In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kuntayhtymän valtuusto kokoontui 19.5. erityisjärjestelyin

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Kuntayhtymän valtuusto kokoontui 19.5. erityisjärjestelyin

Kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 19.5.2020 tarkasteltiin vuotta 2019

Koronapandemian johdosta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian yhtymävaltuusto kokoontui tänään erityisjärjestelyin. Kokous toteutettiin fyysisesti huolehtien paikalla olevien terveysturvallisuudesta. Yleisö pystyi seuraamaan kokousta etäyhteyksin.

Kokouksen pääasiana oli tilinpäätöksen 2019 käsittely. Lisäksi asialistalla oli mm. yhtymävaltuuston puheenjohtajan valinta ja valtuustoaloitteen käsittely.

Yhtymävaltuuston puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi Nurmeksen ja Valtimon kuntaliitoksen johdosta. Kuntaliitoksen myötä Valtimon kuntaa edustaneiden luottamushenkilöiden luottamustehtävät koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustossa päättyivät vuoden 2020 alusta. Valtuutettu Anna Hölttä edusti aikaisemmin Valtimon kuntaa ja toimi myös yhtymävaltuuston puheenjohtajana. Uudistettu kuntayhtymän perussopimus ja kuntaliitos huomioiden Nurmeksen kaupunginvaltuusto valitsi huhtikuun kokouksessaan uudet kolme Nurmeksen kaupungin edustajaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän valtuustoon. Ennen kuntaliitosta Valtimolla ja Nurmeksella oli yhtymävaltuustossa yhteensä neljä edustajaa.

Yhtymävaltuuston kokouksessa päätettiin yksimielisesti, että koulutuskuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana jatkaa Anna Hölttä valtuustokauden loppuun saakka.

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian jäseninä ovat kaikki 12 pohjoiskarjalaiset kunnat ja yhtymävaltuustossa on yhteensä 54 valtuutettua.

Tilinpäätös 2019

Yhtymävaltuuston asettamista sitovista tavoitteista Riveriassa saavutettiin suoritetut tutkinnot, vuosikate ja investointien nettomääräraha. Opiskelijavuositavoitetta ei saavutettu.

Työllistyminen ja jatko-opintoihin siirtyminen parani Riverian koulutuksissa Pohjois-Karjalassa opiskeli yhteensä 15 845 opiskelijaa, joista tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 9 442. Tutkinto-opiskelijoista 79 % tuli Joensuun seudulta, 12 % Pielisen Karjalasta ja 9 % Keski-Karjalasta.

Riverian opiskelijoiden työllistyminen tai jatko-opintoihin siirtyminen tutkinnon suorittamisen jälkeen parani edellisestä vuodesta, ollen nyt 74,7 % .

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian tutkintojen ja koulutusten pysyvä järjestämislupa on yhteensä 4 815 opiskelijavuotta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Riverialle vuoden 2019 tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi 5 174, jotka olivat rahoituksen perusteena. Talousarviossa yhtymävaltuusto asetti sitovaksi opiskelijavuositavoitteeksi 5 500 opiskelijavuotta. Riveriassa saavutettiin 5 173 opiskelijavuotta, joka jäi 327 opiskelijavuoden päähän asetetusta tavoitteesta. Toimintavuonna Riveriassa lisättiin opetusta ja ohjausta.

Tutkintotavoite 1 930 ylitettiin 27 tutkinnolla. Suoritetut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot olivat yhteensä 1 957. Keskeyttäneiden määrä oli yhteensä 1 135 ja asetettua tavoitetta ei saavutettu. Keskeyttäneistä 70 % tuli jatkuvasta hausta ja 329 on siirtyi toiseen koulutukseen tai työelämään.

Suomen menestyneimmät opiskelijat vuonna 2019 Riveriasta. Riveria palkittiin Suomen parhaimpana koulutuksen järjestäjänä opiskelijoidensa menestyksen perusteella Taitaja -ammattitaitokilpailuissa. Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja2019 järjestettiin Joensuussa.

Riverian työelämäkumppanuudet lisääntyivät. Riveria solmi pohjoiskarjalaisten yritysten kanssa kokonaisvaltaisia kumppanuussopimuksia siten, että vuoden lopussa niitä oli yhteensä 88. Vuoden aikana Teknologiateollisuus ry käytti Riverian kumppanuustoimintaa esimerkkinä hyvästä ammatillisen koulutuksen ja yritysten välisestä yhteistyöstä Suomessa.

Taloudesta

Vuoden 2019 vuosikate oli 4 283 908 euroa. Sitova vuosikatetavoite ylitettiin 737 008 eurolla. Nettoinvestoinnit olivat 11 610 081 euroa. Oppimisympäristöinvestoinnit (9,9 miljoonaa euroa) kohdistuivat uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin. Muut investoinnit (1,7 miljoonaa euroa) olivat eri koulusalojen koneiden ja laitteiden hankintoja sekä uudistettujen tilojen käyttöönottamiseen liittyvää ensikertaista kalustamista ja varustamista.

Henkilöstö

Vuoden 2019 lopussa Riveriassa työskenteli yhteensä 741 henkilöä, joista 55 % naisia ja 45 % miehiä. Henkilöstöstä opetushenkilöstöä oli 61 % ja muun henkilöstön osuus 39 %. Keski-ikä on 49,2 vuotta. Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 3,3 % henkilöstömenoista, joka ylitti tavoitteen.

Valtuustoaloite

Yhtymävaltuusto päätti hyväksyä syksyllä 2019 jätetyn valtuustoaloitteen perusteella, että yhtymähallituksen kokouksiin voi osallistua Riverian opiskelijakunta Pyron puheenjohtaja tai heidän nimeämänsä edustaja elokuusta 2020 alkaen. Yhtymävaltuusto myönsi myös opiskelijaedustajille puheoikeuden yhtymävaltuuston kokouksiin.

Lisätietoja: Yhtymävaltuuston kokouksen pöytäkirja

Anna Hölttä, yhtymävaltuuston puheenjohtaja
p. 044 253 3777
Esa Karvinen, kuntayhtymän johtaja, rehtori
p. 050 327 8191