In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Lähihoitajien tiimioppimisen polulla opitaan yhdessä

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Lähihoitajien tiimioppimisen polulla opitaan yhdessä

Otsakorpisäätiö myönsi hankerahaa tiimioppimisen polun ja tiimioppimisen kulttuurin kehittämiseen Riverian Joensuussa toteutettavaan lähihoitajakoulutukseen. Osaavaksi ja hyvinvoivaksi lähihoitajaksi -hanke käynnistyi lukuvuonna 2019-2020.

Opintojen alusta lähtien ryhmän tiimioppimisen taitojen kehittymistä on edistetty aktiivisesti.

Ammatillisten aineiden opiskelussa tuetaan opiskelijatiimin dialogisuus-, reflektointi-, tiimityö- ja oppimaanoppimisentaitojen kehittymistä opiskelemalla ja tekemällä asioita mahdollisimman paljon yhdessä.

Kuva: Lähihoitajaopiskelijaryhmän opinnot alkoivat dialogisuuspiirissä

Ohjaavia arvoja positiivinen pedagogiikka ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen

Hyvinvoinnin tukemisen keinot ovat liittyneet läsnäoloon, keskinäisen luottamuksen ja me-hengen vahvistamiseen, kohtaamisiin, ryhmäkeskusteluihin ja -dialogiin, hoksauksiin, palautteen pyytämiseen ja antamiseen, tiimityöskentelyyn sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin kyselyihin. Yhteistyötä on tehty tarvittaessa opon, kuraattorin, opinto-ohjaajien, opettajien ja huoltajien kanssa.

Leiri vahvisti keskinäistä luottamusta

Hankerahoitus mahdollisti Kuhasalossa 28.8.2019 ryhmäytymispäivän ja Säynetlammen kurssikeskuksessa 4.9.─6.9.2019 leirin toteutumisen yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Leirillä oli monipuolista osallistavaa toimintaa sekä toimintaan liittyvää teoriaa ja reflektointia. Reflektoinnin avulla syvennettiin tietoisuutta itsestä, toisista, dialogisuustaidoista, tiimityöstä ja tarkastelun kohteena olevasta teemasta. Teemat liittyivät itsensä tuntemiseen, dialogisuustaitoihin, tiimityöhön, vuorovaikutukseen, verkostoitumiseen, vastuun kantamiseen, työelämän pelisääntöihin sekä työelämässä tarvittaviin taitoihin, asenteisiin ja arvoihin.

Leirillä harjoiteltiin käytännössä myös hygieniaosaamiseen, aseptiikkaan, ruokahuoltoon, kestävään kehitykseen, turvallisuuteen, ensiapuun, käden taitoihin ja toiminnallisiin menetelmiin liittyviä asioita.

Leirin suunnittelu- ja toteutusprosessi tuki opiskelijoiden kykyä oppia lisää itsestä, toisista, tiimi-työstä ja tarkastelun kohteena olevasta teemasta. Opiskelijoiden keskinäinen luottamus toisiinsa ja toiminnan ohjaajiin vahvistui leirillä.

Leirillä opiskelijat oppivat sitoutumaan ja kantamaan vastuuta.

Erityisen merkittävää ryhmän tiimityön kehityksen kannalta oli se, että leirillä opiskelijat tiedostivat ja oivalsivat lisää siitä, miten oma persoona ja toimintatapa vaikuttivat koko tiimin tapaan toimia ja ratkaista ongelmia.

 

 

Kuvat: Ryhmäytymispäivä ja kolmen päivän leiri toteutettiin yhteistyössä Tuotantotallin ohjaajien Kati Lappalaisen ja Jukka Kuosmasen sekä Tuotantotallin opiskelijoiden kanssa. Mukana olivat sosiaali- ja terveysalan opettajat- ja ohjaajat Saara Raatikainen, Laura Häyhä, Minna Karttunen, Taru Tahvanainen, Mika Kukkasniemi ja Päivi Auvinen.

Leirillä opiskelijat pääsivät harjoittelemaan ja tekemään mm. erilaisiin kädentaitoihin, turvallisuuteen, kestävään kehitykseen ja toiminnallisiin menetelmiin sekä tiimityöskentelyyn ja-oppimiseen liittyviä asioita.

Asiakastilanteita kenttäpäivinä

Hankerahoitus mahdollisti myös ”kenttäpäivät” aidoissa asiakastilanteissa yhteistyössä työelämän ja opettajien kanssa. Opiskelijat pääsivät käymään kaksi kertaa Penttilän päiväkodissa, kaksi kertaa Ammattiopisto Luovilla ja kolme kertaa Nepenmäen koululla.

Näissä tilanteissa opiskelijat kohtasivat eri-ikäisiä lapsia ja kehitysvammaisia asiakkaita sekä eri alan työntekijöitä erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi opiskelijat saivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia asiakaslähtöisiä yksilö- ja ryhmänohjaustilanteita.

Kuva: Penttilän päiväkodissa lähihoitajaopiskelijat perehtyivät päiväkodin arvoihin, toimintaan ja toimintaympäristöön. 

Osaavaksi ja hyvinvoivaksi lähihoitajaksi -hanke jatkuu 31.12.2020 saakka.
Tiimioppimisessa hyödynnetään Tiimiakatemia® -menetelmiä ja sen avulla edistetään yrittäjyyttä.

Lisätietoja hankkeesta