, miten asia on opittu.

– Opiskelijoiden tuotokset ovat olleet aivan huippuja, hehkuttaa Niina.

– Positiivista kevään aikana on ollut se, että olemme saaneet paljon hyvää palautetta koulutusten toteutuksista, toteaa Niina.