Joensuussa kypsytellään ainutlaatuista fotoniikan koulutuskokonaisuutta

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Joensuussa kypsytellään ainutlaatuista fotoniikan koulutuskokonaisuutta

Joensuuhun kaavaillaan fotoniikan koulutusta toiselta asteelta aina tohtoriopintoihin saakka

Koulutuskokonaisuuden tarkoituksena on palvella suomalaisia ja ulkomaalaisia yrityksiä sekä tukea koulutusvientiä ja teollisuutta. Toiminnan muina tavoitteina on lisätä alueen houkuttelevuutta, luoda uusia verkostoja, jakaa tietoa sekä kehittää kansallista ja kansainvälistä Photonics Finland yhteistyötä.

Tällä hetkellä fotoniikka-alan opetuksen ja koulutuksen kehittäminen ovat yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista Euroopassa.

Globaalisti fotoniikkatoimialan vuosittainen kasvu on 7% mutta vastaavasti Suomessa ala kasvaa 20% vuosittain.

Kasvun haasteena ovat osaavan ja koulutetun työvoiman saanti Suomeen sekä Joensuuhun koskien kaikkia koulutustasoja aina yliopistollisesta jatkokoulutuksesta ammatilliseen koulutukseen saakka.

Yritysten on myös haasteellista löytää sopivia tuotannon työntekijöitä, koska työskentely tapahtuu puhdastiloissa ja vaatii komponenttien sekä tuotteiden käsittelyn tuntemusta.

Koulutuspilotoinnit ovat osa Joensuun Tiedepuiston koordinoimaa Joensuun fotoniikan koulutuspolku -projektia ja ne toteutetaan yhdessä Riverian, Karelia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Erityisesti Itä-Suomen yliopiston rooli kansainvälisen fotoniikan koulutuksen kehittäjänä ja uusien kv-verkostojen luomisessa on merkittävä.

Aurinkopaneeleja

Projektin aikana pilotoidaan fotoniikan eri asteiden koulutuskokonaisuuksia yhdessä siihen integroituvien yritysten kanssa sekä tunnistetaan koulutustarpeiden vaatimukset eri koulutusorganisaatioille.

Projekti edistää Joensuun ja Suomen kansainvälisesti vahvaa osaamiskeskittymää fotoniikassa

Toiminnan myötä alueelle on mahdollista synnyttää Euroopan mittakaavassa merkittävä koulutuskokonaisuus, jossa fotoniikan moniasteisella koulutuksella on tärkeä rooli houkuteltaessa ulkomaisia yrityksiä sijoittumaan ja investoimaan Suomeen sekä Joensuuhun. Hanke kestää 31.5.2020 saakka.

Lisätietoja

Juha Purmonen
Kehityspäällikkö, Joensuun Tiedepuisto Oy
050 354 3832, juha.purmonen@tiedepuisto.fi

Fotoniikka

Fotoniikka on valon tuottamiseen, käsittelyyn ja tarkkailuun perustuva modernin optiikan alue. Esimerkiksi virtuaalitodellisuuden ja spektrikuvantamisen sovellukset perustuvat fotoniikan innovaatioihin.

Lukuisten sovellusalueidensa ja erittäin suurten kasvuodotustensa vuoksi fotoniikka on nostettu yhdeksi EU:n avainteknologioista.

Suomen suurin fotoniikan yliopistoyksikkö ja yritysekosysteemi sijaitsee maailmanluokan fotoniikkakeskukseksi nousseessa Joensuussa. Lisätietoa: www.tiedepuisto.fi.