In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Liiketoiminnan monipuoliseksi osaajaksi

Joensuu
Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Liiketoiminnan monipuoliseksi osaajaksi

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Osaamisalavalintasi mukaan voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa, assistentin tai sihteerin tehtävissä, tiedonohjauksen, aulapalvelu- tai asiakirjahallinnon tehtävissä.

Osaamisalavalintasi mukaan voit toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, taloushallinnossa, assistentin tai sihteerin tehtävissä, tiedonohjauksen, aulapalvelu- tai asiakirjahallinnon tehtävissä.

Koulutuksesta saat asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Verkostoidut ammatillisesti ja kehität suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistasi.

Kenelle?

Liiketoiminnan ammattitutkinto sopii sinulle, jolla on alan perustutkinto tai sinulla on aiempaa työkokemusta yhdeltä tai useammalta tutkintoon sisältyvältä osa-alueelta. Koulutus sopii jo alalla työskentelevälle, joka haluaa päivittää osaamistaan liiketoiminnan eri osa-alueilla tai sinulle, joka suunnittelet alan vaihtoa.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää alalle soveltuvaa työpaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai oppisopimuspaikkaa. Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen oman ammatillisen osaamisen täydentämiseksi on mahdollista.

Riveria tarjoaa liiketoiminnan ammattitutkinnon osaamisaloista seuraavat:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala, assistentti/sihteeri soveltuu sinulle, jos jo työskentelet tai haluaisit työskennellä sihteerin tai assistentin tehtävissä.

Myynnin ja markkinoinnin osaamisala soveltuu sinulle, jos jo työskentelet tai haluaisit työskennellä myynnin tai markkinoinnin tehtävissä.

Taloushallinnon osaamisala soveltuu sinulle, jos jo työskentelet tai haluaisit työskennellä taloushallinnon tehtävissä.

Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman koulutusta. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista tarpeidesi mukaan.

Koulutuksen toteutus ja sisältö

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa työelämässä tapahtuvalla oppimisella on keskeinen rooli. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, lähtötaso huomioiden. Osoitat osaamisesi näyttöinä aidoissa työelämän tehtävissä.

Koulutuksen kesto on noin 1 – 1,5 vuotta. Opiskelumaksu on 150 €. Voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena.

  • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp

Lisäksi voit valita työtehtäviesi mukaan kaksi seuraavista:

  • Kannattavuuslaskenta ja budjetointi, 60 osp
  • Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen, 60 osp
  • Palkanlaskennan hoitaminen, 60 osp
  • Reskontran hoitaminen, 60 osp
  • Taloushallinnon neuvontapalvelujen hoitaminen, 60 osp
  • Tilinpäätös ja verotus, 60 osp
  • Projektinhallinta, 60 osp

Yksi valinnainen tutkinnon osa voidaan valita myös liiketoiminnan ammattitutkinnon toisesta osaamisalasta.

Lisätietoja:

Liiketoiminnan palvelut: Marja Holopainen
Myynti ja markkinointi: Sirpa Liuska
Taloushallinto: Maritta Hiltunen

Hakuaika koulutukseen 14.04.2020- 18.6.2020

Linkki koulutukseen hakemiseen:

https://www.riveria.fi/hakijalle/ammattitutkinnot/liiketoiminnan-ammattitutkinto/