In English Russian Yhteystiedot Hanketoiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Digitaalisen pedagogiikan kehittämistä Riveriassa

Jaa
Etusivu > Ajankohtaiset > Digitaalisen pedagogiikan kehittämistä Riveriassa

– Digiopet-hankkeessa on tarkoitus kehittää digitaalista pedagogiikkaa Riveriassa, kertoo Jenna Valtonen.

DigiOpet – ammatillisen koulutuksen digipedagogiikka työelämäyhteistyössä -hanke on ESR-rahoitteinen.

Hankkeessa toimii kaksi projektiasiantuntijaa. Jenna vastaa hankkeessa työpaketti 1:sen vetämisestä, jossa on aluksi tarkoitus kartoittaa koko Riverian opetushenkilöstön digipedagogisten taitojen tasot.

– Alkukartoituksen jälkeen tehdään yhdessä suunnitelmaa siitä, miten saataisiin parannettua digipedagogisen osaamisen taitoja, kertoo Jenna.

Jennan lisäksi hankkeessa toimii Anumari Suhonen Nurmeksesta. Hän vastaa hankkeessa työpaketti 2:sen vetämisestä, jossa on tarkoituksena toteuttaa Riveriaan useita tutkintoja verkkototeutettuina Teknologia- ja Palvelut ja hyvinvointi -toimialoilta.

– Hanke vastaa työelämän tiimiauditoinneissa esiin tulleisiin koulutustarpeisiin ja työelämäyhteistyötä painotetaan myös tehtäväkokonaisuuksien laadinnassa, Anumari toteaa.

– Hankkeen ohjausryhmään pyydetään jäseniä työelämäfoorumeista, Anumari jatkaa.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa opettajien digitaalista osaamista Riveriassa.

Tarkoitus on osallistaa myös yrityksiä ja heidän tarpeitaan.

Mitä hyötyä opiskelijoille?

– Digitaidot antavat uutta osaamista ammattiin opiskeleville. Voit opiskella etänä ja suorittaa tutkinnon osia oman tarpeesi mukaan, kertoo Jenna.

– Mielestäni on tärkeää, että opettajilla on mahdollisimman yhdenmukaiset digipedagogiset taidot, jotta myös opiskelijoilla olisi mahdollisimman tasavertaiset lähtökohdat opiskeluun. Se, minkälaiset digitaidot opettajilla on ja miten sitä opetuksessa hyödyntää, heijastuu myös opiskelijoihin ja heidän digitaitoihin, toteaa Jenna.

tietokone