In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kartoita yrityksesi ja henkilöstösi osaaminen

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Kartoita yrityksesi ja henkilöstösi osaaminen

Osaamiskartoitus antaa yksityiskohtaista tietoa yrityksen henkilöstön osaamisesta, mitkä ovat vahvuuksia ja missä osaamisissa on kehittämisen tarvetta. Osaamiskartoituksen sisältö räätälöidään aina yrityskohtaisesti. Palvelukokonaisuutemme pitää sisällään kattavat raportit osaamiskartoituksien tuloksista sekä ratkaisuehdotuksen kehittämistarpeiden osalta.

Osaamiskartoitus on loistava työkalu osaamisen kehittämisen pohjaksi ja yrityksen liiketoiminnan ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Riverian koulutuspalvelut Oy:n kautta toteutettava palvelukokonaisuus tuotetaan Riverian yritysasiamiesten asiantuntemuksella.

Polkka Oy:ssä halutaan kehittää henkilöstön osaamista

Polkka Oy:ssä käynnistettiin koko henkilöstön osalta osaamiskartoitukset vuoden 2021 alussa.

– Strategiaamme päivitetään vuosittain ja siinä mietimme kehittämistavoitteita. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tärkeä osa-alue tänä vuonna, joten osaamiskartoitus vastaa juuri tähän tarpeeseen, kertoo Polkan talous- ja henkilöstöjohtaja Juha-Matti Juurikainen.

Osaamiskartoituksista saadaan tärkeää tietoa osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen. Näin varmistetaan oikeanlainen osaaminen eri tehtävissä.

– Haluamme saada selville, mihin lisäkoulutuksen tarvetta tulee eri ammattiryhmittäin. Voimme hyödyntää osaamiskartoitusta myös rekrytoinnissa, toteaa Juha-Matti.

Polkka Oy:ssä on 500 työntekijää eri ammattiryhmistä: ruokapalvelutyöntekijät, laitoshuoltajat, kokit, tuotantovastaavat.

– Johtoryhmän kanssa päätettiin, että osaamiskartoituksia lähdetään tekemään. Haluamme laajasti kartoittaa Polkan osaamista ja vuoden 2021 aikana käydään osaamiskartoitukset läpi kaikkien kanssa, kertoo Juha-Matti.

Aikataulutus on mennyt ammattiryhmien osalta siten, että ensimmäisenä olivat kokin tehtävissä toimivat ja toisena ovat menossa ruokapalvelutyöntekijät.

– Olemme olleet mukana kysymysten tekemisessä ja päättämässä, millaista osaamista halutaan saada esille, toteaa palvelupäällikkö Kirsi Ahosola.

– Haluamme kehittää henkilöstön osaamista ja tuoda näkyväksi henkilöstön monipuolinen osaaminen ja halu kehittyä, kertoo Kirsi.

Polkassa on rakennettu urapolkuja työntekijöille, jotka haluavat edetä urallaan, esimerkkinä Kokin urapolku tai Esimies-urapolku.

Voisitteko suositella Riverian toteuttamaa osaamiskartoitusta muille?

– Voin suositella. Yhteistyö on ollut helppoa ja toimivaa. Kysymyspatteristo on laaja, josta voi valita ja räätälöidä tarpeen mukaan, kertoo Kirsi.

John Deere Oy:ssä kannustetaan osaamisen päivittämiseen

– Aloitimme osaamiskartoitusten tekemisen vuosien 2019–2020 vaihteessa. Kehitämme John Deeren osaamista jatkuvasti ja nyt oli tärkeää kartoittaa uuden ja vanhemman henkilöstön osaamista, kertoo materiaalipäällikkö Ari Toivanen.

Osaamiskartoituksen tavoitteena oli saada selville, missä on puutteita ja mitä koulutusta John Deerellä tarvitaan jatkossa.

– Meillä esimiehet ja lähiesimiehet määrittelivät, millaista osaamista eri ammattiryhmissä tarvitaan. Sen jälkeen kävimme Riverian kanssa yhdessä läpi tulokset, joiden perusteella pystyimme toteamaan henkilöstön osaamisessa olevia puutteita, kertoo Ari.

Osaamiskartoitusten myötä Riveria on laatinut John Deeren tarpeeseen kohdennettuja koulutuskokonaisuuksia.

– Osaamiskartoitus oli geneerinen ja siinä oli määritelty valmiiksi eri ammattiryhmiä, joiden perusteella pystyimme käyttämään valmiita kysymyksiä. Omiin tarpeisiin valittiin parhaiten sopivat, eikä meidän tapauksessa tarvinnut paljon räätälöidä, toteaa Ari.

Voisitteko suositella Riverian toteuttamaa osaamiskartoitusta muille?

– Osaamiskartoitus on kokeilun arvoinen juttu. Parasta olisi, jos Riveria pääsee tekemään vastaavaan useille saman alan yrityksille. Silloin saataisiin hyvä koulutustarjonta